Folkrádió

Haláltánc

előadó:
Herczku Ágnes, Pál István Szalonna, Gombai Tamás, Vizeli Balázs, Mester László Pintyő, Szabó Csobán Gergő
előadásmód:
ének, hegedű, brácsa, bőgő
etnikum:
magyar
település:
Buza
vármegye:
Szolnok-Doboka
tájegység:
Észak-Mezőség (Mezőség)
nagytáj:
Erdély

Szöveg:

Fáj a szívem, szívem tája,
nincsen annak patikája,
nincsen annak patikája
Fáj a szívem szívedért,
két fekete szemedért.

Fáj a szívem kívül-belül, bánat szorítja
kétfelől, bánat szorítja kétfelől
Fáj a szívem nem tagadom,
akiért fáj nem láthatom.

Fáj a szívem, érted él,
akiért fáj nincsen itt,
akiért fáj nincsen itt,
Akiér a szívem fáj,
nem ezen az utcán jár
Akiér a szívem nem fáj,
mind a kapum előtt sétál!

Édesanyám lánya vótam,
amíg szeretni nem tudtam
S mient szeretni tanultam,
fekete gyászba borultam.

Szállj ki bánat a szívemből,
elég volt már becsületből!

***

Azt mondja a kakukkmadár,
nem sokáig élek én már
Azt mondja a kakukkmadár,
nem sokáig élek én már.

Sírba viszen a búbánat,
meghalok rózsám utánad
Én elmegyek te itt maradsz,
tudom rózsám
hogy megsiratsz.
Sirat engem a madár is,
lehajlik értem az ág is.

Nézz ki rózsám ablakidból,
most visznek ki a faluból
Vess utánam egy pillantást,
többet úgysem
látjuk egymást!

Fekete gyász hervasztott el,
a fekete föld temet el.

Üvegablak réz a sarka,
régi babám nézz ki rajta
Nézz utánam keservesen,
látsz még engem, vagy sohasem!

Kimentem a temetőre,
síram megástam előre
Fejér rózsafát ültettem,
a nevemet reátettem.

S ha kivisznek az udvarra,
boruljál a koporsómra
Ejtsél reám egypár könnyet,
talán megérdemlelem tőled!

Piros rózsa kék nefelejcs,
engem soha el ne felejts!

***

Halál, halál, halál,
de kegyetlen voltál
Mikor elindultál,
másra nem találtál.

Elröpült a madár,
itt hagyta a párját
A párját, a párját,
mindenik árváját.

Árva az a madár,
kinek párja nincsen
Én is árva lettem
jaj, mer nekem sincsen!

Leírás:

Régóta nem hagy nyugodni ez a halottas ének. Nem csak a dallam és a szöveg megrázó szépsége miatt, hanem ahogy azt Buzássy Adrienn, a Honvéd Együttes egykori táncosa énekelte jó tíz évvel ezelőtt Foltin Jolán - Kiss Ferenc: Harangok című táncelőadásában. Több munkámban is kerestem a dal helyét, míg ennek az erősen dramatizált összeállításnak az origója és nyugvópontja lett. Nincs konkrét főhősöm, a magyar balladák megannyi nőalakjának szenvedéstörténetét felfedezheti a hallgató: a halálra táncoltatott Tollas Erzsi könyörgése, az eladott Bodor Katalina haláltusája, a szeretőjét elvesztett lány önkívületig fokozott fájdalma - mind benne van. Ami közös bennük: a téboly, amiből olykor csak a keserű Halál hozhat megnyugvást. /Herczku Ágnes/

Album:

Tüzet viszek

szerkesztő:
Herczku Ágnes
kiadó:
Fonó Budai Zeneház
kiadás éve:
2011
gyártási szám:
FA-274-2

„Tüzet viszek, lángot viszek...” – kezdi a gyerekkorunkból jól ismert mondóka. Ezen a lemezen a tűz az eltűnőben lévő paraszti hagyomány képviselőinek kultúráját, tudását, szellemi, emberi értékeit; az őket felvételeken megőrző és továbbadó kutatók elhivatottságát és a magyar népzene iránti szerelmét, valamint az ebből a kincsből táplálkozó zenészek és alkotók műveinek elemi erejét és inspirációját szimbolizálja.

Általánosságban pedig azt a „valamit”, ami szemmel nem látható, belülről hajtja az embert és egyre csak viszi, mind tovább és tovább.

Vendégeim a hagyományt még megélő Nagy Öregek közül két erdélyi asszony, a 87 éves Maneszes „Láli” Józsefné Tóth Mariska és a 80 éves András Erzsi „Erdei”, akik 2011-ben megkapták a „Népművészet Mesterei” kitüntetést. Az utánunk jövő generációt a debreceni 11 éves pacsirta, Fekete Boglárka képviseli. A kíséretet pedig olyan fantasztikus zenészek játsszák, akiknek az elhivatottsága, stílusa, hangszertudása, hol rajongással tölt el, hol pedig csendes alázatra int...

Velük úgy éltetem tovább ezt a tüzet, ahogy ezt a maguk természetességével a régiek is tették: erős gyökerekből táplálkozva – nyitottan az újra. (Herczku Ágnes)

Közreműködik:

András Erzsi „Erdei” - szöveg, ének (8,9)
Fekete Boglárka - ének (2,6)
Maneszes „Láli” Józsefné - ének (5)

Gombai Tamás - hegedű (3,9,10), Dés András - kanna(4), Mester László Pintyő - brácsák (1,3,5,7,9,10,12), Pál István „Szalonna” - hegedű (1,3,5,6,7,9,10,12), Szabó Csobán Gergő - bőgő (1,3,5,7,9,10), Szabó Dániel - cimbalom (10,12), Ürmös Sándor - cimbalom (7), Vizeli Balázs - hegedű (1,3,5,9)

A zenék Demény Piroska, Horváth István, Agócs Gergely, Juhász Zoltán, Bari Károly, Martin György, Kallós Zoltán, Kelemen László gyűjtéseiből, a Pátria lemezekről, az Utolsó Óra programból, valamint saját gyűjtéseimből valók. (Herczku Ágnes)

Kapcsolódó oldalak