Folkrádió

2017. május 21-i rádióműsor

Cím, előadó, gyűjtő Település, táj
0:00
Öreg magyaros
Hodorog András, Németh László, gy.: Keszthelyi Imre, Németh László
Klézse
Moldva
0:01
Ţigăneşte rar és bătuta
Lakatos András, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Alsó-Nagy-Szamos mente
0:10
Tavaszi szél vizet áraszt
Hodorog András, gy.: Bolya Mátyás, Balogh Sándor
Klézse
Moldva
0:11
Üröm, üröm, fehér üröm
Vass Sándor, gy.: Olsvai Imre
Csurgó
Dél-Dunántúl
0:13
Azt beszélik oda föl
Agócs Gergely, Juhász Zoltán
0:16
Édesanyám mondta nékem (Sűrű verbunk vagy nagylépés)
Veres Andrásné Fogarasi Katalin, Fogarasi István, Káló „Cuppa” József, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Pávai István
Balázstelke
Alsó-Vízmellék
0:18
Igyál betyár... Alföldi betyárdalok
Pendely együttes
Alföld
0:25
Édesanyám a kendőm
Kádár Ferenc, gy.: Bereczki Imre
Dévaványa
Nagy-Sárrét
0:25
Három levelet tettem a postára
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
0:27
Esz-klarinét és tekerő kettőse
Papp Rókus, gy.: Sárosi Bálint
Tiszaújfalu
Kiskunság
0:28
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon...
Szeredás együttes, Dezsőházi Tamás, Kulcsár Annamária, Varga Eszter, Darmos István, Sajószegi Gábor
Hegyköz
0:33
Kedves édösanyám, ke jes mëgbocsásson
Gyenis Istvánné Kovács Erzsébet, gy.: Kiss Lajos
Püspökszenterzsébet
Dél-Dunántúl
0:34
De ce mândro n-ai venit
Ioan Grama, Cununa Transilvană
Detrehem
Szilágyság
0:36
„Ez a ló, ez a ló”
Mag Tamás István, gy.: Agócs Gergely
Medveshidegkút
Medvesalja
0:37
Ritka magyar a XVIII. századból
Ifjú Muzsikás
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
0:44
Kiszáradt a cserefa
Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
0:46
Este van, este van…
Korpás Éva, Lépes Anikó
Magyarbőd
Abaúj
0:49
Oj, spoza Babej Gury
Polhorai énekcsoport, Anna Rusáková, Jozef Zboroň, Štefan Zboroň
Polhora
Árva vm.
0:54
Úgy elmegyek, meglássátok
Simó József
Istensegíts
Bukovina
0:55
Sej, az én lovam megérdemli a zabot
Sőreg Pálné Mihályi Zsófia, gy.: Kiss Lajos, Tripolszky Géza
Zenta
Bácskai Tisza mente
0:56
Dél-Alföldi oláhosok
Magyar Tekerőzenekar
Alsó-Tisza-vidék
1:00
Stejarule, lemn umbros
Vasile Soporan, gy.: Speranţa Rădulescu, Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Adriana Dan
Magyarfráta
Kolozs vm.
1:02
Bordalok Somogyból, Zalából
Fiastyúk énekegyüttes
Dél-Dunántúl
1:08
Őszirózsa lehullott, lehullott
Barnucz Mihályné Keczán Irén
Bököny
Nyírség
1:10
Hazafelé
Méta együttes
Kalotaszeg
1:16
Cepper
Korpos József, Bartalis Ferenc, Oláh József, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Gyergyó
1:26
Geampara
Falkafolk
1:30
Páva
Sárpilis
Sárköz
1:31
Balatonfelvidéki asszonyfarsang
Juhász Katalin, Szabó Zoltán
Balaton-felvidék
1:37
De trei ori pe după masă
Sidor Andronicescu, Nichita Suiu
Fundu Moldovei
Bukovina
1:38
Kezes V. - Aurél horája
Mandache Aurél, Bolya Mátyás, Benke Grátzy, Buzás Attila
Moldva
1:45
Lakodalom sokadalom
Lőrinc Mihályné Vitus Ágnes özv., gy.: Lajtha László
Szentegyházasfalu
Udvarhelyszék
1:46
Rózsa Sándor szereti a táncot
Méta együttes
Szatmár
1:49
Marosszéki forgó
Kristóf Vencel bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Kőrispatak
Udvarhelyszék
1:51
Betyárgyerek az erdőben
Magyar Tekerőzenekar
Bokros
Alsó-Tisza-vidék
1:53
Tegnap vëttem a bocskorom
Szlágyi József, gy.: Andrásfalvy Bertalan, Vargyas Lajos
Szentkatalin
Dél-Dunántúl
1:54
Árkolják a felsőloki temetőt
Antal Tibor, Tímár Viktor
Gyimes
1:56
Lassú csárdás és sebes csárdás
Korpos József, Bartalis Ferenc, Oláh József, Csibi András, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Gyergyó
2:01
Bihari János: Táncnóták
Jánosi Együttes
2:05
veszek neked juhbelet
Bari Kálmán, gy.: Bari Károly
Bükkaranyos
Borsod vm.
2:05
Mérai csárdás és szapora
Rozsdamaró zenekar
Méra
Kalotaszeg
2:09
verbunk; ungureşte de ponturi
Voivod János, Voivod Ödön, Murșa Vasile, Murșa Ioan, gy.: Kelemen László
Dél-Mezőség
2:10
Floricsika
Öves együttes
Klézse
Moldva
2:13
Tüzet viszek, ha lássátok
Varga Károlyné, gy.: Mező Judit
Biharkeresztes
Körösök vidéke
2:14
Hrabaj, diefča, hrabaj /Horný Liptov/
Muzička
Liptó
2:15
Ruszin táncdallamok
Mászlej Iljá Mihájlovics, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Ökörmező
Máramaros
2:19
Jaj, Istenem, Istenem, Istenem...
Bognár Szilvia
Szilágyság
2:20
Gólyát látok, szerencsét találok
Kerekes Jánosné Griczi Zsófia, gy.: Borsai Ilona
Túrkeve
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
2:21
Ciuit - lakodalmi kísérő
Szeret együttes
Felsőrépa
Székelyföld
2:27
Lassú csárdás és sebes csárdás
Korpos József, Bartalis Ferenc, Oláh József, Ambrus Árpád, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Gyergyó
2:30
Mezőségi táncrend
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta, Éri Márton
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
2:43
Felment a kondás a fára
Molnár Káli Tivadarné Tóth Margit, gy.: Paulovics Géza, Sztanó Pál
2:44
Magyarszovát
Gázsa zenekar
Magyarszovát
Belső-Mezőség
2:53
Babám, ha te Ricin túl mész…
Zerkula János, gy.: Kerényi Róbert, Vizeli Balázs
Gyimesközéplok
Gyimes
2:55
Far Der Kale/Mitsve Tentsl
Budowitz
2:58
Béres vagyok, béres
Takács Istvánné Bozsoki Julianna, gy.: Pesovár Ferenc
Soponya
Fejér vm.
2:58
Mérai hajnali és csárdás
Fondor zenekar
Méra
Kalotaszeg
3:04
Katonanóta
Kulcsár Ferenc, Bojin Florean, Kardos Gheorghe, gy.: Pávai István
Magyarbece
Enyed vidéke
3:06
Udvarom közepén...
Bárdosi Ildikó
Gyimes
3:09
Csütörtökön este
Kozma Mihályné Papp Margit, gy.: Paulovics Géza
Békéscsaba
Körösök vidéke
3:10
Gyimesi keserves és lassú magyaros
Hegedős zenekar
Gyimes
3:17
Magyar
ifj. Moldován György "Ilka Gyurika", Moldován Miklós, Szász Lőrinc, Csorba János, Székely József, Székely Ferenc, Sipos Istvánné Soós Katalin, ifj. Szabó Varga György, gy.: Könczei Árpád, Pávai István, Sebő Ferenc, Mann Gabriella
Szék
Észak-Mezőség
3:30
Tisza partján lakom...
Fehér Anikó, Juhász Zoltán, Rakovszky György
Kászonimpér
Kászon
3:32
Segélj el Uram IstenSegélj el Uramisten
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
3:34
Palatkai ritka és sűrű magyar
Palló zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
3:37
„Jaj, de sáros, jaj, de poros az az út” (hallgató, csárdás és friss csárdás – juhásznóta)
Balogh Zoltán „Savanya”, Csonka Elemér „Tótgyerek”, Botos József „Kasus”, Horváth Dezső „Szencser”, Balogh Antal „Békás”, Cibula Károly „Karinko”, gy.: Agócs Gergely
Medvesalja
3:42
Szántó Ferenc pontozója
Bolya Dániel
Magyarbece
Enyed vidéke
3:45
Az én babám csörgős sarkantyúja
Széles Sándor, Csörsz Zsigmond, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Esztár
Körösök vidéke
3:47
Öreges, kezes; Kezes; Vert kezes
Kalagor
Moldva
3:52
Ritka cigánytánc, ritka csárdás, összerázás
Maneszes Márton, Huszár Sándor, Mezei János, gy.: Pávai István
Magyarszovát
Belső-Mezőség
4:04
Szerb táncdallamok
Vizin zenekar
Medina
Sárköz
4:07
Addig iszom, míg az erszényem bírja
Kőrösi Sándorné Balogh Irén, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Mezősas
Körösök vidéke
4:08
Oláhos és magyar szóló
Figur Banda, Cseh Tamás
Bodrogköz
4:12
Kyrie
László Józsefné Kis Erzsébet, gy.: Navratil Andrea, Nagy Bercel
Pusztina
Moldva
4:14
Magyarpalatkai menyasszonykísérő, csárdás és sűrű csárdás
Tükrös zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
4:22
Tücsök koma, gyere ki, gyere ki
Király István, gy.: Pesovár Ferenc
Perkáta
Mezőföld
4:23
Kerek az én szoknyám alja
Galgamácsai gyerekek
Galgamácsa
Galgavidék
4:23
A csincsesi magas torony
Czakó József, gy.: Keszi Jenő
Emőd
Borsod vm.
4:24
Széki lassú és magyar
Virágvölgyi Márta, Fekete Antal, Kozma Gyula
Szék
Észak-Mezőség
4:28
Karácsonyi éjszakája
Zsíros Péter, gy.: Manga János
Egyházasgerge
Karancs alja
4:29
Far Der Kale/Bughicis Freylakhs
Budowitz
4:31
Egyszer egy kicsi madár
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Jánosi András, Halmos Béla
Gyimesközéplok
Gyimes
4:37
A juhász és birkái. Hangszeres mese Moldvából
Gajdos együttes
Moldva
4:42
(Bonchidai menyecskék ugrálnak mint a kecskék)
Ármán Lajos, Lakatos József, Sztojka János, gy.: Martin György
Kolozs
Mezőség
4:43
Az oláh leány elvesztette a kecskéit
Fix-Stimm zenekar
4:47
Invirtita és de doi
Muza József "Toska" bandája, gy.: Kelemen László
Szászfenes
Kalotaszeg
4:51
Annyira kerüld a vizet
Berecz András, Molnár Miklós, Ökrös Csaba, Kelemen László, Mester László, Porteleki Zoltán, Havasréti Pál
Bonchida
Kis-Szamos melléke
4:56
Tananaj, Tananaj, Tót Lőrinc
Andraskó Jánosné Rácz Magdolna, gy.: Ág Tibor
Zsére
Zoborvidék
4:57
Azért mondom nektek
Csige Ildikó
Újszentmargita
Nyírség
4:58
Esik eső, nagy sár van a faluban
Danó Ferenc "Fitying", Suha József "Dudus", Pusomi Béla "Galya", gy.: Németh István, Vavrinecz András
Heves vm.
5:01
Krisztus Jézus született, örvendezzünk
Bárdosi Ildikó
Nyíradony
Nyírség
5:02
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!
Izsák János, gy.: Kiss Lajos
Kórógy
Szlavónia
5:04
Szivaroztam...
Ivánovics Tünde
Magyarszovát
Belső-Mezőség
5:07
Sűrű csárdás
Pusztai Sándor, Pusztai Endre, Kalló János, Berki Ferenc, gy.: Kallós Zoltán, Pesovár Ferenc
Bonchida
Kis-Szamos melléke
5:10
Egy ritka - Simon Sándortól
Eszterlánc
Buza
Észak-Mezőség
5:13
Csernovic piacán
Kovács Ferencné Bíró Borbála, gy.: Kiss Lajos, Sztanó Pál
Hadikfalva
Bukovina
5:15
Úgy ki tudnám panaszolni
Havay Viktória, Balázsi Zsolt
Magyarszovát
Belső-Mezőség
5:19
Öreges lassú csárdás
Varga László "Balog" bandája, gy.: Bartha Z. Ágoston, Hrúz Dénes, Konkoly Elemér, Szánthó Zoltán
Erdőszombattelke
Észak-Mezőség
5:22
Régi lakodalmas
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta, Rácz Antal, Tolcsvay László, Fábián Éva, Gyenis Katalin
Szék
Észak-Mezőség
5:27
Hozz-pénz lefogyott
Komlósdi Jónás, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kunszentmiklós
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
5:28
Feljön még az én napom is
Enyedi Ágnes, Dulai Zoltán, Gombai Tamás, Kelemen László, Molnár Péter
Szépkenyerűszentmárton
Mezőség
5:35
Invartita
Barani Vasile bandája, gy.: Kelemen László
Jód
Máramaros
5:40
Kőrispataki forgatós
Tükrös együttes
Kőrispatak
Udvarhelyszék
5:44
Jaj, anyám, meghalok
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Klézse
Moldva
5:45
Átkozódó
Panek Kati
Magyarózd
Kutasföld
5:47
colindă
Horvát Ioan, gy.: Pávai István
Kolozsborsa
Borsa völgye
5:47
Úgy elmenek rózsám valamerre
Kovács Nóri
Klézse
Moldva
5:50
Boldog volt az én életem, amíg szeretni nem kezdtem
Pap Mártonné Filep Mária, gy.: Kallós Zoltán
Szék
Észak-Mezőség
5:54
Nógrád megyei dudanóták
Kubinyi Júlia
Nógrád vm.
5:56
Bulgarjászka (lakodalmi szokásdallam)
László "Legedi" István, gy.: Kerényi Róbert
Klézse
Moldva
5:58
Gyimesi táncok
A Budapest Táncegyüttes zenekara
Gyimes
6:01
Jézus Krisztus drágalátos vére
Gosztonyi Jánosné Sándor Mária, gy.: Kiss Lajos
Jánoshalma
Bács-Bodrog vm.
6:04
Kartali lassú és bukós csárdás
Szeredás együttes
Kartal
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
6:07
Széna van az ólban…
Birtalan József, gy.: Kelemen László, Pávai István
Szilágynagyfalu
Szilágyság
6:08
Altató
Zengő együttes
6:13
Barna kislány rácsos-rezes kapuja
asszonyok, gy.: Borsai Ilona
6:14
Csárdás
Pesti Csángók Baráti Társaság
Gyimes
6:18
„A temetőkapu” (regrutanóta)
Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”, ifj. Patkoló Ferenc, gy.: Agócs Gergely
Mátyusföld
6:19
Egyszer egy madárka
Érsek Csaba, Ségercz Ferenc
Gyimes
6:23
Kihajtottam a libámat 
Kerekes Andrásné Komáromi Giza, gy.: Demény Piroska
Aranyosgyéres
Aranyosszék
6:25
Veszprémi lassú kopogós és gyors magyar
Jánosi Együttes
Észak-Dunántúl
6:28
Svadobné piesne z Terchovej
Alojz Mucha zenekara, Terhelyi férfi-énekcsoport
Terhely
Várnai völgy
6:31
Érik a szőlő…
Őri Banda, Földes János
Őrség
6:35
Szerelöm, szerelöm – Ez a kislány úgy éli világát
Dömötörfi János, gy.: Juhász Zoltán
Nemespátró
Somogy
6:36
Sokačko kolo
Vujicsics
Mohács
Dél-Dunántúl
6:38
jocul banilor
Moldovan Ionică, Poleac Ilie, Sorecau Ioan, gy.: Pávai István
Felső-Nagy-Szamos mente
6:39
Magasan repül a daru
Korpás Éva
Magyarszovát
Belső-Mezőség
6:43
Adsza babám, a jobb kezed
Gál József, gy.: Szabó Csaba
Felsőrákos
Székelyföld
6:44
Alsóőri templom tetejére
Boglya együttes
Őrség
6:49
Lakodalmi csárdások
Kozák Miklós "Buna", Szőllősi Sándor "Sanci", Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László "Hata", gy.: Agócs Gergely
Ipoly mente
6:53
ľieže je to päť volov
Jozef Kostúr st.
6:56
Mennyei király születik
Csoport, gy.: Dobszay László, Domokos Mária, Szendrei Janka
Karcsa
Bodrogköz
6:57
Ádámosi csárdás és friss
Csík zenekar
Ádámos
Alsó-Vízmellék
7:01
Sűrű magyar
Magyarpalatkai banda, gy.: Császár Attila, Crispijn Oomes
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
7:03
Lassú bordal
Pál Lajos zenekara
Kalotaszeg
7:06
János felesége kilenc hete fekszik
Bágyi János, gy.: Lajtha László
Bözöd
Udvarhelyszék
7:09
Joc de învîrtit din Livada
Iosif Ghemant, Dumitru Vârtic zenekara
7:10
Korobjászka
Tímár Viktor, Tímár János, gy.: Juhász Zoltán
Gyimesbükk
Gyimes
7:11
Kezes
Legedi László István
Moldva
7:13
Eljöttem én jó reggel
Salamon Istvánné Gyenes Etelka, gy.: Borsai Ilona
Pajzsszeg
Dél-Dunántúl
7:14
Di Khupe/Fun Der Khupe
Budowitz
7:17
Köbölkúti verbunk
Anyalai "Pepes" Sándor bandája, gy.: Agócs Gergely, Timár Sándor
Kürt
Vág-Garam köze
7:18
Nyárád mentén
Tükrös zenekar
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
7:25
Sej, csütörtökön este
Vass József, gy.: Vass Lajos
Poroszló
Heves vm.
7:26
Dere
Vujicsics
Pécsudvard
Dél-Dunántúl
7:29
Lassú és friss csárdás (Zúg az erdő)
Horváth András id., gy.: Vavrinecz András, Hans Hurtig
Tiszakóród
Szatmár
7:31
Köszönet Pista bácsinak - Tereskei dudanóták
Nagy Gábor
Tereske
Nógrád vm.
7:35
Úgy megvagyok búval rakva
Sipos Györgyné, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
7:36
Bodrogközi tánczene
Suttyomba zenekar
Bodrogköz
7:42
Csárdás és szökő szájból
Szászcsávási Zenekar
Csávás
Felső-Vízmellék
7:43
Červeňe jablučko /Rejdová, Gemer/
Muzička
Sajóréde
Gömör
7:45
Láttál-e valaha
asszony, gy.: Zákonyi Lászlóné
Bogád
Dél-Dunántúl
7:46
Mária altatója
Tóth Lilla
7:50
Pujsceže nas pujsce
Anna Birošova, gy.: Agócs Gergely
Sáros
7:50
103-as
Méta együttes
Szatmár
7:55
Csigabiga, gyere ki
Deme Lajos, gy.: Kodály Zoltán
Nagyszalonta
Körösök vidéke
7:55
Fecske, fecske, fecske száll a levegőbe
Fedémesi Népdalkör
Fedémes
Heves vm.
8:01
Új stílusú népdalok
Bársony Mihály
Tiszaújfalu
Kiskunság
8:02
A virágot eltiltani nem lehet...
Guessous Majda Mária, Boros Gerzson Dávid
8:13
Este van, este van 
Keresztes Mihályné Báldogi Erzsébet, gy.: Demény Piroska
Aranyospolyán
Aranyosszék
8:13
Száraz fából könnyű hidat csinálni...
Bárdosi Ildikó, Téka együttes
Magyarkirályfalva
Alsó-Vízmellék
8:19
Magyarlapádi öreges pontozó
Szabó Dénes, Szántó János „Didri”, Varga Aurel „Piciluk”, Şimandi Vasile „Kövér”, gy.: Kelemen László, Pávai István, Sztanó Hédi
Magyarlapád
Enyed vidéke
8:22
Kossuth nóta
Békés Banda
8:25
Gyorscsárdás
Szöllősi Gyula, gy.: Demény Piroska
Aranyosgyéres
Aranyosszék
8:26
Szilágysági verbunk, csárdás és ugrálós
Suttyomba zenekar, Barcza Zsolt
Szilágyság
8:32
Szabad a madárnak
Szikora János, gy.: Kiss Lajos
Palást
Palócföld
8:33
Jocul lui Vili
Orchestra ansamblului "Maramureşul" din Baia Mare
8:34
Megüzenem a szeretőm anyjának
Szabó Etus, Ispán Veron, Csillag Erzsébet, , gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza
Bálványosváralja
Észak-Mezőség
8:37
Még a fák is sírnak
Tatros együttes
Moldva
8:41
Rata - Alunelu - Brau
Lucaciu Adalbert "Pilu" bandája, gy.: Kelemen László, Pávai István
Görgényoroszfalu
Felső-Maros mente
8:45
Ne bánd édes virágom
Hajdú Kinga
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
8:47
Szivárványos az ég alja
Széles Sándor, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Esztár
Körösök vidéke
8:48
Kapitány Úr
Pikó és bandája
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
8:57
Lassú magyaros és sebes magyaros
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Molnár Imre
Gyimesközéplok
Gyimes
9:08
Az ördög útja
Legedi László István, Bolya Mátyás, Benke Grátzy
Klézse
Moldva
9:09
Járjad lábam, járjad most
Bálint Péterné Kondor Anna (36), gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Pusztina
Moldva
9:10
A románoké: Pe drum, rara, invartita, cel iute
Demeter Erika, Vizeli Balázs, Gombai Tamás, Pál István "Szalonna", Mester László, Kelemen László, Havasréti Pál, Doór Róbert
Kalotaszeg
9:24
Kocsmárosné hozzon bort
gy.: Pesovár Ferenc
Perkáta
Mezőföld
9:25
Csallóközi dalok
Boróka Népdalkör és Citerazenekar, Rakonczi Gábor
Csallóköz
9:31
Ludasim, pajtásim
Márton Erzsi, gy.: Kallós Zoltán
Lészped
Moldva
9:33
Kell ilyen bor
Olasz György, Szűcs Sándor, Kovács Géza, Nagymarosy András, Székely Levente, gy.: Lajtha László
Kőszeg
Észak-Dunántúl
9:38
Megy a nap lefelé
Mező Józsefné Bozsik Margit, gy.: Balogh Sándor
Emőd
Borsod vm.
9:39
Lassú csárdás, korcsos, cigánycsárdás
Szabó Viktor, Pávai István, Bör Gyula, Sinkó András, gy.: Pávai István
Mezőkölpény
Marosszéki Mezőség
9:54
(Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta)
Bíró Sándor, gy.: Paulovics Géza
Szentes
Alsó-Tisza-vidék
9:54
Verbunk (magyarországi), Kedves Árpád bácsi tánca, orosz zsuka
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert
Csíkszentdomokos
Felcsík
10:00
Verbunk
Horváth Elek bandája, gy.: Vavrinecz András, Fekete Antal, Kürtösi Zsolt, Németh Géza, Porteleki László, Sinka András
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
10:05
Devla
Palya Beáta
10:07
Seprik a szentgyörgyi utcát
Szász Mártonné Kajcsa Berta, gy.: Kallós Zoltán
Pürkerec
Brassó vm.
10:09
Leverős a lábaival
Csürrentő együttes
Moldva
10:14
Hallgató és katonanóták
Lakatos András, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Magyardécse
Alsó-Nagy-Szamos mente
10:17
Tambura I.
Dsupin Pál
10:18
Kice vice villő (Kisze hajtás)
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
10:19
Kékülő Küküllő
Szeret együttes, Tintér Gabriella, Bede Péter
Felső-Vízmellék
10:29
Lassú és sebes csárdás
Zerkula János, Fikó Régina, gy.: Pávai István
Gyimesközéplok-Tarkó
Gyimes
10:36
Disznótoros kántáló
Bíró Gergely
Bereck
Háromszék vm.
10:37
Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak
Nagykálozi Sándor, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kiskunhalas
Kiskunság
10:38
Kaszárnya, kaszárnya
Gyenis Katalin, Kása Béla
Mezőség
10:40
Asztali nóta
Ötvös József, Balázs László, Kovács Sándor, gy.: Pávai István
Sepsiszék
10:41
Juhásznóta, csárdás és friss
Tükrös zenekar, Oláh Attila
Gömör
10:49
A Vidrócki híres nyája
Bajzáth Ferencné Szabó Malvin, gy.: Borsai Ilona
10:50
Kecskés - moldvai táncdallam
Hárs György Barna
Moldva
10:52
Ciobanas (pásztornóta, csobános) dudán
Nicolai Mircea, gy.: Stuber György
Zabola
Háromszék vm.
10:53
Bonchidai ritka magyar és sűrű csárdás
Hegedős zenekar, Unger Balázs
Bonchida
Kis-Szamos melléke
11:00
Ez az ucca, bánat ucca
K. Kis Sándorné, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
11:01
Ne aludj el…; Hej, dunna, dunna
Écsi Gyöngyi, Agócs Gergely
Zoborvidék
11:06
Jaj, de bánom, hogy cigánynak születtem...
Cs. Varga Mihály, gy.: Hankóczi Gyula
Bokros
Alsó-Tisza-vidék
11:07
Ha te olyan lettél volna…
Táltos együttes
11:10
Páva-csárdás
Dobos Károly, Ádám Sándor, Dobos János, gy.: Kallós Zoltán, Martin Görgy, Sztanó Pál
Szék
Észak-Mezőség
11:12
Taie calea padurii, mai (román katonakísérő)
Hegedős zenekar, Szvorák Katalin
11:14
Lassú magyaros
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Molnár Imre
Gyimesközéplok
Gyimes
11:19
Gömöri muzsika
Hegedős zenekar
Gömör
11:22
(Cickondi baranyó)
Kukucska Ernő, gy.: Manga János
11:22
Mikor Szűz Mária kisfiának
Bárdosi Ildikó
Nyitrageszte
Zoborvidék
11:23
Suită din Mociu (cu dansatori)
Ţuli Károly, Covaci Băbuţ, Bumb Cornel, gy.: Sălăgean Traian
Mocs
Kolozs vm.
11:30
Lakodalmas muzsika Ördöngösfüzesen
Tintér Gabriella, Virágvölgyi Márta, Csernók Klára, Fekete Antal "Puma", Szabó Csobán Gergő
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
11:40
Megbetegült Szabó Kata a diósba
Balla Józsefné Molnár Mária
Gímes
11:42
Csiszár Aladár nótái (asztali és forduló)
Balogh Kálmán, Ökrös együttes, Csiszár Aladár
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
11:50
halottas
Oltean Samuilă, gy.: Pávai István
Enyed vidéke
11:52
A juhoké
Dsupin Pál
Magyarbece
Enyed vidéke
11:56
Addig gyűjj el, én Mártonyom
asszonyok
Alsóbodok
Zoborvidék
11:58
Korhely nóták
Juhász zenekar
Dél-Alföld
12:03
„Nincsen nekem kedvesebb vendégem”
Kovács Lajos „Pavel”, Döme Ernő „Trafikos”, id. Patkoló Ferenc „Fosó”, Sípos József „Búzsi”, Csillag Ferenc „Milan”, ifj. Patkoló Ferenc, gy.: Agócs Gergely
Mátyusföld
12:05
Tiszakóródi oláhos és cigánytánc
Hejgető Együttes
Tiszakóród
Szatmár
12:09
Piesne zo sliačanskej bursy / Bože nám pomáhaj tú bursu začínať / Bursovníci dokola / Fašiangi sa krátia
Háromszlécsi énekcsoport, Miroslav Kmet­ zenekara
12:12
Keserédes nosztalgia
Csík zenekar
12:15
Jázminbokor kihajlik a nagy útra
Farkas Rudolf bandája, gy.: Agócs Gergely
Kürt
Vág-Garam köze
12:16
Kezes
Balogh Sándor, Horváth Szilárd, Bolya Dániel
Moldva
12:18
Szent János áldása
Kovács Júlia, gy.: Kiss Lajos
Hertelendyfalva
Dél-Bánát
12:19
Bonchidai ritka magyar
Palló zenekar
Bonchida
Kis-Szamos melléke
12:24
Felültem a széles világ lovára
Czakó Ferenc "Mátyás", gy.: Kallós Zoltán, Balla Ferenc, Németh István
Magyarlóna
12:26
Rábaközi tánczene: dus, csárdás és friss
Gázsa zenekar
Rábaköz
12:30
(Úgy elmegyek, meglássátok)
Kotyorka Antal, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
12:32
S poza vrch Pol­any
Ján Cerovský
Herencsvölgy
Polyánhegyalja
12:34
Egy és a kettő (csárdás és magyar)
Ádám István „Icsán” bandája, gy.: Csoóri Sándor
Szék
Észak-Mezőség
13:04
Katonakísérő
Békés Banda
13:10
Aki dudás akar lenni
Koós József, gy.: Dincsér Oszkár
Borsosberény
Nógrád vm.
13:11
Öves, tiszti és bulgáros
Igriczek, Gulyás László
Moldva
13:17
Öreges dallamok
Kulcsár Ferenc, Bojin Florean, Kardos Gheorghe, gy.: Pávai István
Magyarbece
Enyed vidéke
13:20
Kale Bazingns/Nokhspil
Budowitz
13:21
Csütörtökön virradóra
Nyeste András, gy.: Sztanó Pál, Vargyas Lajos
Kállósemjén
Nyírség
13:22
Mikor Máriához az Isten angyala
Bárdosi Ildikó
Istensegíts
Bukovina
13:26
Cîntec bătrinesc: P-ăl picior de munte
Mitică Burcea, gy.: Speranţa Rădulescu
Mereni
13:39
Kék szivárvány
Takács Éva
Gyimes
13:40
Hej búra, bánatra születtem
Bodor Sándor, gy.: Vikár László
Homoródkarácsonyfa
13:41
Nem úgy van most, mint volt régen
Török Lilla
Magyarszovát
Belső-Mezőség
13:44
Lassú és friss csárdás (Új a csizmám, most vették)
Farkas Jenő, Nagy Ernő, Oláh Lajos, Farkas Árpád, gy.: Vavrinecz András, Hans Hurtig
Szamosangyalos
Szatmár
13:46
Paradicsom fű kertjibe...
Budai Ilona és tanítványai
13:47
Éltem legszebb aranyidejében
Nagy Márton, gy.: Kiss Lajos
Hertelendyfalva
Dél-Bánát
13:49
Rózsa kihajlik a gyalogútra
Ágas-bogas zenekar
Kalotaszeg
13:51
Szlovák csárdás és fogás
Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", Horváth Zoltán, Oláh "Dili" Dezső, ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Bodrogköz
13:54
Jankovics Imre nótái
Végh Andor
Csurgó
Dél-Dunántúl
13:58
Az hadiki templom előtt
Lőrincz Antalné Nyisztor Márta, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Istensegíts
Bukovina
13:59
Poskocice Kolo
Vujisics, Söndörgő
14:03
Már a nap is, már a nap is lemenőbe­ van
Horváth Zoltán, Oláh "Dili" Dezső, ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Bodrogköz
14:05
Sárközi táncok
Méta együttes
Sárköz
14:11
Utcán sétál egy katona
Demeter Antalné Jánó Anna, gy.: Kallós Zoltán, Sztanó Pál
Gerlén
Moldva
14:20
Két fa között felsütött a holdvilág
Soós Réka
Mohács
Dél-Dunántúl
14:22
Román pár: româneste, rara, lenesa és învârtita
Ruszi Sándor, Bogányi András, Lumperdean András, Ötvös János, gy.: Kelemen László
Marosszéki Mezőség
14:32
Kövecses víz
Tatros együttes
Moldva
14:35
Aranyos kis pintes üvegem; Piciny tinó, nagy a járom
Tóth Imre
Kisbárapáti
Dél-Dunántúl
14:37
Péterfali halastóban
Herczku Ágnes
Gömörpéterfala
Gömör
14:38
Sebes forduló
Berki János, Csurkulya József, ifj. Koszorús Kálmán, Gondos Tibor, gy.: ifj. Koszorús Kálmán, Sinkó András
Felső-Maros mente
14:43
Vert kezes
Öves együttes
Klézse
Moldva
14:49
Haj, drága kincs, drága kincs...
Fedor Sándor "Dimó", gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
14:50
Cacak
Rece-fice
14:56
Hej, čieže to ovce
Martin Kubinec
Rimakokova
Gömör
14:57
Joj, všetci sa valasi
Karol Kočík
Polyánhegyalja
14:59
Jer bé a temetőkertbe
Szabó Varga György, gy.: Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
15:00
Palatkai
Méta együttes
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
15:05
Erdő mellett nem jó lakni..., Zöld erdőben kicsi nyúl..., Én Istenem, minek élek...
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
15:08
Kalotaszegi hajnali és legényes
Juhász zenekar
Kalotaszeg
15:15
Fehér László lovat lopott
Derétei István, gy.: Kallós Zoltán, Martin György
Türe
Kalotaszeg
15:18
Nem akar a vezérürüm legelni
Dsupin Pál
Palócföld
15:19
Kelimaske gilji
Július Bartoš "Šuko", Bohuš Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Tibor Bartoš, gy.: Agócs Gergely
Feketebalog
Felső-Garam mente
15:25
Kerekes
Kerekes együttes, Tímár Viktor, Tímár János
15:29
Csokros Csillag jár az égen
Horváth Lajosné Kétszeri Mária, gy.: Vikár László
Karád
Somogy
15:30
Hóhányók
Csoóri Sándor, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert
Szék
Észak-Mezőség
15:36
Lakodalmi menetdal és friss csárdás (Huncut a gazda)
Lakatos Pál, Nagy Ernő, Lakatos Péter, Konkoly Zsigmond, gy.: Vavrinecz András, Hans Hurtig
Jánkmajtis
Szatmár
15:37
Csárdás, legényes és szapora
Hírös zenekar
Gyerővásárhely
Kolozs vm.
15:43
(Hajnallik, hajnallik)
Szilágyi Sándor, gy.: Bacskai Katalin, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Vargyas Lajos
Balkány
Nyírség
15:45
Katonakísérő, legényes és szapora
Kincsér együttes
Kalotaszeg
15:51
Csimpolyászka
Csernyik György, gy.: Lázár Zsófia, Móser Ádám, Németh László
Magyarfalu
Moldva
15:53
Kiskálosi fenyves erdő a tanyám
Hegedős együttes, Unger Balázs
Alsókálosa
Gömör
15:58
[Haja, zsíros papiros, papiros] furulya
Szabó János, gy.: Dincsér Oszkár
Rimóc
Cserhát
15:58
Verbunk, lassú és friss csárdás
Kincsér együttes
Rábaköz
16:03
Pozse Mári libája / Feltörték a nógrádsápi templomot
Pál István, gy.: Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
16:05
Magyarpalatka
Gázsa zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
16:16
Édesanyám a kendőm
Kádár Ferenc, gy.: Bereczki Imre
Dévaványa
Nagy-Sárrét
16:17
Gyalui verbunk és legényes
Matokabinde
Kalotaszeg
16:21
Bujdosik az árva madár
Stefán István, gy.: Balogh Sándor
Sajószöged
Borsod vm.
16:22
Keresel
Hodorog András, Bolya Mátyás, Benke Grátzy
Klézse
Moldva
16:24
Meg kell a búzának érni 
Kádár Sándorné Papp Erzsébet, gy.: Fehér Anikó
Magyarszovát
Belső-Mezőség
16:29
Rekecsini botosánka
Csürrentő együttes
Külsőrekecsin
Moldva
16:35
Invirtita, hategana
Mezei Károly "Kusler" bandája, gy.: Árendás Péter, Kelemen László, Pávai István
Csávás
Felső-Vízmellék
16:41
Fölszántatom a füzesi főutcát
Hideg Anna
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
16:45
Ágas bogas
Kurtyán Györgyné, gy.: Szabó Viola, Dévai János, Rőmer Ottó, Herczeg Mária, Dologh Sarolta, Joób Árpád
Nyíradony
Nyírség
16:46
Száraz dió
Zengő együttes
16:51
Szapora
Fodor Sándor "Neti" bandája, gy.: Bodó-Bán János
Méra
Kalotaszeg
16:58
Ákosfalva 1941
Bekecs együttes
17:06
A halálra táncolatott leány (Jó estét, jó estét…)
Onodi Marika, gy.: Kallós Zoltán
Lészped
Moldva
17:09
Magyar és csárdás
Boglya együttes
Szék
Észak-Mezőség
17:15
Ritmus-kíséret dörzsöléssel és pattintással - ujjakkal szék ülőkéjén
Domján József, gy.: Pesovár Ferenc, Sárosi Bálint
Sárszentmihály
Fejér vm.
17:15
Elindultam szép hazámból
Herczku Ágnes
17:18
Három kenyér, hat kemence
Balogh Erzsébet
Gergelyiugornya
Tiszahát
17:18
Elment az én uram idegen országba
Vizeli Balázs, Tintér Gabriella
Gyimes
17:23
Mars
Árkus Elemér bandája, gy.: Pávai István
Kalocsai Sárköz
17:25
Palóc verbunk; Ezt a kislyányt; Sej, haj, szép a páva; A turai bíró szöllejébe
Turai Énekmondók, Zagyva Banda
Tura
Galga mente
17:30
Amott legel, amott legel, amott legel hat pár
Pintye János, gy.: Vargyas Lajos
Nyírlugos-Szennyespuszta
Nyírség
17:32
Ma van Piros Pünkösd vasárnapja
Galgamácsai asszonyok és férfiak
Galgamácsa
Galgavidék
17:32
A piac közepén egy zöldalmafácska
Cselényi József, gy.: Agócs Gergely
Gömör
17:33
Dudanóta
Horsa István
Mezőkövesd
Északi peremvidék
17:35
Anyám, édesanyám
Róka Mihályné Vajdók Mária, gy.: Kallós Zoltán
Klézse
Moldva
17:41
A Kossuth verbunkja és honvéd csárdás
Kalamajka zenekar, Agócs Gergely
Szatmár
17:46
Karácsonyi köszöntő
Zsíros Péter, gy.: Manga János
Egyházasgerge
Karancs alja
17:47
Kántálás
Berecz András
Magyarszovát
Belső-Mezőség
17:48
Elibe, elibe; Parlagra terült a juhom; Fáj a kutyámnak a lába; Ica-rica, boromica; Kanásznóta - Búzába ment a disznó
Szim András, gy.: Juhász Zoltán
Kömörő
Szamoshát
17:56
Lassú csárdás
Galiba zenekar
Mezőföld
18:05
Zsidós, kezes
Sinka Sándor, Duduj Ádám, Duduj Rozália, gy.: Bodó-Bán János, Szalay Zoltán
Csíkszentdomokos
Felcsík
18:10
Be, be Panna
Galgamácsai asszonyok
Galgamácsa
Galgavidék
18:10
Körülkerültem a rétet
Szilágyi György, gy.: Mező Judit
Darvas
Körösök vidéke
18:11
Mennek a fiúk
Virtus együttes, Kovács Márton Bence, Kalász Máté, Soós László, Horváth Dávid
Maros-Küküllők vidéke
18:19
Lassú és sűrű magyar
Magyarpalatkai banda
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
18:24
Keserves
Vizeli Balázs
Gyimes
18:25
Fekete faluban fehér torony
Szabó Etus, Ispán Veron, Csillag Erzsébet, , gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza
Bálványosváralja
Észak-Mezőség
18:30
Bánat, bánat, csukros bánat
Demeter Erika
Gyimes
18:32
Cântec nostalgic
Costica Pantiru, Cristinel Cantea, Mihai Trifan, gy.: Speranţa Rădulescu
Havasalföld
18:34
Tropnalo horo
Rece-fice
18:37
Ne búsuljon komámasszony
Bíró Ferenc, gy.: Kiss Lajos
Székelykeve
Dél-Bánát
18:37
Kesereg egy árva madár…
Szalóki Ági
Gyimes
18:40
Este későn nem jó citerázni
Albert István, gy.: Borsai Ilona
Mátraszentimre
Heves vm.
18:41
Karička a Hudobným doprovodom
Samo Smetana, Peter Parniĉan, Peter Mikulec, Andrej Jarolin, Milan Hronĉek, Pavol Vician
Parnó
Zemplén vm.
18:46
Ara alá a Baranya szélben
Győrffy József, gy.: Seemayer Vilmos
Nemespátró
Dél-Dunántúl
18:47
Kalotaszegi legényes
Táltos együttes
Kalotaszeg
18:49
Református karácsonyi népének
Szilágyi Ferenc, Kanalas Imre, Kovács Tibor, Iorga Ştefan, Kanalas Vilmos, gy.: Berecz András, Kelemen László, Pávai István
Szilágysámson
Tövishát
18:51
Nincs magasabb a nagy égnél ; Erdő felől dörög az ég ; Szeretném én azt megtudni ; Régi szeretőmért
Kallós Zoltán, Téka együttes
Magyarlapád
Enyed vidéke
19:01
Végigmentem a szováti temetőn
Maneszes "Láli" Józsefné Tóth Maris, gy.: Kallós Zoltán
Magyarszovát
Belső-Mezőség
19:02
Invirtita
Méta együttes
Bonchida
Kis-Szamos melléke
19:12
Ferenyei verbunk és frisse
Kozák Miklós "Buna", Szőllősi Sándor "Sanci", Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László "Hata", gy.: Agócs Gergely
Ipoly mente
19:15
Öreg magyaros, kecskés, Gergelytánc
Öves együttes
Moldva
19:20
Hallottad-ë hirét
Cziráky József, gy.: Bartók János
Vörs
Dél-Dunántúl
19:21
Mikor mentem a falumból kifelé
Demeter Panna-Katalin
Kalotaszeg
19:24
Kolo vodi, kolo vodi, kolo baňurika
Jozef Kroka "Česľak", Jozef Čonka, Jurej Ovšak "Guba", Michal Ferenc "Kohucik", gy.: Agócs Gergely
Zemplén
19:25
Betlehem
Rőmer Ottó, Dósa Katalin, Barcza Zsolt, Rőmer Judit, Erményi Tamás
19:29
Aludjál, aludjál kicsi Ráduly Péter
Fazakas Péterné Vilhelm Ilona (70), gy.: Kallós Zoltán
Lészped
Moldva
19:31
Cigánycsárdás
Vavrinecz András, Vizeli Balázs, Árendás Péter, Molnár Péter, Szabó Dániel, Fábián Éva, Jánó Tibor, Major Levente, Nyitrai Marianna, Soós Réka, Szász József
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
19:35
Menyekezői ihogtatások
hurkatöltő asszonyok, gy.: Pávai István
Alexandrina
Moldva
19:36
Eleki lunga
Békés Banda
Elek
Körösök vidéke
19:42
Megyek az úton lefelé
Seres Istvánné Czirják Ilona, gy.: Papp János, Sztanó Pál
Nyíradony-Aradványpuszta
Nyírség
19:43
Én is egyszer kedvemre éltem
Fábián Éva
Tyukod
Felső-Tisza-vidék
19:45
Csárdás kontrán
Mezei Ferenc "Csángáló", gy.: Pávai István
Csávás
Felső-Vízmellék
19:47
Kocsma előtti legénytánc
Kalamajka együttes, Papp Anikó, Papp Zsuzsanna
Nyugat-Dunántúl
19:51
Járom az új várnak az alját
Káplár Mihályné Simon Julianna, gy.: Együd Árpád, Németh István, Sztanó Pál
Szenyér
Dél-Dunántúl
19:52
Süss fel nap
Csürrentő együttes
Moldva
19:57
Varjú sétál a réten
Takács Józsefné, gy.: Várnai Ferenc
Szentlőrinc
Dél-Dunántúl
19:58
Dudásom, dudásom
Magyar Dudazenekar
20:04
Rózsát ültettem a gyalogútra
Tolnai Péterné Papp Gizella, gy.: Paulovics Géza
Nagykónyi
Sárköz
20:05
Elmentem én a szekerrel...
Koronczi Eszter
Domaháza
Borsod vm.
20:08
Ködellik a Mátra – Jaj de soká, jaj de régen – Madárka, madárka
Vincze Gáborné Szabó Jolán, gy.: Németh István, Vavrinecz András
Fedémes
Heves vm.
20:11
Nyisd ki rózsám ablakidat… (keserves)
Téka együttes
Magyarbece
Enyed vidéke
20:13
Ahol én elmegyek
Balázs Domokosné András Ágnes, gy.: Sárosi Bálint
Kászonimpér
Kászon
20:14
Patkó Bandi nótája, ugrós és friss
Egyszólam együttes
Somogy
20:18
Kimegyek a zöld erdőbe…
Eke Péterné Simon Mária, gy.: Szalóki Ágnes
Buza
Észak-Mezőség
20:20
Hajnal hasad
Tasnády Erika, Filep Márton "Pali Marci", Sipos Márton, Lăcătuş Ioan "Nelu"
Szék
Észak-Mezőség
20:26
Megfogott már engem a nap
Szabó Dániel, gy.: Kiss Lajos, Papp János
Fülöp
Nyírség
20:27
Három árva
Agócs Gergely, Gombai Tamás, Szabó Gábor, D. Tóth Sándor, Kürtösi Zsolt
Sárvásár
Kalotaszeg
20:34
Román táncok
Técsői banda, gy.: Kiss Ferenc
Técső
Felső-Tisza-vidék
20:38
Ez a kislány akkor kezd búsulni
Antal Tibor, Tímár Viktor, Ambrus István
Gyimes
20:40
Erre gyere, rózsám, nincsen sár
Takács János, Reisz Gézáné Hordósi Mária, Pápa Ferenc, gy.: Olsvai Imre, Pápa János
Szenta
Dél-Dunántúl
20:40
Ne sirasd gyöngykoszorúdat
Magyar Dudazenekar
20:44
„Hor sa chlapci do skoku” (na počúvanie)
Július Bartoš "Šuko", Bohuš Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Tibor Bartoš, gy.: Agócs Gergely
Felső-Garam mente
20:47
Dél-alföldi tekerőmuzsika
Gundy Kristóf, Patonai Bátor
Dél-Alföld
20:51
Avel o vonato
Lakatos Ferenc, gy.: Víg Rudolf
Kótaj
Szabolcs vm.
20:54
Beli buba, beli, beli
Ivánovics Tünde
Magyarszovát
Belső-Mezőség
20:56
Új a csizmám, szögre van akasztva
Kócs Imre, gy.: Agárdi Éva
Érpatak
Nyírség
20:57
Samu-nóták
Gömbszörp
Bogártelke
Kalotaszeg
21:01
(Még a búza ki se hánta a fejét)
Varga Ferenc "Csipás", Zágor Aladár, Bunyi József, Lőrinc Albert, Ötvös József, gy.: Csenki Imre, Martin György, Sztanó Pál
Bánffyhunyad
Kalotaszeg
21:03
Sop-vidéki táncok
Rece-Fice együttes
21:07
Bărbătescul de pe Iza
Dumitru Hîrb, Ioan Pop, Ioan Petreuş, gy.: Speranţa Rădulescu
Máramaros
21:08
Marossárpataki cigánycsárdás
Jártató zenekar
Marossárpatak
Felső-Maros mente
21:11
Jaj de szépen esik az eső
Takács Sándorné Varga Katalin, gy.: Kertész Gyula, Kiss Lajos, Lugossy Emma
Hédervár-Károlymajor
Szigetköz
21:12
Kettős
Mandache Aurél, Benke Róbert
Moldva
21:13
Paradicsom mezeibe
Bíró Mártonné sz. Csernik Anna, gy.: Várnai Ferenc
Himesháza
Dél-Dunántúl
21:14
Rábaközi csárdások és dus
Németh Dénes, Takács Ádám, Makó Péter, Orsós Tamás, Szabó Dániel, Lelkes Tibor
Rábaköz
21:20
Hallgassátok meg, magyarim, amit beszélek
Nyíregyházi Gusztáv, gy.: Dancs Lajos
Nagyecsed
Szatmár
21:23
Felmegyek a hegyre
Panek Kati, Bodzafa együttes
Kalotaszeg
21:28
magyar
Pap Mária, Székely Ferenc, gy.: Juhász Zoltán
Szék
Észak-Mezőség
21:30
Tréfás verbuválás
Szeredás együttes
21:35
Csipicsóka, picsóka / Kilingyűrű, kalangyűrű / Tüzet viszek kötőm alatt
Deme Lajos, gy.: Kodály Zoltán
Nagyszalonta
Körösök vidéke
21:36
Ördöngösfüzesi: Katonakísérő csárdás és zsidótánc
Ökrös együttes
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
21:43
Életemben mindig szépet szerettem...
Farkas Jenő, Nagy Ernő, Oláh Lajos, Kóczé Jenő, gy.: Árendás Péter, Németh István, Vavrinecz András
Szatmár
21:46
Csárdás
Zerkula János, Szigony zenekar
Gyimesközéplok
Gyimes
21:50
Jaj de széles, jaj de hosszú jez az út
Borbély Sándorné Gyarmati Julianna, gy.: Szendrei Janka
Bélzerénd
Körösök vidéke
21:52
Mérai katonakísérő és szapora
Boglya együttes
Méra
Nádas mente
21:57
„Kiskácsa fürdik az arany tóba’...” (gyermekjáték)
Polyák Béláné Péli Fazekas Rozália, gy.: Agócs Gergely
Kürt
Vág-Garam köze
21:58
Kaszárnya, kaszárnya...
Csík zenekar
Bogártelke
Kalotaszeg
22:06
Amoda is keletkeznék
Szabó Jánosné Fülöp Mária, gy.: Vikár László
Sorokpolány
Észak-Dunántúl
22:08
Kerekes
Mokányos együttes
Gyimesközéplok
Gyimes
22:11
Édesanyám mér­ szültél volt…
László Józsefné Kis Erzsébet, gy.: Navratil Andrea, Nagy Bercel
Pusztina
Moldva
22:13
Pál Pista bácsi dudanótáiból
Szűcs Szilárd
Tereske
Nógrád vm.
22:17
Mikor a juhász bort iszik
Kiss Sándor, gy.: Paulovics Géza, Sztanó Pál
Nagykörű-Csataszög
Jász-Nagykun-Szolnok vm.
22:20
Szászcsávási szegényes, pontozó, verbunk, csárdás és féloláhos
Üsztürü, Demeter Erika
Csávás
Felső-Vízmellék
22:30
Urálás szavai és furulyázása
Csernyik Antal, gy.: Stuber György
Lujzikalagor
Moldva
22:35
Ne hagyd abba
Dűvő zenekar
Rimóc
Cserhát
22:39
Zörög a kocsi
Balla Józsefné Molnár Mária, gy.: Dancsi Lajos, Vikár László
Ghymes
Zoborvidék
22:43
Megkötötték nékem
Szerényi Béla, Kóta Judit
22:48
„Zavaros a Tisza” (csárdás és gyors csárdás)
Bihari József „Tina”, Murka Elemér „Emino”, Patkoló László, Draskovics Rudolf, gy.: Agócs Gergely
Zsére
Zoborvidék
22:50
Fehér galamb szállt a házra
Galgamácsai lány
Galgamácsa
Galgavidék
22:50
Ősszel érik, babám a fekete szőlő
Verhóczki Józsefné Farkas Mária, Csíki Jánosné Jankó Katalin, Verhóczki Bertalanné Berecz Piroska, Kőrösi Lajosné Farkas Róza, gy.: Sztanó Pál, Víg Rudolf
22:52
Itt a szarvas az ablakban
Csőke Renáta
Püspökladány
Hortobágy
22:54
Madárka, madárka
Bíró Mártonné sz. Csernik Anna, gy.: Várnai Ferenc
Himesháza
Dél-Dunántúl
22:55
Magyarózdi keserves
Panek Kati
Magyarózd
Kutasföld
22:56
Ha még egyszer lán lehetnék
Herczeg Istvánné Ondrej Mária, gy.: Vargyas Lajos
Csucsom
Gömör és Kishont vm.
22:57
Itt ül egy kis kosárban
Galgamácsai gyerekek
Galgamácsa
Galgavidék
22:58
Hejsza
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Iasif Herţea
Gyimesközéplok
Gyimes
23:03
Ha bemegy a főorvos úr
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
23:05
Egy, kettő, három, négy
Wimmer Margit, gy.: Együd Árpád, Németh István
Mesztegnyő-Hosszúvízpuszta
Somogy
23:06
Mezőségi tánczene
Kincsér együttes
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
23:15
Köttettem, köttettem
Okosi Istvánné Csernyik Anna, gy.: Manga János
Ipolyvarbó
Ipoly mente
23:16
Ej, Anička Kertesová Dubi lupšaj
Samo Smetana, Peter Parniĉan, Peter Mikulec, Andrej Jarolin, Milan Hronĉek, Pavol Vician
Ágostháza
Szepes vm.
23:18
Jancsika, Jancsika, te gyere előre,
Zsíros Péter, gy.: Manga János
Egyházasgerge
Karancs alja
23:18
Esik az eső / Söprik a pápai utcát
Hollókői Lajos, Balogh Márton, Gyenis Katalin, Gombai Tamás, Porteleki László, D. Tóth Sándor, Kürtösi Zsolt
23:25
marosszéki
Bartalis Ferenc, Korpos József, gy.: Kelemen László
Gyergyó
23:26
Gyimesi: Lassú magyaros, sebes magyaros és csárdás
Molnár Miklós, Mester László
Gyimes
23:33
Megy a nap lefele
Dúró József, gy.: Mező Judit
Zsáka
Körösök vidéke
23:35
Kék ibolyát ültettem a cserépbe
Tüske zenekar, Kallós Zoltán, Enyedi Ágnes
Mezőség
23:39
cövekelő
Kanalas Imre, Kovács Tibor, Iorga Ştefan, Kanalas Vilmos, gy.: Pávai István
Tövishát
23:42
Tončikino kolo
Söndörgő együttes
Dél-Dunántúl
23:44
Sej, felszállott a kakas a meggyfára
Demkó Józsefné Illés Panna, gy.: Bartók János
Gyula
Körösök vidéke
23:45
Keserves, doina és învârtită
Palló zenekar
Kalotaszeg
23:53
Motoris, motoris
Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, Bastyúr Éva, Bastyúr Anna, gy.: Agócs Gergely
Felső-Bódva mente
23:56
Nagybaracskai táncdallamok
Bácska Banda
Nagybaracska
Bácskai Duna mente
0:01
Ó életünk végórája
Nyisztor András Ferenc, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lábnik
Moldva
0:02
Pusztinai nagy hegy alatt
Igriczek, Navratil Andrea, Gulyás László
Moldva
0:08
A malomnak nincsen köve...
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
0:11
Ivánku, Ivánku /rusínska/
Muzička
teljes mai műsor »
A címre kattintva részletesebb adatokat is megtudhatsz a felvételről. Az ikon azt jelzi, hogy dalszöveget is találsz a felvétel adatlapján.