2019. december 12.
RSS
 

 

A tizenkét kőműves összeegyezett abba, hogy a kőfalat
gyűjtés
 
szöveg: A tizënkét kőmíjes ësszëëgyezëtt abba, hogy a kőfalat mëgállitani
nem tudták ...

Az éjjel álmomba
Ojan álmot láttam,
Kőmíves Kelemën
Udvarán állottam

Kőmíjes Kelemën-
nek az ő udvara
Gyásszal bé vót húzva,
Gyásszal bé vót húzva.

Annak közepibe
Egy kicsi kút vala,
S az ő kicsi fia
Abba beléhala.

Ezt az álmot elbeszélte és akkó mëgëgyeztek, hogy akinek a felesége
előbb odamënyën, azt bëteszik a tűzbe, elégetik, s az ő gyënge ham-
mát a mészbe keverik, aval állítsák meg magos Déva várát.

Most mán mondja az asszony:

Kocsisom, Kocsisom,
Fog[d] bé a lovakot,
Fog[d] bé a lovakot,
Hogy mëhessünk oda.

A kocsis béfogja a lovakot. S imádkozott Kőmives Kelemen, hogy
az ő felesége ne mënne haza,

Ahogy mëntek az útba,
Záporeső hulla,
Záporeső hulla,
A kocsis azt mondta:

Asszonyom, csillagom,
Térjünk mëg az útba.
De az asszon erre azt felelte:
Csapjad a lovakot,
Hadd mëhessünk oda.

Most már mëgérkeznek úgyis. Azt mondja a kőmijes:

Kedves feleségem,
Te mér jövél ide?
Te mér jövél ide
A veszedelemre.

Megfogunk szép gyëngén,
Bétëszünk a tűzre,
A te gyënge hamvad
Keverjük a mészbe.

S aval állítsuk mëg
Magos Déva várát,
S aval állítsuk mëg
Magos Déva várát.

Az asszony ezt fújja:

Ëngedelmet kérëk,
Amíg hazamënyëk,
Míg végbúcsút vëszëk
A kicsi fiamtól.

A kicsi fiamtól
S asszonbarátimtól.
Hazamén az asszon,
De vissza is mëgyën.

Mëgfogák szép gyëngén,
Bétëtték a tűzbe,
Az ő gyënge hamvát
Keverék a mészbe.

Aval állitták meg
Magos Déva várát...

Most elmënnek a kőmiesëk haza. Otthon kérdi a gyermëk az apját:

Apám, édësapám,
Hol van édësanyám?
Hadd el, fiam, hadd el,
Hazajő estére.

Várt a szëgény gyermëk, hát nem jő. Most eljött az este.

Apám, édësapám,
Este is eljöve,
De az édësanyám
Még haza nem jöve.

Hadd el, fiam, hadd el,
Hazajő rëggěre...

Apám, édësapám,
Mondja mëg igazán,
Mondja mëg igazán:
Hol van édësanyám?

Magas Déva várán
Van a kőfal között,
Magas Déva várán
Van a kőfal között.

Az ő kicsi fia
Elmëne ki oda,
Az ő kicsi fia
Elmëne ki oda.

Anyám, édësanyám,
Szóljon (bár csak) ëgyet hozzám!
Anyám, édësanyám,
Szóljon (bár csak) ëgyet hozzám!

Nem szólhatok, (édës) fiam,
Mert szorítt a kőfal!
Nem szólhatok, (édës) fiam,
Merr szoritt a kőfal!

A kicsi fiának
Szíve meghasada,
Szíve meghasada,
A főd is alatta.

Az ő kicsi fia
Oda beléhala,
Az ő kicsi fia
Oda beléhala.
előadó: Máté Ferenc, Venczel Lajos
előadásmód: ének
műfaj: ballada
etnikum: magyar
település:Korond
vármegye:Udvarhely
nagytáj:Erdély
gyűjtő: Gurka László
kadencia: 1 5 4 1
szótagszám: 6.6.6.6
archívumi jelzet: 11926. sz.
forrás: Romániai magyar népdalok. Közzétette Jagamas János és Faragó József, Kriterion Könyvkiadó 1974
kotta:
jegyzet:

folkradio.hu