Folkrádió

2019. október 25-i rádióműsor

Cím, előadó, gyűjtő Település, táj
0:00
Pontozó
Kalamajka együttes, Dövényi Gergely, Hetényi Milán, Szilvási Eszter, Tintér Gabriella
Ádámos
Alsó-Vízmellék
0:03
Kicsi tulok
Dezső Erzsébet
Magyarszovát
Belső-Mezőség
0:06
Rózsám a lovát keresi / Neki Kolozsvárnak
Egyszólam együttes
Somogy
0:09
Meghalok én magáért...
Fedor Sándor "Dimó", Gorondi Kálmán, gy.: Martin György
Kispalád
Szatmár
0:11
Lassú és gyors csárdás Ormányból
Szározfa zenekar
Ormány
Mezőség
0:17
Hejde lilibe, hejde Janikám
Puskás Antalné Bálint Anna, gy.: Andrásfalvy Bertalan, Kallós Zoltán
Lészped
Moldva
0:18
Földút
Eszterlánc
Észak-Mezőség
0:23
Túl a vizen mandulafa
ismeretlen, gy.: Szalay Zoltán
Felcsík
0:24
Györkei verbunk
Tükrös zenekar
Abaúj
0:26
Énekelt lassú csárdás
Szászcsávási Zenekar, Nagy Méder István, Vass Kacsó János, gy.: Bartha Z. Ágoston, Pénzes Géza, Szánthó Zoltán
Csávás
Felső-Vízmellék
0:30
Sebes forgatós
Vizeli Balázs, Mester László, Szabó Dániel, Szabó Csobán Gergely
Marosszéki Mezőség
0:31
Ki járt itt
Lovári fiatalasszony, gy.: Bari Károly
Miskolc
0:32
Szamos menti román rorgatós - De-a Lungu
Jékely Gáspár, Horsa István, Joó Bence
Szamoshát
0:35
Lakodalmi asztalozó
Técsői banda, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Técső
Felső-Tisza-vidék
0:37
Elmegyek, elmegyek
Fiastyúk
Székelyföld
0:39
Tempó
Ferenci Márton és bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
0:40
Vidróczkinak manga nyája
id. Novák Pál
Palócföld
0:41
Katonakisérők
Hârleţ Ioan „Nucu” bandája, gy.: Kelemen László, Pávai István
Budatelke
Kelet-Mezőség
0:43
Szalmazsúpos a mi házunk teteje - Lassú cigánytánc és ritka csárdás
Sebestyén Márta, Halmos Béla, Fekete Antal, Havasréti Pál
Mezőség
0:52
Ittál-ettél jól laktál
Birkus Apollónia, gy.: Manga János
Tardoskedd
Mátyusföld
0:52
Eleki mânânţeaua
Békés Banda
Elek
Körösök vidéke
0:57
Végigmentem a lónai nagy hegyen
Czakó Ferenc "Mátyás", gy.: Kallós Zoltán, Balla Ferenc, Németh István
Magyarlóna
0:59
Mind azt mondják az irigyek
Hideg Anna, Pikó és bandája
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
1:09
Elvitte az árvíz a pallót...
Szarka Mária, gy.: Stuber György
Külsőrekecsin
Moldva
1:09
Felkelt már a hajnalcsillag
Téka együttes
Magyarbece
Enyed vidéke
1:15
De petrecere (cigány, román asztali nóta)
Barani Vasile bandája, Covaci Marcel, gy.: Kelemen László
Jód
Máramaros
1:19
Nyírségi oláhos
Berta Alexandra
Nyírség
1:21
Sír egy árva, kint a temetőbe
Fülöp Ferencné Kostyál Anna
Menyhe
Zoborvidék
1:23
Magyarózdi szegényes
Panek Kati, Barozda együttes, Székely Levente
Magyarózd
Kutasföld
1:26
Jaj, Náni barátom
Okosi Istvánné Csernyik Anna, gy.: Manga János
Ipolyvarbó
Ipoly mente
1:28
Haragusznak rám az egész
Boglya együttes
Mezőbánd
1:32
Nyissátok fel ajtótokat, hív keresztények!
Kardos László, gy.: Dömötör Sándor, Jámbor Márta, Pesovár Ernő
Hahót
Dél-Dunántúl
1:32
Cigány keserves és mulató
Unger Balázs, Pál István "Szalonna", Karacs Gyula, Mohácsy Albert, Agócs Gergely
Abaújszina
Cserehát
1:40
Édes-kedves kincsecském
Pál István, gy.: Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
1:42
Megy a Tiszán fel egy hajó
Béres Gyula
Nagykunság
1:46
Nekem is volt édesanyám, de már nincs
Gyömbér István, gy.: Sárosi Bálint
1:47
Moldvai csujjogató – Kerek alma, falapi
Bodza Klára, Tátika énekegyüttes, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán
Moldva
1:51
„Este kezdtem a lovam, este kezdtem a lovamat nyergelni” (csárdás, regrutanóta) – „Zavaros a Tisza” (csárdás és gyors cs
Anyalai "Pepes" Sándor prímás, Rikkony Sándor, Anyalai Pepes János, Lakatos László, ifj. Lakatos László, Sárközi János, Farkas Jenő, gy.: Agócs Gergely
Vág-Garam köze
1:53
Cigánytánc és ritka fogásolás
Magyarhang zenekar
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
1:59
Kék iboja, ha leszakajtanálak dallama tekerőn
Balla István, gy.: Dincsér Oszkár
Szentes
Alsó-Tisza-vidék
2:00
Stica
Csürrentő együttes
Moldva
2:05
csárdás
Lakatos András, Stanca Gavril, Lapohos György, gy.: Pávai István
Magyardécse
Alsó-Nagy-Szamos mente
2:08
Forgácskúti legényes
Muzsikás együttes
Kalotaszeg
2:11
Karácsonyi dudálás
Herk Mihály, gy.: Olsvai Imre
Karád
Somogy
2:13
Erdélyes - Árgyelánka
Mandache Aurél, Kárpátia
Moldva
2:15
Hallgató – „Hallod-e, te kedves komám”
gy.: Agócs Gergely
Felső-Bodrogköz
2:18
Boli chlapci, boli, okolo Pupova
Pupov néptáncegyüttes zenekara és énekesei
Terhely
Várnai völgy
2:23
Haragusznak a batai gazdák
Mosonyi József, gy.: Pesovár Ferenc
Perkáta
Mezőföld
2:24
Özvegyasszony csináltatja a házát
Kubinyi Júlia, Hrúz Szabolcs, Pál Mihály, Tóth Gergely, Dezider Axmann, Seres Vilmos, Terék József
Hévizgyörk
Galga mente
2:30
Román ének furulyán
Palacki Antal, gy.: Stuber György
Nagypatak
Moldva
2:31
Nyírségi dalok
Bodza Klára, Tátika énekegyüttes, Bartha Z. Ágoston
Nyírség
2:37
Ni hol vagyon egy bulykos fa
Dobos Péter Mihályné Kotyor Nyica, gy.: Kallós Zoltán
Külsőrekecsin
Moldva
2:38
Most jövök Gyuláról
Muzsikás együttes
2:41
Zúg az erdő, zúg a mező
Pál István, gy.: Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
2:43
Mivé lettél, csángómagyar?
Györfi Erzsébet
Hadikfalva
Bukovina
2:45
Csárdás
Ferenci Márton és bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
2:46
Joc bătrînesc din Mintiul Gherlei
Iosif Ghemant, Dumitru Vârtic zenekara
2:49
névnapköszöntő
Mocsel Piroska, Mocsel Antal "Rémusz", gy.: Pávai István
Őrkő
Sepsiszék
2:51
Észak-mezőségi muzsika
Mészáros zenekar
Bethlen
Alsó-Nagy-Szamos mente
2:57
Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
Okosi Istvánné Csernyik Anna, gy.: Manga János
Ipolyvarbó
Ipoly mente
2:58
Kale Bazingns/Opshpiln Di Kale
Budowitz
3:00
Jártatós
Csiszár Aladár bandája, gy.: Sándor Attila, Vavrinecz András
Jobbágytelke
Marosszék
3:10
Maros menti keserves, verbunk, forduló és szöktetős
Gázsa zenekar
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
3:18
Magos hegyről foly le a víz
Sipos Márton, gy.: Demény Piroska
Magyarlapád
Enyed vidéke
3:19
S e kertemben egy madár
Hodorog András, Bolya Mátyás
Klézse
Moldva
3:20
Dzsam mange, dzsam mange… (cigány hallgató)
Lunka Erzsébet "Ikola", gy.: Árendás Péter, Kelemen László, Pávai István
Csávás
Felső-Vízmellék
3:24
Gyors, pontozó, csárdás és szökő
Kincsér együttes
Csávás
Felső-Vízmellék
3:31
Kaszálómban van ëgy nyárfa
Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona, gy.: Domokos Pál Péter
Lészped
Moldva
3:36
Takarodó
Hollókői Lajos
3:36
Tanyán, tanyán, tanyán a lakásom
Zsila Kálmán, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Csökmő
Körösök vidéke
3:37
Arra kérem...
Kallós Angelika
Körösfő
Kalotaszeg
3:40
A faluba végigmenni nem szabad
Jászszentandrási ÁFÉSZ Pávakör, gy.: Dobos László, Németh István
Jászszentandrás
Jászság
3:41
Lapaľi Jaňička
Muzička
Terhely
Várnai völgy
3:45
Akasztós és szökős
Tóbiás József bandája, gy.: Kallós Zoltán
Mezőkeszü
Belső-Mezőség
3:48
Szűnjék meg bánattól...
Berka együttes
Moldva
3:53
A nagy utcán végestelen végig
Hoffner Jánosné Szabó Katalin, gy.: Sztanó Pál, Víg Rudolf
Kárásztelek
Szilágyság
3:55
Kezes
Hodorog András, Németh László, gy.: Keszthelyi Imre, Németh László
Klézse
Moldva
3:57
Lassú és gyors csárdás
Paraszt Badi József bandája, gy.: Pesovár Ferenc
Perkáta
Mezőföld
4:00
Mérai lassú csárdás és szapora
Sebestyén Márta, Muzsikás együttes
Méra
Kalotaszeg
4:09
Tisza partján lakom
Veress Istvánné Balázs Mária, gy.: Domokos Pál Péter
Kászonimpér
Kászon
4:11
Piros kancsó, piros bor (Szatmár)
Törköly zenekar, Molnár Miklós, Varró Márk, Pásku Veronika
Szatmár
4:19
Kanásztánc
Farkas Rudolf bandája, gy.: Agócs Gergely, Halmos Béla
Kürt
Vág-Garam köze
4:21
Révészök, révészök
Csalogány asszonykórus
Észak-Bánát
4:23
Elmentem én a vásárra
Molnár István, gy.: Vikár László
Dötk
Dél-Dunántúl
4:25
Hajdú-bihari katonadalok
Agárdi Éva
Hajdúság
4:29
Materinô diovča; Janík, Janík, ty si zbojník
Július Bartoš "Šuko" zenekara, gy.: Szarka Viktor
Feketebalog
Felső-Garam mente
4:32
Szabolcsi hallgató és nyírségi pergetők
Tintér Gabriella
Szabolcs
4:36
Egészen szép vagy Márija
Simon Ferenc Józsefné, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
4:38
Mikor mentem hazafelé
Rozsdamaró zenekar
Kalotaszeg
4:45
Lassú csárdás
Varga Moni bandája, gy.: Pávai István
Nagysármás
Kelet-Mezőség
4:47
A szelei artézira rászállott egy gólya
Kubinyi Júlia, Hetényi Milán, Hrúz Szabolcs, Pál Mihály, Tóth Gergely, Seres Vilmos, Dezider Olah Axmann, Terék József
Tápiószele
Tápió mente
4:51
Édesanyám mondta nékem, minek a szerelem nékem
Kis György Frigyes, gy.: Kallós Zoltán
Feketelak
Észak-Mezőség
4:53
Diófából van a babámnak ágya...
Bakó Katalin
Magyarszovát
Belső-Mezőség
4:56
Muşama peremfurulyán
Nicolai Mircea, gy.: Stuber György
Zabola
Háromszék vm.
4:58
Káin és Ábel
Berecz András, Dsupin Pál, Szabó Dániel
5:03
Arass, rózsám, arass
Tóth Sándorné Fabó Júlia, gy.: Kiss Lajos, Szabó Zoltán
Szentlászló
Szlavónia
5:04
Farsangi vénlánycsúfoló
Méta együttes
Kalotaszeg
5:10
Ieşi mândruţo până-n prag
falusi banda, Ilie Iorga, gy.: Speranţa Rădulescu, Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Adriana Dan
Clejani
5:13
Pásztorintelem
Dezsőházi Tamás, Kerezsi Antal, Budai Antal, Palazsnik László, Nagy Barna, Papp László, Gera Attila
Szék
Mezőség
5:17
Csirke csipog az ágy alatt
Orbán Károly, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kiskunhalas
Kiskunság
5:18
Pusztinai ráca
Kalagor
Pusztina
Moldva
5:20
A malomnak nincsen köve...
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
5:23
Mérai cigány rend
Csűrös Banda
Méra
Kalotaszeg
5:33
Oda alá köles tarló
Szitásné Tankó Emerencia, gy.: Miháltz Gábor, Tari Lujza
Jóka
Mátyusföld
5:33
Nagykunsági dalok
Endrődi Judit
Nagykunság
5:36
Cigány csárdások
Bastyúr Vilmos, Bunda Zoltán, Jano František, Hudi Július, Bunda Béla, gy.: Agócs Gergely
Felső-Bódva mente
5:39
Cigánycsárdás
Vavrinecz András, Gombai Tamás, Árendás Péter, Doór Róbert, Szabó Dániel, Havay Viktória, Nyitrai Marianna, Soós Réka, Major Levente, Szász József
Mezőkölpény
Marosszéki Mezőség
5:45
Egy szegény asszonynak
Kluka Gáborné Suba Margit
Nyitracsehi
Zoborvidék
5:48
Kalotaszeg
Üsztürü, Nyitrai Mariann, Nagy Zsolt
Méra
Kalotaszeg
5:58
Csárlszton
Lunka "Bolond" József, Lunka Albert, Buta Szép József, gy.: Fekete Antal
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
5:59
Kéretik a nénémet egy királylegénynek
Csalogány asszonykórus
Észak-Bánát
6:01
Garibaldi csárdás kis kalapja
György István, gy.: Kiss Lajos
Nagyiván
Heves vm.
6:02
Bonchidai dallamok
Bakator, Jeremiás Lajos
Bonchida
Kis-Szamos melléke
6:08
Cigány virrasztó ének
Konti Margit, gy.: Kelemen László
Szászfenes
Kalotaszeg
6:09
Pásztornótákat fújok
Pál István
Tereske
Nógrád vm.
6:15
Körülkerültem a rétet
Szilágyi György, gy.: Mező Judit
Darvas
Körösök vidéke
6:16
Betyárballada
Cégér Anna, Salánki Teréz, gy.: Császár Attila
Buza
Észak-Mezőség
6:18
Udvardi menyecsketánc
Farkas Rudolf bandája, gy.: Agócs Gergely
Kürt
Vág-Garam köze
6:19
Magyarpalatka
Gázsa zenekar
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
6:30
Készül a mennyország a gyász-mennyegzőre
Antal Bokorné Bodor Anna, Gyurici Péterné Tankó Erzsébet, gy.: Tari Lujza
Gyimesközéplok
Gyimes
6:31
Verbunk, csárdás és menyasszonytánc
Németh Dénes, Takács Ádám, Makó Péter, Orsós Tamás, Szabó Dániel, Bartók József
Kürt
Vág-Garam köze
6:36
Cântec de ascultare
Victor Gore, gy.: Speranţa Rădulescu, Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Adriana Dan
Bukarest
6:41
Mindhalálig
Koncz Gergely, Árendás Péter, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert, Blaskó Péter
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
6:50
Bort nem iszok, fogadásom tartsa
Gábor Istvánné Balkó Katalin, gy.: Vikár László
Kolon
Zoborvidék
6:51
Hej, fosztóka, hej, fosztóka
Kubinyi Júlia, Hetényi Milán, Hrúz Szabolcs, Pál Mihály, Tóth Gergely, Seres Vilmos, Dezider Olah Axmann, Terék József
Kóka
Tápió mente
6:57
Verbunk, csárdás és szapora
Czilika János, Boros Samu, Sztojka János, Boros Gyula, gy.: Pávai István
Bogártelke
Kalotaszeg
7:06
Variációk
Méta együttes
7:10
Úgy elmëgyëk, mëglássátok
Lukács Lőrincné Szőcs Anna, gy.: Domokos Pál Péter
Ditró
Gyergyó
7:12
Ködellik a Mátra
Fedémesi Népdalkör
Fedémes
Heves vm.
7:17
Sebes forduló
Horváth Elek bandája, gy.: Vavrinecz András, Fekete Antal
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
7:22
Sej, Galgamácsa eszembe se jutna
Galgamácsai asszonyok és férfiak
Galgamácsa
Galgavidék
7:23
Betlehem kis falujába­…
gy.: Kelemen László, Pávai István
Buza
Észak-Mezőség
7:29
Erdő, erdő
Ivánovics Tünde, Fábri Géza
Moldva
7:31
„Čožže sa to za valasi, v tých čiernych halenách” – „Nestrieľaj, nerúbaj, dosť som dorúbaný”
Július Bartoš "Šuko", Bohuš Bartoš, Lubomír Pustay, Slavomír Bartoš, Tibor Bartoš, gy.: Agócs Gergely
Gömör
7:34
Dudaška glazba iz Pomurja (Mura-menti horvát dudazene)
Antun Vizin, Franjo Dervar, Szabó Zoltán
Mura mente
7:38
Kicsi nekem ez a ház
Fedor Sándor "Dimó"
Kispalád
Szatmár
7:41
Epilógusként
Herczku Ágnes, Pál István "Szalonna", Mester László "Pintyő", Szabó Dániel
Sóvidék
7:44
Gábor Ignácé
Korpos József, Bartalis Ferenc, Oláh József, gy.: Árendás Péter, Kelemen László
Gyergyó
7:48
Tisza-menti népdalok
Csizmadia Anna, Cseszák Zsombor, Csonka Balázs, Szabó András, Szerda Balázs, Jovánovity Péter
Tisza-völgy
7:53
Be szépen szól a cimbalom
Ferenci Márton és bandája, Ferenci Péterné, K. Kis Sándor, K. Kis Sándorné, Sipos Györgyné, Szabó V. György, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Szék
Észak-Mezőség
7:55
Szlovákiai és magyar
Ifjú Szivek Táncszínház Zenekara
Herencsvölgy
Polyánhegyalja
8:06
Karácsonyi köszöntő
Zsíros Péter, gy.: Manga János
Egyházasgerge
Karancs alja
8:07
Cigánycsárdás
Vavrinecz András, Vizeli Balázs, Árendás Péter, Molnár Péter, Szabó Dániel, Fábián Éva, Jánó Tibor, Major Levente, Nyitrai Marianna, Soós Réka, Szász József
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
8:11
Üdvözítőnknek szent Anyja
Benke Jánosné Benedek Rózsi, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Gyoszény
Moldva
8:12
Gyimesi féloláhos és verbunk
Telegdi Balázs, Imeli Soma
Gyimes
8:16
Tornyosodik a Mátra alja
Pál István, gy.: Juhász Zoltán
Tereske
Nógrád vm.
8:18
Szlavóniai énekek
Jasen Trió, Vízvári Zoltán
8:21
Túl a Tiszán, túl a Dunán, mandulafa tövé[be]
Váta Demeterné Fekete Katalin, gy.: Kallós Zoltán
Kóstelek
Gyimes
8:22
Farkas Jenő és Nagy Ernő emlékére
Fondor zenekar
Szamosangyalos
Szatmár
8:32
Viflaimul
gyerekcsoport, gy.: Speranţa Rădulescu, Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Adriana Dan
Hotinka
Máramaros
8:33
Friss csárdás
Bekecs együttes
Somogy
8:42
Hej, szi man jek graszt, szirika
Károlyi Ibolya, gy.: Bari Károly
Rinyakovácsi
Dél-Dunántúl
8:43
Korcsos és friss
Soós Csaba, Barcza Zsolt, Bobár Zoltán, Bartók József
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
8:47
Egek ura, teremtője
Fodor Jánosné Kiss Sári, gy.: Kallós Zoltán
Visa
Belső-Mezőség
8:48
Calus
Csík zenekar
8:53
Amikor a pásztor megy az úton a juhokkal
Legedi László Antal, gy.: Nesztor Iván, Hegyessy Géza, Lehőcz Alexandra
Klézse
Moldva
8:54
Magyarok Moldvában
Kerényi Róbert
Moldva
8:58
Cigánysirató. Csávángé, csávángé...
Horváth Elek bandája, gy.: Varga János
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
9:05
Csordapásztorok
Bárdosi Ildikó
Lészped
Moldva
9:08
Hegyi velem, Mónár Anna
Benedek Péterné, gy.: Domokos Pál Péter
Trunk
Moldva
9:09
Lakodalmas (Kürt)
Törköly zenekar, Molnár Miklós, Varró Márk, Csendes Gergely
Kürt
Vág-Garam köze
9:15
Verbunk
Horváth Elek bandája, gy.: Vavrinecz András, Fekete Antal
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
9:20
Megöltek egy legényt
Csorba Kármen
Moldva
9:24
Ha felmegyek a fekete halomra
Széles Sándor, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Esztár
Körösök vidéke
9:25
Beregi párosítók
Dalinda
Bereg vm.
9:28
Madárka, madárka
Bíró Mártonné sz. Csernik Anna, gy.: Várnai Ferenc
Himesháza
Dél-Dunántúl
9:29
Én Istenem, adj egy napot (keserves-szöveg nélkül)
Zerkula János, Szigony zenekar
Gyimesközéplok
Gyimes
9:32
Az alföldi csárdába
Kozma István, gy.: Olsvai Imre
Szilvás
Dél-Dunántúl
9:33
Kalotaszegi mulatónóták, invirtita és cel iute (forgatós és sebes), szapora és keserves
Ökrös együttes, Herczku Ágnes
Kalotaszeg
9:45
învârtita
Fagyura "Gyurica" János, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei "Bendős" József, gy.: Pávai István
Vízmellék
9:48
Pásztornóták hosszúfurulyán
Juhász Zoltán
Felsõireg
Sárköz
9:50
Egyes fia vagyok az anyámnak
Tóth Ferencné Nagy Erzsébet, gy.: Dobos László, Németh István
Jászágó
Jászság
9:51
Románca
Legedi László István, Bolya Mátyás, Balogh Sándor
Klézse
Moldva
9:53
„Két szőgyénbe megfogták a hörcsögöt” (asztali mulató nóta)
Farkas "Dankó" Rudolf "Bocska Rezsi", Csonka Rudolf, Csillag Ferenc, Csillag József "Pala", Csillag Vilmos, gy.: Agócs Gergely
Vág-Garam köze
9:54
Kicsi madár, hogy tudsz élni
Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós, Mezei Levente "Leves", Mezei Ferenc "Csángáló", Szász Lőrinc
Vámosgálfalva
Felső-Vízmellék
10:04
Lepedőcske, párnacska
Kovács Júlia, gy.: Kiss Lajos
Hertelendyfalva
Dél-Bánát
10:05
Geampara (Dobrudzsa)
Galga zenekar, Erdélyi Klára, Csávás Attila
10:13
„Jó az Isten, nem hagy minket magunkra” (verbunk, dudanóta)
Farkas János „Manus”, Malik János „Bujakó”, Anyalai Ferenc „Pepi”, gy.: Nagy Iván, Vavrinecz András
Csallóköz
10:14
Köszönöm édesanyámnak
Téka együttes
Szék
Észak-Mezőség
10:17
Túll e vizen Tótországon
Demse Dávidné Antal Lucia, gy.: Lajtha László, Kodály Zoltán, Rajeczky Benjamin
Klézse
Moldva
10:21
Verbuválnak Szék városán...
Téka együttes
Szék
Észak-Mezőség
10:46
Uráló furulyán
Gusás József, gy.: Stuber György
Dózsa
Moldva
10:47
Korcsos és cigánycsárdás
Tarsoly zenekar
Marossárpatak
Felső-Maros mente
10:51
Cifra bunda szegre van akasztva
Gáspár Ferencné Fazakas Kati, gy.: Kodály Zoltán
Fogadjisten
Bukovina
10:52
Széles a Szamosnak vize…; Szerettelek, szerettél...
Demeter Erika, Hegedős zenekar, Papp István „Gázsa”, Wertetics Szlobodán
11:02
Forduló, csárdás, korcsos és cigánycsárdás
Horváth Aladár "Stefi", Géci Gábor, gy.: Kelemen László, Pávai István, Árendás Péter
Szásztancs
Felső-Maros mente
11:13
Pásztordalok
Pojendán Gergő, Szokolay Dongó Balázs
Bély
Bodrogköz
11:17
Zsuzsánna, Zsuzsánna
Fodor Mihályné Fodor Kiss Zsuzsa, gy.: Kallós Zoltán
Visa
Belső-Mezőség
11:23
Ádámosi pontozó, csárdás, szökő
Csík zenekar
Ádámos
Alsó-Vízmellék
11:28
Mokányos kettős
Legedi László István, Bolya Mátyás, Benke Grátzy, gy.: Balogh Sándor, Bolya Mátyás
Moldva
11:32
Szerettelek rózsám nagyon... Magyarpalatkai korcsos, ritka magyar, sűrű, magyar
Pendely együttes
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
11:35
Tekei korcsos
Gáspár Béla, Kóczi Rudolf, Bán Kálmán, gy.: Kallós Zoltán
Nagysajó
Sajó mente
11:39
A gyimesi hegyek kőből vannak rakva
László Miklós, Fikó András
Gyimes
11:44
Sebes forduló, csárdás, korcsos és cigánycsárdás
Tóth Sámuel, Csurkulya József, ifj. Koszorús Kálmán, Gondos Tibor, gy.: ifj. Koszorús Kálmán, Sinkó András
Felső-Maros mente
11:58
Szatmári muzsika Murzsa Gyulától
Pál István "Szalonna", Unger Balázs, Kunos Tamás, Molnár Péter, Csávás Attila
Szatmár
12:02
Elindult Szent József…
Gerendkeresztúr
Aranyosszék
12:04
Édösanyám, de víg vótam ezelőtt
Csalogány asszonykórus
Észak-Bánát
12:05
Lassú magyaros
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Molnár Imre
Gyimesközéplok
Gyimes
12:11
Nem kívánok én egyebet
Tasnády Erika, Filep Márton "Pali Marci", Sipos Márton, Lăcătuş Ioan "Nelu"
Szék
Észak-Mezőség
12:17
Egy, kettő, három, négy, öt
Balázs Julianna, gy.: Sárosi Bálint
Csíkrákos
Felcsík
12:18
Zúg az erdő, zúg a mező
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
12:20
Bodrogközi lassú és friss csárdások
Sályi Balogh Ernő, Mundér Gusztáv, Balogh Aladár, Poholtka Andor, gy.: Árendás Péter, Vavrinecz András
Bodrogköz
12:23
Rimóci furulyazene
Dsupin Pál
Rimóc
Cserhát
12:25
Szegény Szabó Erzsi
Puskás Antalné Jánó Erzsébet, gy.: Kallós Zoltán
Lészped
Moldva
12:26
Erdőszombattelki tánczene
Dobroda zenekar, Bacskai Balázs
Erdőszombattelke
Észak-Mezőség
12:32
„Gejla tejle o khamoro” (cigány hallgató)
Patkoló László, Murka Elemér „Emino”, Draskovics Rudolf, gy.: Agócs Gergely
Zsére
Zoborvidék
12:35
Féloláhos
Duduj Rozália, Domokos László, Csögör Róbert
Csíkszentdomokos
Felcsík
12:37
Jó estét, jó estét
Bitó Jánosné Urbán Mária, gy.: Szendrei Janka
Fáj
Abaúj-Torna vm.
12:39
Fonjunk, fonjunk, énekeljünk...
Fekete Boglárka
Lészped
Moldva
12:41
Bujdosik az árva madár; Sej, haj, lemegyek az Alföldre kaszálni
Tuka Zsigmond
Kisújszállás
Nagykunság
12:44
Gombosi népdalok
Csizmadia Anna, Csonka Balázs, Szabó András, Szerda Balázs, Jovánovity Péter
Gombos
Bácskai Duna mente
12:48
Kutyakaparási csárda
Benyóczki Istvánné Dékány Katalin, gy.: Paksa Katalin
Egyházaskér
Alsó-Tisza-vidék
12:50
čieže sa to pávy
Jozef Kostúr st., Jozef Kostúr ml.
12:54
Korcsos dallamok
Barna Albert, Barna Aladár, Lengyel Gusztáv, Lakatos Herman, Lakatos Sándor, gy.: Vizeli Balázs, Lányi György, Havasréti Pál
Vajola
Sajó mente
13:02
Igyunk, mulassunk – Dunántúli bordalok
Rekontra zenekar
Dunántúl
13:09
Duvadj, duvadj furulya
Sándor Ferenc, gy.: Sárosi Bálint, Tari Lujza
Csíkmadaras
Felcsík
13:10
Idzeme, idzeme / Budú hrat, budú hrat / A na naším, a na naším mostíčku / Frajerečki sedzem
Ignác Márta, Suba Éva
Vágáshuta
Abaúj-Torna vm.
13:14
„Náne máro, náne mas” (cigánycsárdás)
Bihari József „Tina”, Murka Elemér „Emino”, Patkoló László, Draskovics Rudolf, gy.: Agócs Gergely
Zsére
Zoborvidék
13:16
Az ördögé
Ökrös Csaba, Molnár Miklós, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
13:18
Szent Balázs püspöknek (Balázsjárás)
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
13:19
Falu végén van egy anya
Mendei rezesbanda
Mende
Tápió mente
13:23
Két csárdás dallam (kettős)
Topán György, gy.: Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Fábián Éva, Berecz András, Hajdu Farkas Zoltán
Bálványosváralja
Észak-Mezőség
13:24
Ej, pištaluočka moja /Horný Liptov/
Muzička
Liptó
13:26
Bőregér, gyere elő
Vida Jánosné Bódis Margit, gy.: Borsai Ilona
Szenyér
Dél-Dunántúl
13:26
Én az éjjel nem aludtam egy órát
Gönczöl Tamás
Gyimesközéplok
Gyimes
13:27
Román táncok
Ion Kikineidi, Ion Alb, Gheorge Tout, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Fehéregyháza
Maros-Küküllők vidéke
13:31
Korcsos
Kalamajka együttes, Tintér Gabriella, Szilvási Eszter
Marosszék
13:38
Eddig vendég jól mulattál
Gáspár Antal, gy.: Domokos Pál Péter
Istensegíts
Bukovina
13:38
Lassú és csárdás
Barozda együttes, Szabó Györgyi
Szék
Észak-Mezőség
13:48
Joc fecioresc cu steagul (ritual de nuntă)
Ştefan Petreuş, Ioan Petreuş
Glod
Máramaros
13:49
Be sok eső, be sok sár
Csík zenekar
Bonchida
Kis-Szamos melléke
13:55
Vasvári
Vrebóka István, gy.: Dincsér Oszkár
Veresharaszt puszta
13:56
Binde bácsinak
Matokabinde, Fekete Antal
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
14:01
Nagyidai cigány csárdás
Potta Géza "Gatyo", Dzsuga Géza "Pimasz", Ádám Béla "Csinga", Badó József, gy.: Agócs Gergely
Nagyida
Kassa vidéke
14:03
Lakodalmas (A décsei magas torony)
Székely Levente, Mester László, Nagymarosy András, Hetényi Milán
Magyardécse
Alsó-Nagy-Szamos mente
14:09
S úgy menen, úgy menen,
Szabó Ferencné, sz. Páncér Rózsa, gy.: Domokos Pál Péter
Trunk
Moldva
14:12
Leu - ruszászka
Csürrentő együttes
Moldva
14:23
Starosvetské čardáše z Kostolca (Považie)
Rinalda Gašu zenekara
Kosfalu
Trencsén vm.
14:24
Én vagyok az, aki nem jó
Dsupin Pál, Novák Pál
Palócföld
14:32
Nincs egyebem egy cserepes tanyámnál
Kígyós Józsefné Tóth Mária, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Nagykereki
Körösök vidéke
14:32
A Bakonyba­ lakom
Sipos Mihály
14:33
(Zavaros a Tisza)
Mihálovics József (sz. 1933), Mihálovics József, Balog Illés, Bogdán György, Mihálovics Ferenc, Szabados István, Bogdán György (sz. 1950), gy.: Sárosi Bálint
Bátmonostor
Bácskai Duna mente
14:34
Nagy udvara van a Holdnak
Pál István, Dsupin Pál
Palócföld
14:39
János bácsi, dudáljon kend
Fülöp Imréné Gál Mónika, gy.: Vikár László
Béd
Zoborvidék
14:39
Prológus
Herczku Ágnes, Balogh Kálmán
Szentegyházasfalu
Udvarhelyszék
14:43
„Zsidó imádság”
Oláh "Dili" Dezső, Horváth Zoltán, Demeter István "Suli", ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Felső-Bodrogköz
14:44
Szatmári tánczene
Bartina, Barta Balázs
Szatmár
14:47
Ha Dunáról fúj a szél
Farkas Dezsőné Balassi Mária, gy.: Paulovics Géza
Tengőd
Sárköz
14:48
Nyárád menti furulyazene Bartók Béla gyűjtéséből
Nagy Zoltán
Nyárád mente
14:53
Hucul tánc (rahói stílus)
Técsői banda, gy.: Kiss Ferenc
Técső
Felső-Tisza-vidék
15:01
Beregszászi vásárban
Dezsőházi Tamás, Kerezsi Antal, Budai Antal, Palazsnik László, Nagy Barna, Gera Attila
Kisszekeres
Szatmár
15:07
Megvert Isten ostorával
Koszta Gáborné Sövér Erzsébet, gy.: Szendrei Janka
Gyergyócsomafalva
Gyergyó
15:07
Joc rar, batuta
Suttyomba zenekar
Erdőszombattelke
Észak-Mezőség
15:12
Szászvároson úgy köszönnek…
Zerkula János, gy.: Kerényi Róbert, Vizeli Balázs
Gyimesközéplok
Gyimes
15:16
Máramarosi táncok
Muzsikás együttes, Sebestyén Márta
Máramaros
15:19
Ha felkötöm piros delin kendőmet
Jászágói Népdalkör, gy.: Dobos László, Németh István
Jászágó
Jászság
15:20
Elmennék én tihozzátok
László Miklós, Fikó András, Fikó Irén
Gyimes
15:22
Legényes
Czilika János, Boros Samu, Sztojka János, Boros Gyula, gy.: Pávai István
Bogártelke
Kalotaszeg
15:29
Amikor Ferikót siratták
Eszterlánc, Ripa Alexandru, Szilágyi Anna
Melegföldvár
Észak-Mezőség
15:33
Mikorjába menyecske lesz a lányból
Lőrinc Imréné Daniel Jula, gy.: Lajtha László
Szentegyházasfalu
Udvarhelyszék
15:34
Búsulni sohasem tudtam
Türei Lengyel László, Czilika György bandája, Gombai Tamás
Türe
Kalotaszeg
15:55
Prednícke nôty z terchovej
Alojz Mucha zenekara
Terhely
Várnai völgy
15:58
Ore Kačka preoráva...
Pilisszentkereszti gyermekkórus
Pilisszentkereszt
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
16:03
Kiaszott a bodzafa
Catea Veron, gy.: Nesztor Iván
Klézse
Moldva
16:04
Betyárgyerek az erdőben
Magyar Tekerőzenekar
Bokros
Alsó-Tisza-vidék
16:07
Danţ cu schimbări la ţîpurit
Trifan Canaloş, Vasile Canaloş, Maria Dan, Ion Balba, Vasile Lucuţ
Tartolc
Avasvidék
16:12
Mikor én még kicsi vótam
Berta Alexandra, Birinyi József
Dél-Dunántúl
16:17
Nosza, juhászok, kik a hegyeken
Cinege Imre, gy.: Kiss Lajos
Nagyiván
Heves vm.
16:20
Recés a szőlő levele
Szlama Band
16:25
ungureşte des; sűrű magyar
Hârleţ Ioan „Nucu”, Becski Ion, Becski Radu, gy.: Pávai István
Észak-Mezőség
16:27
Vajdaszentiványi sebesforduló
Téka együttes
Vajdaszentivány
Felső-Maros mente
16:31
Három bëtyár a csárdába
Erdős Imréné Lénárt Piros, gy.: Víg Rudolf
Cserépváralja
Borsod vm.
16:33
Ballada
Hideg Anna, Jékely Gáspár, Horsa István, Vörös Máté, Joó Bence
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
16:38
Elmegyek, elmegyek...
Csiszár Aladár bandája, Kásler Magdolna
Nyárád mente
16:40
Fehér László balladája
Bárdosi Ildikó
Hajdúság
16:43
Ángyomasszony
Kádár Ferenc, gy.: Sárosi Bálint
Dévaványa
Nagy-Sárrét
16:45
Malo kolo
Vujicsics
Temesmonostor
16:47
Feciorească deasă: De ponturi bătrîneşte din Soporu de Cîmpie
Alexandru Curcui, Alexandru Ciurai bandája
Mezőszopor
Belső-Mezőség
16:48
Slovenská muzika. Itthon - és otthon. Kistarcsa
Kóborzengő
Kistarcsa
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
16:53
Duna partján van egy házikócska
Vida Jánosné Bede Irén
Vicsápapáti
Zoborvidék
16:55
Bonchidai sűrű csárdás, lassú és bărbunc
Tükrös zenekar
Bonchida
Kis-Szamos melléke
17:05
Magyar legényes
Ötvös Josif, Şandri Remus, Kovács Péter, Filaton József „Pupu”, gy.: Kelemen László, Pávai István
Kis-Szamos melléke
17:08
Nyisd ki, rózsám, az ajtót
Enyedi Ágnes, Gombai Tamás, Pál István "Szalonna", Karacs Gyula, Enyedi Tamás, Molnár Péter
Bonchida
Kis-Szamos melléke
17:18
Cifra cserdák, nincs teteje
Kovács Mihályné Ranc Anna, gy.: Kiss Lajos
Andrásfalva (Tabód)
Bukovina
17:19
Füzesi táncrend
Boglya együttes
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
17:30
Lassú és sebes magyaros
Zerkula János, gy.: Kerényi Róbert, Vizeli Balázs
Gyimesközéplok
Gyimes
17:32
Bukovinai dalok
Havay Viktória
Bukovina
17:34
Aki kondás akar lenni
Burzuk György, gy.: Mező Judit
Körösszakál
Körösök vidéke
17:36
Bátai menyasszonybúcsúzó
Ecsedi Petra
Báta
Sárköz
17:38
Besorozó énekek
Mihail Emil, Urszuj Kálmán, Pusztai Aladár, gy.: Speranţa Rădulescu, Costin Moisil, Cristian Tarnoveţchi
Buza
Észak-Mezőség
17:43
Bonchidai ritka magyar és sűrű csárdás
Hegedős zenekar, Unger Balázs
Bonchida
Kis-Szamos melléke
17:50
Sötét felyhő borítja rám a csillagos eget,
Kis Sunyi Piroska, Varga Mária, gy.: Dincsér Oszkár
Domaháza
Borsod vm.
17:50
Kesergő: Magas hegyről folyik le a víz
id. Sipos Márton
Magyarlapád
Enyed vidéke
17:51
Vendégbúcsú
Técsői banda, gy.: Kiss Ferenc
Técső
Felső-Tisza-vidék
17:54
Katekizmusi ének
Juhász zenekar
Bácska
17:58
Háborúból hazajött a katona
gy.: Sándor Attila
Sövényfalva
Maros-Küküllők vidéke
18:01
Széki párostáncok
Ördögszekér együttes
Szék
Észak-Mezőség
18:17
Csárdások
Rusznák Kálmán, Danilázs István, Héner Ferenc, Danilics János, gy.: Kiss Ferenc, Stoller Antal
Aknaszlatina
Máramaros
18:20
Ébresztő
Szilágyi Anna, Eszterlánc
Melegföldvár
Észak-Mezőség
18:26
Lám, mëgmondtam, bús gelice
Gyovai József, gy.: Szomjas-Schiffert György
Kiskunmajsa
Kiskunság
18:27
Kerekes
Kerekes együttes, Tímár Viktor, Tímár János
18:31
Anko, Ančice – Srem, srem
Versendi Kovács József, Tiszai György, ifj. Kovács József, Mihálovics László, Kovács István, gy.: Avar Panni
Baranya
18:34
Pusť mňa, bača
Roman Malatinec
Polyánhegyalja
18:37
Verbunk
Baranyi Dezső zenekara, gy.: Lajtha László
Balassagyarmat
Ipoly mente
18:38
Felsőloki bíró háza
László Miklós, Tímár Viktor, Antal Tibor
Gyimes
18:40
jártatós
Pap Sándor, Fórai Mihály, Oltyán István Attila, Siklódi Károly, Fogaras József, gy.: Kelemen László
Nyárád mente
18:43
Sus î luna…
János Hajnalka
Méhkerék
Körösök vidéke
18:45
Gólya, vaslapát
Sándor Ferenc, gy.: Sárosi Bálint, Tari Lujza
Csíkmadaras
Felcsík
18:46
Nunta
Zurgó együttes
Moldva
18:52
„Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok” (asztali nóta, csárdás)
Vontszemű Vilmos "Rókusz", Vontszemű Dénes "Pecerke", Vontszemű Tibor "Szarka", Vontszemű Ernő "Bika", gy.: Agócs Gergely
Csallóköz
18:54
Este van
Takács Éva
Gyimes
18:56
Csárdás és szapora
Ármán Lajos, Lakatos József, Sztojka János, gy.: Martin György
Kolozs
Mezőség
19:03
Purtata
Dűvő zenekar
Pacalka
Alsó-Fehér vm.
19:05
Nebudem zbojníčkom (zbojníčka)
Ľubomír Medveď, gy.: Agócs Gergely
Feketebalog
Felső-Garam mente
19:07
Botosánka
Berka együttes, Enyedi Tamás
Moldva
19:11
Addig, rózsám, szerettelek
Papp Mária, gy.: Sipos Ferenc, Németh István
Magyarlapád
Enyed vidéke
19:12
Hej, milá mať Pol­ana
Karol Kočík, Roman Malatinec
Polyánhegyalja
19:15
Nagyfentősi táncdallamok
Gheorghe Negrea, Sorin Negrea, Valer Negrea, gy.: Speranţa Rădulescu, Valeriu Rădulescu, Adrian Hotoiu
Nagyfentős
Szatmár
19:20
Ima
Fehér Anikó
Lészped
Moldva
19:23
Aludjál, aludjál
Tankó Jakabné Antal Katalin, gy.: Kallós Zoltán
Gyimesfelsőlok-Görbepataka
Gyimes
19:24
Megbocsásson édesanyám
Téka együttes
Nagysajó
Sajó mente
19:28
Lassú és ritka magyar
Magyarpalatkai banda
Magyarpalatka
Belső-Mezőség
19:29
Szlavóniai karikázó dalok
Paár Júlia, Soós Réka, Tímár Sára
Szlavónia
19:33
Örvendezzünk, Betlehembe menjünk
Salamon Mária, gy.: Kanalas Éva
Lujzikalagor
Moldva
19:35
Édes hazám, Madéfalva
Barozda együttes, Papp István „Gázsa”, Szabó Dániel
Csíkszentdomokos
Felcsík
19:38
„Kihajtom a libám a gyepre” (csárdás és gyors csárdás)
Kozák Miklós "Buna", Szőllősi Sándor "Sanci", Klein Kálmán, Lukács Miklós, Szőllősi László "Hata", gy.: Agócs Gergely
Ipoly mente
19:40
Ördöngösfüzes
Üsztürü, Nyitrai Mariann, Nagy Zsolt
Ördöngösfüzes
Észak-Mezőség
19:48
Máriát dicsérni hívek jöjjetek
Végh Menyhértné Borotvai Klára, gy.: Tari Lujza
Terpes
Heves vm.
19:48
A juhásznénak
Csüllög Edina, gy.: Bartók Béla
Vésztő
Körösök vidéke
19:51
Cigánycsárdás
Gondos "Zsidó" János, Panci Gyula, gy.: Fekete Antal
Felső-Maros mente
19:53
Hap, hap, farsang
Méta együttes
19:57
Három pénzt adtam a barbuljába
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
19:58
Jaj, de szépen, jaj, de szépen megkéretett
Galgamácsai asszonyok
Galgamácsa
Galgavidék
20:00
Lassú mónár, csendes malam
ifj. Szabó Varga György, gy.: Pávai István
Szék
Észak-Mezőség
20:01
Kis kertemet Tápió vize hasítja
Hetényi Milán, Dezider Olah Axmann
Sülysáp
Tápió mente
20:04
Tiszán túl, Dunán túl
Trombitás Tamás, gy.: Kerényi György
Noszlop
Észak-Dunántúl
20:05
Kettős
Csürrentő együttes
Moldva
20:10
A na medzi čerešenka, a pod medzu dve
id. Štefan Žolták "Čečo", ifj. Vojtech Žolták, Ladislav Žolták, Jozef Žolták, id. Vijtech Žolták "Bela", ifj. Štefan Žolták, gy.: Agócs Gergely
Sáros
20:13
Akármilyen ködös idő
Hetényi Milán, Kubinyi Júlia, Hrúz Szabolcs, Pál Mihály, Tóth Gergely, Seres Vilmos, Dezider Olah, Pál Lajos, Terék József
Szentlőrinckáta
Tápió mente
20:22
Táncdallam
Balázs István, Balogh Pál, Kardelás Sándor, Lakatos Ferenc, Váradi Mihály, gy.: Víg Rudolf
Kótaj
Szabolcs vm.
20:24
Verbunk
Vavrinecz András, Gombai Tamás, Árendás Péter, Doór Róbert, Szabó Dániel
Mezőkölpény
Marosszéki Mezőség
20:28
Csárdás és szökő tánc alá
Szászcsávási Zenekar
Csávás
Felső-Vízmellék
20:33
Magyarpéterlaki muzsika
Szabó Adrien, Lajti Ákos, Lajti Gergely, Kiss Csaba
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
20:36
Érik a szőlő
Lőcsei György, gy.: Paulovics Géza
Gádoros
Körösök vidéke
20:37
Mitro Le Mitro
Deli Piroska, Mag Tünde, Palya Beáta, Rece-fice
20:39
Kiöntött a Kis-Küküllő…
Gilyén Miklós, Gilyén Julianna, gy.: Árendás Péter, Kelemen László, Szalóki Ágnes
Magyarsülye
Hegymegett
20:40
Hat ein jid ein wejbele
Muzsikás együttes
20:42
A pávának három tolla aranyos
Nagy Elekné Domokos Zsófia, gy.: Pávai István
Magyarszovát
Belső-Mezőség
20:45
Tendl Pál emlékére
Boglya együttes
Sopron
Észak-Dunántúl
20:50
Szeress, rózsám, csak nézd meg kit
Székely József, gy.: Pávai István
Szék
Észak-Mezőség
20:53
Madocsai friss csárdás
Hegedűs Máté, Hegedűs Zoltán, Bobár Zoltán, Barcza Zsolt, Varjassy László
Madocsa
Sárköz
20:56
Serkenj lelkem mély álmodból
Lőrinc Imréné Daniel Jula, gy.: Lajtha László
Szentegyházasfalu
Udvarhelyszék
20:57
Három éjjel, három nap
Méta együttes
Szatmár
21:01
Marosszéki
Kristóf Vencel bandája, gy.: Kodály Zoltán, Lajtha László
Kőrispatak
Udvarhelyszék
21:02
Félre gatya, pendely
Muzsikás együttes
21:06
Annyi bánat a szívemen
Tötszegi Károlyné Kozma Anna, gy.: Kallós Zoltán, Martin György
Méra
Kalotaszeg
21:08
Moldvai szerelmi dal
Kallós Zoltán
Moldva
21:11
Cigány botoló
Horváth András, ifj. Horváth András, gy.: Halmos Béla, Vavrinecz András, Virágvölgyi Márta
Tiszakóród
Szatmár
21:13
Rétközi szerelem
Börkös zenekar
Felső-Tisza-vidék
21:19
Sirató
Potuska Jánosné Fülöp Ilona, gy.: Manga János
Menyhe
Zoborvidék
21:22
Joó Pista balladája
Sőregi Anna
Magyarózd
Kutasföld
21:25
Balázstelki nagy hegy alatt (Féloláhos)
Veres Andrásné Fogarasi Katalin, Fogarasi István, Káló „Cuppa” József, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Pávai István
Balázstelke
Alsó-Vízmellék
21:27
Lapádi régi táncrend: A)Ifjú Sipos Márton lassú csárdása B) Szabó Bence lassú csárdása C) Szapora
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar
Magyarlapád
Enyed vidéke
21:32
Esik eső, nagy sár van a faluban
Számadó Józsefné, gy.: Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
Püspökladány
Hortobágy
21:33
Cigánycsárdás és szapora
Varga István "Kiscsipás", Vizeli Balázs, Gombai Tamás, Pál István "Szalonna", Mester László, Kelemen László, Havasréti Pál, Doór Róbert
Kalotaszeg
21:38
Invartita (Dragu mi-i vara la lucru...)
Barani Vasile bandája, Covaci Marcel, gy.: Kelemen László
Jód
Máramaros
21:40
„Elmönt az én rózsám...” (Somogyi népdalok)
Csizmadia Anna, Juhász Zoltán
Somogy
21:43
Kőrösfői Részeg alatt
Péntek Jánosné, gy.: Bartók Béla
Körösfő
Kalotaszeg
21:46
Bukovinai silladri
Blaskó Csaba, Makó Péter, Bobár Zoltán "Boby", Nagy Zsolt, Mohácsy Albert
Kakasd
Bukovina
21:49
Jönnek, jönnek
inaktelki asszonyok, gy.: Demény Piroska
Inaktelke
Kalotaszeg
21:51
Azt gondoltam, míg a világ
Barozda együttes
Magyarszovát
Belső-Mezőség
21:52
Hej, csillag, csillag, szép hajnali csillag
Péntek Jánosné Szabó Ilona, gy.: Bartók János
Körösfő
Kalotaszeg
21:54
Feljött a nap szép fényesen
Kertész Mădălina
Moldva
21:58
Ce te legini bradule
Nicolae Pitiş, Ioan Pop, gy.: Speranţa Rădulescu, Valeriu Rădulescu, Costin Moisil, Ioan Pop
Lăpuş
Máramaros
22:01
Porondos víz martján
Havay Viktória
Moldva
22:03
Hejde, betett nékem a gyulai vásár
Gál Jánosné, gy.: Mező Judit
Füzesabony
Heves vm.
22:04
Barna legény, de göndör a maga bajusza
Csalogány asszonykórus
Észak-Bánát
22:05
Kimenék egy hegyre
Simon Ferenc Józsefné sz. Farkas Ilona, gy.: Várnai Ferenc
Mekényes
Dél-Dunántúl
22:07
Lassú csárdás, korcsos, cigánycsárdás
Szabó Viktor, Pávai István, Bör Gyula, Sinkó András, gy.: Pávai István
Mezőkölpény
Marosszéki Mezőség
22:21
Kishartyáni dallamok dudán
Bertók Mihály, gy.: Dincsér Oszkár
Kishartyán
Karancs alja
22:23
Boldogasszony anyánk - egyházi népének, régi magyar himnusz
Magyar Tekerőzenekar
22:27
Regrútske piesne z Cífera
Cíferi énekcsoport Ladislav Bernadič vezetésével
Cífer
Nyugat-Felföld
22:30
Sebes forduló, csárdás és verbunk
Csík zenekar
Magyarpéterlaka
Felső-Maros mente
22:36
Hajnalcsillag szépen ragyog
asszonyok, gy.: Miháltz Gábor, Tari Lujza
22:37
Szászcsávási sűrű verbunk, csárdás és szökő
Kalász Máté, Török Tilla, Fekete Márton, Árendás Péter, Dragony Gábor
Csávás
Felső-Vízmellék
22:43
Técsői ruszin táncrend
Técsői banda, gy.: Pál Lajos, Németh István
Técső
Felső-Tisza-vidék
22:59
Kádár Kata
Polgár Lilla
Moldva
23:01
Vetekedik velem
Balla Józsefné Molnár Mária
Ghymes
Zoborvidék
23:03
Napra csillag jár az égen
Fekete Borbála
Karád
Somogy
23:07
Hogyha nékem, hogyha nékem száz forintom vóna – A csikósok, a gulyások
Oláh Árpád "Nyiki-Nyaka", Horváth Zoltán, Oláh "Dili" Dezső, ifj. Oláh Árpád, gy.: Agócs Gergely
Bodrogköz
23:11
De szeretnék az erdőben fa lenni
Bürkös zenekar
Mezőkeszü
Belső-Mezőség
23:18
Es az eső jesik sár van a nagyuccán
Simon Ferenc Józsefné, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Lészped
Moldva
23:20
„Menyecske, menyecske”
Hodorog András, gy.: Bolya Mátyás, Balogh Sándor
Klézse
Moldva
23:21
Lassú
Szabó „Brusu” Béla, Mezei Ferenc "Csángáló", Mezei „Policer” Pál, gy.: Kelemen László, Pávai István
Felső-Vízmellék
23:24
Rózsa Sándor nótái (Bácskai lassú, csárdás és friss)
Bácska
23:28
Ej, huj Zsubri pajtás
özv. Horváth Ferencné Czobor Magda, gy.: Vikár László
Karád
Somogy
23:29
Esik eső, sáros lött a Nagy utca
Rákóczi férfikar
Észak-Bánát
23:30
keserves
Maneszes "Láli" Józsefné Tóth Maris, gy.: Kelemen László
Magyarszovát
Belső-Mezőség
23:31
Lóra, csikós, lóra
Zsikó Zoltán, Bátmonostori Tamburazenekar
Dunántúl
23:37
Zörög a kocsi
Túrós Károlyné Kozma Vilma, gy.: Kiss Lajos, Záké János
Rétfalu
Szlavónia
23:37
Viszik a székely katonát
Virtus együttes, Lehőcz Alexandra
Gyimes
23:45
Csárdás
Halmágyi Mihály, Ádám Gizella, gy.: Jánosi András, Halmos Béla
Gyimesközéplok
Gyimes
23:46
Lassú pontozók: A) Járd ki lábam, járd ki most… B) Uccu fekete retek… C) Kis Árpád Bagai lassú pontozója
Piros Pántlikás hagyományőrző zenekar
Magyarlapád
Enyed vidéke
23:52
Ez a lábam, ez,ez, ez
Hegyi Józsefné Mészáros Ilona, gy.: Timár Sándor
Szany
Észak-Dunántúl
23:53
Bukovinai tánc
Táltos együttes
Bukovina
23:56
Sirató II. rész
Benke Jánosné Benedek Rózsi, gy.: Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjamin
Gyoszény
Moldva
teljes mai műsor »
A címre kattintva részletesebb adatokat is megtudhatsz a felvételről. Az ikon azt jelzi, hogy dalszöveget is találsz a felvétel adatlapján.