2019. december 15.
RSS
 

 

Kövecses víz közepibe
S úgy fürdik két
gyűjtés
 
szöveg: (ë)Kövecsës víz közepibe (ë)
S úgy fërëdik kiét görice.(ë)
S âra mëne ëgy nagy medâr,
Ëgy nagy medâr, ulyan medâr.

(ë)S ëz ëgyikët megitatá,
Ë másikot elvedáza.
(ë) S ű es onnat fěreppene,
(ë)Biéreppene züőd erdűbe.

(ë)Ott es szálla szép züőd ágro,
(ë)Fëlüle ëgy asszú jágro.
(ë)Kopogtosso zasszú zágot,
Úgy rikútja párëcskáját.

Párom, párom iédës párom,
Rikujtnálak, de nem hallad.
Keresnélek, de nem kaplak,
Vigyázználok, de nem látlok.
előadó: Győr Benke (Gödöri)
előadásmód: ének
műfaj: balladás dal
etnikum: magyar
település:Somoska
nagytáj:Moldva és Bukovina
gyűjtő: Kallós Zoltán,
kadencia: 4 1 VII VII
szótagszám: 8.8.8.8
archívumi jelzet: Fg 483b
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu