2019. december 12.
RSS
 

 

Passio virágvasárnapra
Az időben mondá Jézus az ő
gyűjtés
 
szöveg: Passio virágvasárnapra
Az időben mondá Jézus az ő tanítványinak: "Tudjátok, hogy két nap után húsvét lészen, és az Emberfia elárultatik, hogy megfeszíttessék. Akkor egybegyűlnek a papifejedelmek és a nép vénei a főpap tornácába, ki Kaifásnak neveztetik vala és tanácsot tartanának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. – Mondának pedig: "Ne az ünnepnapon, hogy netalán támadás ne légyen a nép között.” – Azok pedig elmenvén, megerősíték a koporsót őrizőkkel, megpecsételvén a követ.
előadó: Molnár Ambrus
előadásmód: ének
etnikum: magyar
település:Istensegíts
nagytáj:Moldva és Bukovina
gyűjtő: Domokos Pál Péter
felvétel helye: Magyar Rádió Stúdiója
felvétel időpontja: 1950.04.25.
archívumi jelzet: Gr137Bb
forrás: Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat. Bukovina

folkradio.hu