Folkrádió

Pünkösdölő

gyűjtés

előadó:
Vitnyédi kislányok, Horváth Gáborné
előadásmód:
ének
etnikum:
magyar
település:
Vitnyéd
vármegye:
Sopron
tájegység:
Észak-Dunántúl
nagytáj:
Dunántúl
gyűjtő:
Volly István
felvétel időpontja:
1938. Gr 2/Ba.

Szöveg:

Pünkösdölő

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Mindörökkén, ámmën.
-- Nénémasszon, szabad-ë pünkösdűnyi?
-- Szabad, szabad, csak szépën pünkösdülletëk!

1. A pünkösdnek jelës napja,
Szentlélëk Isten küldötte
Erősitteni híveket,
Az apostolokat.

2. Melyet Krisztus igért vala
Ëgykor a tanitványinak,
Mikor mënvén mënyországba
Mindënëk láttára.

3. Tüzes nyelveknek szólása
Úgy, mint szeleknek zúgása
Lëszálljon az ő fejükre
Nagy hirtelenséggel.

4. Dicsértessék Atyaisten,
Mindörökké Fijúisten,
Szentlélëkkel ëggyetëmben
A nagy Uristennek!

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Mindörökkén, ámën! Mëgnízëm a királnétokat, édës-ë vagy savanyó? Ó, igën édës; nesze ëgy kis ajándék!
-- Köszönjük szépen. Na, gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk ëggyet!

Ácintos, pácintos, tarka tulipános,
Hintsetëk virágot az Isten Fijánok!

1. Mëghozta j­az Isten piros pünkösd napját,
Mi is mëghordozzuk királynénk asszonyát.
Refr. Enej, denej, denejde, enej, denej, denejde.

2. A mi királynénkat nëm is anya szülte,
A pünkösdi harmat rózsából nemzettë. Refr.

3. A szép mënyecskéknek utcán az ülésük,
A kis gyerëkëknek porba heverésük. Refr.

4. Öreg embërëknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa. Refr.

-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Mindörökké, ámmën.

Album:

A magyarság népzenéje 6.

kiadó:
Fonó Records
kiadás éve:
2002

Eredeti népzenei felvételek a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum hangarchívumából.

Összeállította: Vargyas Lajos
Szerkesztette: Paksa Katalin
Hangrestaurálás: Németh István

Mit jelent a népdal az emberiségnek, a nemzeteknek? Azt a művészetet, amelyet emberek sokasága közösen teremtett meg; tehát a közösségi művészetet... Az a lényeg benne, hogy sok ember együttes alkotása, nem egy magányosé, nem egyé. Ezért vannak szűk határai, de azokon belül nagy mélységei. S ezért van felismerhető hangja, akármelyik nép akármelyik stílusáról van szó... Ezért jelent külön színt, ami akkor is érték lesz, amikor már a múlté lesz az az életforma, amely létrehozta...
Ezek a mondatok Vargyas Lajos A magyarság népzenéje című könyvéből valók, amely Bartók Béla A magyar népdal és Kodály Zoltán A magyar népzene című könyve után a harmadik nagyszabású, zenei néphagyományunkat összefoglaló munka.