A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának kiállítása

Az Életgazdagság címadó gondolat Andrásfalvy Bertalantól származik, és jól tükrözi a néphagyományban gyökerező alkotóerőt. A kiállítás – a Pesti Vigadó kiállítótereinek sajátosságait is figyelembe véve – hármas tagozódású: az Isten – haza – család hármas egység köré szerveződik. Ennek megfelelően három jól elkülönülő, de egymásból következő és egymáshoz kapcsolódó térben rendezték el a magyar hagyományban gyökerező alkotásokat.

A kiállítók közt az MMA Népművészeti Tagozatának akadémikusai, köztestületi tagjai, ösztöndíjasai, illetve az akadémikusok által javasolt kiemelkedő alkotók, köztük a Népművészet Mesterei és Ifjú Mesterei, népi iparművészek szerepelnek.

A tárgyalkotó népművészet minden területéről érkeznek alkotások: babakészítők, bőrművesek, bútorfestők, csipkekészítők, csuhéfonók, ékszerkészítők, fafaragók, fazekasok, gyöngyfűzők, hangszerkészítők, harangöntő, hímzők, keramikus, kosárkötők, kovácsok, lószőrékszer-készítő, nemezkészítők, szövők, tojásírók és viseletkészítők tárgyait láthatjuk.

A kiállítás tematikus egységei:

• „Istenem, Istenem, szerelmes Istenem”

Az első egységben az istenhithez, a kereszténységhez és az ősi magyar hitvilághoz kötődő alkotások kapnak helyet. Jellemzően szakrális, templomi tárgyak, úrasztali és oltárterítők, más templomi kelmék, keresztek, szertartási edények, festett mennyezetkazetták, bútorok, illetve a hitélethez köthető házberendezések, szent sarok, valamint az évköri ünnephez, szokásrendhez kötődő tárgyak, viseletek.

 

• „Hazám, hazám, csendes hazám”

A magyarsághoz, történelmünkhöz, nemzeti ünnepeinkhez kötődő, nemzeti jelképeinket bemutató, hazaszeretetet kifejező alkotások helye ez, például szabadságharcainkra emlékező tárgyak, bútorok, edények, ütőfák, pásztortárgyak, viseletek.

 

• „Rózsám, rózsám, édes rózsám”

A legnagyobb teret a legkisebb közösség: a család, az egyéni élet kapja a kiállításban. Itt kaptak helyet az emberélet fordulóihoz: a születéshez, gyermekkorhoz, szerelemhez, párválasztáshoz, a családi élethez és a halotti szokásrendhez kötődő tárgyak.

 

 

Kiállító népművészek:

Aba P. Ákos nemezkészítő, Albert Attila fazekas, Ament Éva bútorfestő, Ángyán Csilla fazekas, Antal Imola szövő, Árvai Anikó nemezkészítő, Ary István fazekas, Bagossy Sándor fazekas, Balogh Ildikó tojásíró, Bene Ágoston Tiborné kosárfonó, Benke Borbála szövő, Benő Tamás bőrműves, Benő-Nagy Réka nemezkészítő, Bereczky Csaba faragó, Berkovics Emőke tojásíró, Berzeviczy-Fehér Jánosné viseletkészítő, Beszprémy Katalin hímző, Bocsi Éva babakészítő, Bordácsné Kishonti Erika gyapjúszövő, Botezatu Viktória hímző, viseletkészítő, Bukits Eszter nemezkészítő, Chlumetzky Ildikó fazekas, Cz. Tóth Hajnalka Klára gyöngyfűző, Csiki Emőke nemezkészítő, Csikné Bardon Réka csuhéfonó, Debreczeni János takács, Debreczeni Klára takács, Decsi-Kiss Mária gyöngyfűző, Demjén Dorottya nemezkészítő, Dienes Nikolett szövő, Donkó Károly és Donkóné Angyal Kornélia fazekasok, Dugár János fazekas, Elekné Tóth Beatrix fazekas, Erdélyi Tibor fafaragó, Falusiné Terjék Éva fazekas, Farkas Gergely nemezkészítő, Farkas Túri Enikő nemezkészítő, Fazekas Ferenc fazekas, ifj. Fazekas István fazekas, Fazekas Lajos fazekas, Fehér Vilmos Lajos fa-, szaru-, csontműves, Fodorné László Mária szövő, Gaál János bútorfestő, Galánfi András fafaragó, Galánfiné Schmidt Teréz szövő, Gáts Tibor hangszerkészítő, Gonda István fazekas, Gosztonyi Zoltán faragó, Gulyás Magdolna hímző, viseletkészítő, Gy. Kamarás Katalin keramikus, Gyöngy Enikő nemezkészítő Győri Balázs faműves Haris Mária szövő Hegyaljai Tünde nemezkészítő, Holló László bútorfestő, Hutkai Tímea bútorfestő, dr. Illés Károlyné hímző, Jókainé Gombosi Beatrix Ágnes tojásíró, Józsa-Szaka Katalin nemezkészítő, Káldi Károly fazekas, Kékedi László Vilmos faragó, Kisné Portik Irén hímző-szövő, Kiss Árpádné palástkészítő, Kiss Gabriella gyöngyfűző, Kolumbán Zsuzsa babakészítő, Koós Dezső bőrműves, Kósa Klára keramikus, Kosztin Margit (Moldva) szövő, Kovács László fazekas, Kovács Szabolcs bútorfestő, Kovács Túri Emese nemezkészítő, Kovács Zoltán szarufaragó, Kovács Zoltánné tojásíró, Kozák Éva fazekas, Landgráf Katalin szövő, Lovászné Juhász Rita hímző, Lukovszky Ilona bőrműves, Madár Helga fazekas, Magyar Zita fazekas, Marton Károly nemezkészítő, Marton-Bőczy Boglárka nemezkészítő, Molnárné Riskó Erzsébet babakészítő, Nagy Gyöngyi gyöngyfűző, Nagy Mari nemezkészítő, Nagyné Török Zsóka fazekas, Négyes Tímea székkötő, Négyesi Boglárka nemezkészítő, Ország László hímző, Ország Lászlóné Dékány Katalin lószőrékszer-készítő, Pánczél Attila bőrműves, Petrás Alina kerámikus, Petrás Mária keramikus, Porkoláb Benedek bőrműves, Rácz Erika ékszerkészítő, Réti Szabó Sándor fafaragó, Sajtos Szilvia nemezkészítő, Sályi Róbert és Annamária fazekasok, Sánta Márton fazekas, Sasvári János József fafaragó, Schneider Péterné bútorfestő, Simon Katalin tojásíró, mézeskalács-készítő, Sinkó Veronika grafikus-festő, Slíž Róbert harangöntő, Sóczóné Kása Gyöngyi fazekas, Sütő Levente Lehel bútorfestő, Szaniszló Judit nemez, Szankovits Tibor késkészítő-bicskamíves, Szegedi Miklós fafaragó, Szélesné Kása Ilona tojásíró, gyöngyfűző, Bércziné Szendrő Csilla tojásíró, Szerényi Béla hangszerkészítő, Szittner Andrea szövő, Szolanics Elvira fazekas, Szűcs Andrea fazekas, Szűcs Imre fazekas, Szűcs Judit fazekas, Terényi Gyöngy bőrműves, Tóth Károlyné csipkekészítő, Tóth Zoltán és Győri Virág fafaragók, Tóthné Kőrösi Zsófia csipkevarró, Török János kosárfonó, Vajda László kovács, ifj. Vajda László kovács, Vancsa Boglárka szövő, Varró Sára szövő, Vetró Mihály nemezkészítő, Vidák Anna nemezkészítő, Vidák István nemezkészítő, ifj. Vidák István nemezkészítő, Zombori Judit szövő

 

A kiállítás vezető kurátora: Vetró Mihály, az MMA levelező tagja

Társkurátorok: Gosztonyi Zoltán és Kovács László, az MMA köztestületi tagjai

 

A nyitvatartás ideje alatt a kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok, az adventi időszakban az ünnepre hangoló előadások várják a látogatókat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiállításnak helyet adó Pesti Vigadó épülete 2022. december 19-étől ideiglenesen bezár!

2023. január végén a kiállító művészek által felajánlott alkotásokat jótékonysági árverésen értékesítjük, a bevételből a kárpátaljai fiatalok kézműves oktatását támogatjuk.

 

A kiállítást a Magyar Művészeti Akadémia felkérésére és támogatásával a Hagyományos Mesterségek Oktatásáért Alapítvány rendezi.

 

Helyszín: Pesti Vigadó (1051 Budapest, Vigadó tér 2.), V. és VI. szinti kiállítóterek

 

Az Életgazdagság kiállítás kísérő rendezvényei

 

Nemzedékről nemzedékre – népművészeti szakmai tanácskozás

2022. december 8., (csütörtök) 14.00 óra

 

A konferencia Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató akadémikustól idézett „Életgazdagság” kifejezés és az Isten–haza–család hármas egység gondolata mentén megvalósult népművészeti kiállítás kapcsán kezdeményez közös gondolkodást az anyanyelvű kultúra megtartó erejéről, identitásképző szerepéről.

Az eseményt köszönti: Kékedi László fafaragó, a Népművészet Mestere, az MMA Népművészeti Tagozat tagozatvezetője

Házigazda: Szerényi Béla Martin György-díjas előadóművész, az MMA akadémikusa

Bevezető előadás: Harangozó Imre Erdélyi Zsuzsanna-díjas néprajzkutató, az MMA köztestületi tagja

A beszélgetés szakmai irányítói: Vetró Mihály Erélyi Zsuzsanna-díjas népművész, az MMA akadémikusa, az „Életgazdagság” kiállítás kurátora és Horváth Szilárd Táncsics Mihály-díjas médiaszakember, a Gödi Búzaszem Iskola alapítója

Beszélgetőtársak:

Ament Éva – bútorfestő népi iparművész

B. Szendrő Csilla – tojásíró, néprajzkutató, a Népművészet Mestere

Kovács László – az „Életgazdagság” kiállítás társkurátora, fazekas, a Népművészet Mestere, az MMA köztestületi tagja, közgyűlési képviselő

A rendezvény keretén belül kerülnek átadásra az MMA Népművészeti Tagozata 2022. évi Elismerő Oklevelei

Zenei közreműködő: Bokros Trió

 

 

„Betlehem, Betlehem” adventi ünnepi koncert

2022. december 16., (péntek) 16.00

 

A karácsony és az azt megelőző várakozás – advent – időszaka az egyik legbensőségesebb és hagyományokban leggazdagabb ünnepi időszakunk. Ilyenkor mindannyiunk számára egyre fontosabbá válik a család, a közösség biztonsága, megtartó ereje. Ünnepi rítusaink is ezt belső vágyat segítik megélni, tartalommal megtölteni. A „Betlehem, Betlehem” című műsorunk így tehát nem is egyszerűen alkalmi koncert, hanem az ünnep közös megélésének színtere, amelyet gödi, nádudvari, szennai és budapesti művészeti iskolák növendékeivel, tanáraival élhetünk át mindannyian.

Fellépő művészek és művészeti csoportok:

Adventi szokások a Gödi Búzaszem Iskola gyermekcsoportjainak előadásában: Luca napi kotyolás és vesszőcskézés

Az Óbudai Népzenei Iskola adventi műsora, karácsonyi kántája és regölése

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium betlehemese

Nyitrai Marianna Erélyi Zsuzsanna-díjas előadóművész és tanítványainak ünnepi műsora

Az adventi ünnepi koncert során Nyitrai Marianna vezetésével közös énektanulásra várjuk a program résztvevőit.

Házigazda: Szerényi Béla, az MMA akadémikusa, az Óbudai Népzenei Iskola intézményvezetője

 

A kiállítást kísérő programok helyszíne a Pesti Vigadó VI. emeleti kiállítótere.

text