Folkrádió

Készülj lányom, készülj / Jaj, jaj, gazanyel / Mihály bíró ződ erdőbe / Menyecske, menyecske / Szeretnék, szeretnék

gyűjtés

előadó:
Gyurka Raffaelné Jankó Rozália
előadásmód:
ének
etnikum:
magyar
tájegység:
Moldva
nagytáj:
Moldva és Bukovina
gyűjtő:
Sebő Ferenc
felvétel helye:
Egyházaskozár
felvétel időpontja:
1977. március 5.

Szöveg:

Készülj lányom, készülj,
Mert elárultalak.
- Kinek, édesanyám?
- Kinek, édesanyám?

- Török sereginek,
Török sereginek!
- Anyám, édesanyám,
Jó nevelő dajkám,

(Az) Isten engedje meg,
(A)mikor elindulnak,
(A)mikor elindulnak,
Betegágyba legyek!

Amikor félig érnek,
Nyújtópadon legyek,
S mikor ideérnek
Főd gyomrába legyek!

S csak odaérének,
Csak odaérének,
- Jóestét, jóestét,
Édes öreganyám!

- Isten hozott fiam,
Isten hozott fiam!
- Megvan-e, megvan-e,
Kit nékem ajált volt?

S megvan fiam, megvan,
Főd gyomrába vagyon.
Megvan fiam, megvan,
Főd gyomrába vagyon.

S nagy vígan bejöve,
S szomorán kimene,
Nagy vígan bejöve,
S szomorán kimene.

***

(S) Jaj, jaj, gazanyel, csukros, csukros szív-virág,
Levelendi rózsa, levelendi rózsa.

Lelkecskémre termettél, szerencsémre felnőttél,
Minnyá megujúlnál, minnyá megujúlnál!

***

Égbül szaladt dalimadár, dalitáncot járja,
Rafael bíró elől járja, kapcsos kalapjába,
Ágnis asszony utána kapcsos szoknyájába.

***

Mihály bíró ződ erdőbe,
Fémlik az kard az övibe,
Mihály bíró olyan bíró,
Ötön-haton teszik lóra,
Mégse tudja, hol a lova,
Mégse tudja, hol a lova.

Eszik szénát a jászolyból,
Iszik vizet a vályúból,
Mégse tudja hol a lova,
Mégse tudja hol a lova.
Hozd ki Máris kantáromot,
kenterijjuk meg a vámot!
Több szénánkat hogy ne egye,
Több szénánkat hogy ne egye!

***

Menyecske, menyecske,
Megmondám az este,
Ki ne menj cserésbe,
Mer megmar az kígyó

Mer megmar az kígyó
Szerelem képibe,
Szerelem, szerelem,
Átkozott szerelem!

Hogy nem termettél volt
Minden fa tetejin,
Minden fa tetejin,
Diófa levelin.

Hogy szakasztott vóna,
Minden szegény legény,
Minden szegény legény,
Minden árva leány.

(Mert) én es szakasztottam,
El es szalasztottam,
De még szakasztanék,
Ha jóra találnék.

Jóra, Isten, jóra,
Ne fordítsd a rosszra,
Jóra, Isten, jóra,
Ne fordítsd a rosszra!

Gyér füvet kaszálnék,
Sürü boglyát raknék,
Minden buglya mellett
Két pár csókot kapnék.

***

Szeretnék, szeretnék falu végin lakni,
Szeretnék, szeretnék falu végin lakni.

/ : Mert az én édesem
Oda jár itatni. : /

A lovát itassa, magát fitogassa,
Rózsa arcáját velem csókoltassa.

/ : Kinek van, kinek van
Karika gyűrűje? : /

/ : Nekem es van kettő,
Mint két aranyvessző, : /

Hujjuju!

***

(S) Kerek udvar, kicsi ház,
Benne rózsám mit csinálsz?
Csínogatom magamot,
Várom a galambomot.

S immá bizon nem várom,
Felakajszák sem bánom,
Elindíták az utcán,
Kétkerekű kotyigán.

Visszatére s a Dunán
Három szürke paripán,
Visszatére a Dunán,
Három szürke paripán.

Szeress éngem te fecske,
Rekecsényi menyecske.
Szeress éngem, szeress mást,
Vasárnapra kerejs mást!

Barassói kocsmáros,
Van-e borod áruló?
Vagyon bízon nekem jó!
- Adj egy okát hitelbe!

Adj egy okát hitelbe,
Hogy igyam meg kedvembe!
- Akkor igyál kedvedbe,
Mikor pénz a kezedbe!

Leírás:

/ Kerek udvar, kicsi ház

oka = mértékegység

Album:

Moldvai csángók Magyarországon. Magyar népzene

szerkesztő:
Sebő Ferenc
kiadó:
Hungaroton
kiadás éve:
1987
gyártási szám:
SLPX 18096

Előadók:
Gyurka Mihályné Jankó Mária (szül. 1920 Magyarfalu, Gajcsána község) - ének (A1, 6; B2, 3. a, c, d, 4, 7)
Gyurka Raffaelné Jankó Rozália (szül. 1918 Magyarfalu, Gajcsána község) - ének (A3)
Petrics Istvánné Csobán Anna (szül. 1923 Magyarfalu, Gajcsána község) - ének (A4)
Benke Jánosné Benedek Róza (szül. 1906 Gyoszény) - ének (B6)
Gusa Pál (szül. 1909 Magyarfalu, Gajcsána község) - furulya (A2, 5; B3.b, e, 5), mese (B1)

A Keleti Kárpátokon túl, így a középkori országhatárokon is kívül élő moldvai magyarok, a csángók, a magyar nyelvterület legkeletebbre szakadt szigete egyedülállóan értékes műveltséget őrzött meg számunkra. Az idegen hatalom alatt, saját értelmiség, iskola és papság nélkül élő moldvai magyarokról a történelem során többször és hosszan megfeledkeztek, pedig - hogy csak az újkoriak közül említsünk néhány nevet - Bandinus a XVII. század közepén, a kényszerű számkivetést kihasználó Zöld Péter a XVIII. század végén, és Petrás Incze János, klézsei pap, az első népdalgyűjtők egyike, a múlt század közepén küldött részletes jelentést róluk. Népzenéjüket Domokos Pál Péter kutatta fel elsőnek 1929-ben, és ezzel új népzenei stílusterületet csatolt ahhoz a négyhez, melyre Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népzenét felosztotta.
1941 és 1950 között Magyarország és Románia több megállapodása alapján minden bukovinai magyar hazatelepült, mintegy 14 000 lélek. Ehhez csatlakozott a 120 000-re becsült moldvai magyarok közül is ezer a Pusztina, Lécped, Klézse, Gyoszény, Lábnik, Gajcsána és Lujzikalagor nevű falvakból. A hazatérőket a kormány először Dél-Bácskában telepítette le a szerb dobrovojácok házaiba, de a háború vége már a Dunántúlon szétszórva érte őket. 1945-46-ban azokat a házakat osztották ki nekik, melyekből a németeket kitelepítették, így kerültek Tolna megye völgységi járásába és Baranya északi részébe. A csángók, Egyházaskozáron, Szárászon és Mekényesen kaptak új házat. A felsorolt északbaranyai falvakba több jó hangú és nagy tudású nótafa is került, akiknek anyagát azóta immár többen is kutatták Domokos Pál Péterrel együtt, aki idehaza is nagy munkát végzett körükben.
A csángó népzene felfedezésének igen nagy értéket ad az a tény, hogy náluk még megfigyelhető volt az ember megvigasztalásában, lelki szükségleteinek kielégítésében a népdal és -zene szerepe. Nem véletlen, hogy ki milyen dalt énekel, ki melyik balladát ismeri. A dal - nevezzük azt lírai dalnak, keservesnek, balladának vagy bujdosó éneknek - mindig valami szóban kifejezhetetlen, bonyolult belső érzésvilágnak, ember és ember közti kapcsolatnak, csak a művészet erejével feloldható belső feszültségnek, indulatnak vagy nyomasztó bánatnak a megfogalmazása, hagyományos, többszörösen elrejtett hasonlatokkal, érzékeletes képekkel. Az a műveltség és életforma, mely otthon Moldvában gazdag hagyományú népköltészetet éltetett, megváltozott, és elmaradt a hazatelepítettek új környezetében, sok tekintetben idegen világában. Az utóbbi évek gyors társadalmi változásai idahaza is elapasztották e műveltség megnyilvánulási lehetőségeit, régebbi formái pedig gyorsan kopnak és felejtődnek.
Andrásfalvy Bertalan

A felvételek 1977 és 1984 között készültek. Egyházaskozáron vettük fel 1983. június 18-án Csobán Anna énekeit a saját házában, valamint Gusa Pál furulyajátékát Ládás Józsefék lakásában. Gyurka Raffaelné és Benke Jánosné éneklését a helyszíni munka alkalmával nem sikerült már megfelelő minőségben újra felvenni, ezért ők régebben készült felvételeikkel szerepelnek a lemezen. Benke Jánosné dalait közös svédországi turnénk alkalmával rögzítettem egy szálladobaszobában, Gyurka Raffaelné énekei pedig 1977. március 5-én, Egyházaskozáron készített felvételeimből származnak.
Sebő Ferenc
Gyűjtötte és szerkesztette: Sebő Ferenc
Zenei rendező: Sebő Ferenc
Hangmérnök: Gajdos Ferenc