Folkrádió

Preludium. Örvénylő

előadó:
Derecskei András, Fonó zenekar
előadásmód:
ének, hegedű, cimbalom, kontra, bőgő
műfaj:
forgatós, csárdás
etnikum:
magyar
tájegység:
Udvarhelyszék (Székelyföld)
nagytáj:
Erdély
felvétel helye:
Budapest, Kultúrpart Stúdió
felvétel időpontja:
2012

Szöveg:

Édesanyám sok, szép szava,
Kit fogadtam, kit nem soha
Édesanyám sok, szép szava,
Kit fogadtam, kit nem soha
Megfogadnám, de már késő,
Hull a könnyem, mint az eső
Megfogadnám, de már késő,
Hull a könnyem, mint az eső

Olyan bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken
Olyan bánat a szívemen,
Kétrét hajlott az egeken
Ha még egyrét hajlott volna,
Szívem kettéhasadt volna
Ha még egyrét hajlott volna,
Szívem kettéhasadt volna

***

Fáj a szívem, nem tagadom,
Érted fáj édes angyalom, jaj...
Érted fáj édes angyalom
Kedves, gyönyörű virágom
Kedves, gyönyörű virágom, jaj...

Sírok titkon, kit más nem lát,
Könnyem orcámon árkot ás, jaj...
Árkot mosott két orcámra,
Mint a zápor a nyomásra,
Mint a zápor a nyomásra, jaj...

Búsulj rózsám, mert én sírok,
Tőled búcsúzni akarok, jaj...
Búcsúzásid rövid legyen,
Bús szívedben kárt ne tegyen,
Bús szívedben kárt ne tegyen, jaj...

Leírás:

Preludium
J. S. Bach d-moll kettős hegedűversenye után, szabadon

Örvénylő
Udvarhelyszéki forgatós és csárdás (Kőrispatak, Bözöd)

Nem tudjuk, eljutottak-e Johann Sebastian Bach művei a mester életében Erdélybe. Mivé válhattak volna ezek a dallamok a közép-erdélyi magyar zenefolklór közegében? A barokkban összeurópai táncdivattá váló forgatósok, a már Albrecht Dürer metszetein, vagy id. Pieter Brueghel festményein is látható Dreh-tanz zenéjének székelyföldi változataiban ma is felsejlenek az előképek hömpölygő-örvénylő motívumai. Hogy hol a határ a népzene és az azzal érintkező más műfajok között? Bartók Béla szerint „A népzene ott kezdődik, ahol a stiláris összecsiszolódás folyamata megindul”.

Album:

Vadbarokk

szerkesztő:
Agócs Gergely
kiadó:
Fonó Records
kiadás éve:
2012
gyártási szám:
FA 277-2

„Az lobogó tűznek, meleg hévségének nagy sebes lángjában,
Levegőegeknek s fentfüggő fölyhőknek nagy magosságában”

Koháry István, a felső-magyarországi Fülek várának kapitánya, a magyar barokk költészet kiemelkedő alakja az 1680-as években viselt nehéz rabsága idején e sorpárral kezdte meg a gondolat szabadságáról írt költeményét. A mai ízlésnek talán kissé vontatott, hosszadalmas vers üzenete több mint jelképes: a rabélet sanyarúsága, a földi kínok alól a szellem szárnyalása tud csak felszabadítani. E légies és fennkölt, egyben szenvedélyes életérzés vágyképe adta meg alaphangját a barokk korban új burjánzásnak induló, az egyre kifinomultabb kifejezésformákat kereső művészeteknek. Talán nem véletlen, hogy az evilági szenvedések fölé emelkedni kívánó emberi törekvések a barokk évszázadai alatt ilyen magas művészi teljesítményeket eredményeztek. Messze voltak még ekkor az ipari forradalom viszonylagos kényelmet, kiszámíthatóbb, biztonságosabb kilátásokat hozó szerei és eszközei. A technológia csak kullogott a szellem nyomában. Ebben az ellentétektől feszített időszakban alakult ki a zeneművészetet máig uraló, a különféle méretű vonós hangszerek együttműködésére építő, fúvós és egyéb húros hangszerekkel, akkoriban elsősorban lantfélékkel és csembalóval, vagy orgonával kiegészülő hangzásvilága. Ám a kései barokk idején, a Magyar Királyság területén a zeneművészet vonós alapú hangszeregyütteseinek terjedése nem állt meg az arisztokrácia kastélyainak küszöbénél. Az új divatot előbb a jelentős arányú köznemesség udvarházaiban, majd egy idő után a falvak paraszti közösségeiben is követni kezdték. A barokk kamarazenekar itt, a korabeli Európa kulturális peremvidékén, az Oszmán Birodalom szomszédságában néhány évtized leforgása alatt folkorizálódott, s a vonószenekarok húrjain is megszólalt a népzene. Érdekes, hogy ezek a formációk a zenefolklórban sehol máshol a világon nem szervesültek, még a barokk zene „nagyhatalmainak” (fr, de, it, uk) területén sem. A „tiszta”, vagy cimbalommal, illetve fafúvósokkal kiegészülő vonósbandák máig csakis a Kárpát-medence népeinek (valamint két kisebb, szomszédos terület, a kelet-csehországi morvák egyes régióinak és a dél-lengyelországi gorálok tátrai tájegységeinek) népzenéjét jellemzik. Jelen lemezünkön a barokk kamarazenekarnak eme „megvadított”, népi változatai, valamint a mellettük tovább élő duda, vagy koboz hallhatók, többször olyan dallamokat, zenei témákat megszólaltatva, amelyek eredete is a kor műzenéjére mutat. De lemezünkkel nem csak ezekre a kölcsönhatásokra szeretnénk ráirányítani a közönség figyelmét. Úgy érezzük, hogy bő három évszázad elteltével saját korunk és környezetünk társadalmait is egy markáns disszonancia feszíti. Az akkori ellentétek most fordított arányban mutatkoznak: ma szárnyalnak a technológiák, s az egyre haloványabb szellem csak kullog azok nyomában. Az itt hallható zenéket olyan hagyományőrző mestereinktől tanultuk, akik életvitelükkel, nem magas, de mély műveltségükkel még egészen közel álltak ahhoz az áhított állapothoz, amelyet harmóniának nevezünk. Csak remélni merjük, hogy képesek vagyunk tolmácsolni, amit muzsikájukkal akaratlanul is, mementóként üzenni tudnak nekünk.

Navratil Andrea – ének (1, 3-4, 7-8, 10)
Agócs Gergely – ének (1-3, 5, 8-10), duda(3), koboz(5)
Gombai Tamás – hegedű (1-2, 4, 6, 8-10)
Pál István „Szalonna” – hegedű (2, 4, 6, 8-10)
Tárkány-Kovács Bálint – cimbalom (1-2, 8-9)
D. Tóth Sándor – brácsa (1-2, 4, 6, 8-10)
Kürtösi Zsolt – bőgő (1-2, 4, 6, 8-10), harmónium (7)

Közreműködnek:
Andrejszki Judit – csembaló (10)
Derecskei András – hegedű (1)
Horváth Gyula – koboz(5)
Szabó Zsolt – viola da gamba (10)
Winkler Balázs – cink (10)

Hangmérnök: Sándor Csaba

Szerkesztő, zenei rendező: Agócs Gergely
Készült az Aeon Kft. Kultúrpart Stúdiójában, Budán, A.D. 2012

Kapcsolódó oldal