Folkrádió

Köszöntő

előadó:
Méta együttes
etnikum:
magyar

Szöveg:

Mária, Mária, mennyei szép hajnal, kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal.
Mária, Mária, mennyei szép hajnal, ki a bűnös éjben értünk szépen csillog.
Mária, Mária, hazánk védőanyja, özvegyek és árvák megvigasztalója.

***

Vagyon az égen egy csillag, amely olyan szépen villog,
István, István, István ablakára mutat, így találtuk ez az utat.

Ragyogjon élte fáklyája, virágozzék zöld pálmája,
Néki, néki, néki egész életében, hogy örökké boldog légyen.
Légyen, légyen, légyen része az egekben, szívünkből kívánjuk, ámen.

Áldást kérünk, jó Istenünk, a magos egekből.
Adjon az Úr, az égből, az egeknek egéből,
Az Úrjézus kebeléből, nyugtassa meg szent öléből,
Örökké ámen, örökké ámen.

***

Ez napon itt megjelentünk, nevedet hogy tiszteljük,
Mert ma Szent István, melyet soká vártunk.
Hajnala itt felderüljön, szívünk örömbe merüljön,
Nohát, vigadjunk, nohát, vigadjunk.

***

Eljöttek a múzsák neved tiszteletére - ére!
Éljen János is kedvére, kedvére!

Kedvére mulasson, alig várja, köszöntse, - öntse!
Öntse, a szívedet bétöltse, bétöltse!

Bétöltse szívedet atyai áldásokkal, - sokkal!
Sokkal koronázzon, sok jókkal, sok jókkal!

Jókka koronázza éltedet, ne veszéllyel, - éjjel!
Éjjel is nyugodjál békével, békével!

Békével hogy élhess, jót láthass mindenképpen - éppen!
Épen az Úristen éltessen, éltessen!

Éltessen sokáig, rossz szó házad ne érje - érje!
Értem, múzsák, versem végére végére!

***

Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján
régi szokás szerint menjünk Isten szerint iskolába!

Adjatok szalonnát! Omne dignum leverendum laude.
Hadd csináljunk rántottát! Tótusz-kápusz, demizérum, fórum domine.
Adjatok kolbászt! Omne dignum...
Hadd fonjunk be pallást! Tótusz-kápusz...
Adjatok kakast! Omne dignum...
Hadd kaparjon két garast! Tótusz-kápusz...

Adjatok ludat! Omne dignum...
Hadd mutasson deákoknak
iskolába utat! Tótusz-kápusz...

Adjatok leánykát! Omne dignum...
Hadd söpörje iskolát! Tótusz-kápusz...

Adjatok gyerecskét! Omne digmun...
Hadd tanuljon könyvecskét! Tótusz-kápusz...

Adjatok menyecskét! Omne dignum...
Hadd főzzön jó leveskét! Tótusz-kápusz...

***

Eljött az öröm csendes lépéssel, szívet ébresztő boldog érzéssel.
Kívánom, te István, hogy boldog légy, az egek urától sok áldást végy.

Élj számos napokat, hónapokat, adjon a teremtő ezer jókat.
Kívánom te István, hogy boldog légy, az egek urától sok áldást végy.
Rég szent István napot várunk, régen azért kelünk-járunk.
Még sincs benne semmi kárunk, télben is van nyárunk.
Dícsértessél, atyaisten, szent fiadért az egekben.
Örökkön-örökké, ámen, ámen, és úgy legyen.

***

Neved tiszteletére íme, eljöttünk, ím, kötelességünket ezzel megtettük.
Élj ezért esztendőkön sok szép időket, szemléld kedves társaddal onnan nemzőket.
Virágzó kedves házad úgy virágozzon, hogy az egek áldása rajta tornyozzon.

Éljen, éljen, akinek most tiszteletére eléjöttünk, összegyűltünk köszöntésére!
Sándor neve napjára, felderült hajnalára, egészségben, békességben várt órájára.

A szerencse feltekintsen, legyen védelme, messze földön híres legyen becsületére.
Jó hír szárnyára üljön, mások felett repüljön, szépségének s termetének más is örüljön.

Neved tiszteletére íme, eljöttünk, ím, kötelességünket ezzel megtettük.

Leírás:

1. Mária, Mária (Moldva)
2. Vagyon az égen egy csillag (Székelyföld)
3. Ez napon itt megjelentünk (Szék)
4. Eljöttek a múzsák (Szatmár)
5. Gergely-járás (feldolgozás)
6. Eljött az öröm (Kalotaszeg)
7. Neved tiszteletére...; Éljen, éljen... (Szilágyság)

Album:

20 év Méta

kiadó:
FolkEurópa
kiadás éve:
2003
gyártási szám:
FESCD 005

Méta együttes:

Salamon Beáta - ének, hegedű
Gera Attila - klarinét, tárogató, furulya, tilinkó, harmonika, kórus
Nagy Zsolt - kontra, brácsa, kórus
Porteleki Zoltán - cimbalom, kontra, tekerőlant, kórus
Mohácsy Albert - nagybőgő, cselló, koboz, dob, kórus
Németh Ferenc - ének, dob

Közreműködik:
a Bodza Klára tanítványaiból alakult Vadvirág énekegyüttes:
Kiss Zsófia, Lőrinczi Zsuzsanna, Rásó Anna, Rácó Luca, továbbá Havasréti Péter és Anti Tamás - kórus

Zenei rendező: Anti Tamás
Felvétel, keverés, utómunkák: Konorót János (Ethnic Stúdió, 2003. február)


A művészet képes visszaadni az embernek eltűnt érzéseit. A jó zene világhallás, melyben mindannyian hivők vagyunk. Benne a népzene, melynek hallgatása közben az emberek átélhetik, hogy tartoznak másokhoz, az élethez – egymáshoz. Hozzásegít megtalálni mindennek a megfelelő helyét a világban, s nem hagyja, hogy gyarmatosítsák érzékeinket. Mindent túlél – ha másutt nem, hát lelkünkben.
Mindez méltóképp elevenedik meg az immáron húsz esztendős Méta zenekar tolmácsolásában. Ünnepi ez az anyag, s mint efféle, tárlatokat nyit, átemeli a múltat a jelenbe; összehozza az eget a földdel.
A világ törvényszerűségei változatlanok, a viszonyulások hozzájuk egyéniek. S hogy a dolgok igazi értéke maradandóságunkban rejlik, arra bizonyíték ez a lemez is.(Anti Tamás)