Pályázati kiírás

A Népművészet Ifjú Mestere díj

Jelentkezési határidő 2023. március 31.

Jelentkezési határidő
2023. március 31. 23:59

PREAMBULUM
1.    Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján A Népművészet Ifjú Mestere díj (a továbbiakban úgy is mint: díj) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés, amely a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.
2.    A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik.
3.    A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható. Átadására augusztus 20-án kerül sor. 
4.   2023. évben a kiadható díjak száma 5. A díjazottak az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az elismerés adományozásának időpontjában irányadó, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap). köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.
5.    A Hagyományok Háza mint kultúrstratégiai Intézmény minden évben annyi pályázót javasol díjazásra, ahány alkotó-, illetve előadóművész az adott évben, jogszabályban alapján díjra jogosult. 2023. évben ennek megfelelően a jelen kiírásra beadott pályázatokból a legjobb, összesen 5 pályázót (alkotót, illetve előadóművészt) terjeszti fel a Hagyományok Háza a KIM felé díjazásra. A javasoltak kiválasztására a jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint kerül sor. 
6.   Az Intézmény által tett javaslat nem jelenti, hogy a díjazásra felterjesztett pályázók automatikusan bekerülnek a minisztérium által díjazottak körébe. A díj odaítélése kizárólag a minisztérium hatáskörébe tartozik. 
7.    A Hagyományok Háza a pályázatok elbírálására az adott kategóriáknak megfelelő, magas szakmai múlttal bíró bíráló testületet, zsűribizottságot hív össze, biztosítva ezzel, hogy olyan pályázókat javasoljon, akik területükön valóban kiemelkedő alkotásokat, pályamunkákat hoznak létre. 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A jelen pályázaton legjobb eredményt nyújtó 5 pályázó - díjazásra javasolt előadó-, illetve alkotóművészként (pályázóként) felterjesztésre kerül A Népművészet Ifjú Mestere díjra, a díjról döntő minisztérium elé, emellett – lehetőséget kap arra, hogy tudását, alkotásait a Hagyományok Háza által szervezett szakmai napon bemutassa.

 

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
1. Pályázati kategóriák
Előadóművészet

hangszeres népzene
népdal,
néptánc,
népmese
Tárgyi alkotóművészet

fazekas
faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
gyermekjáték-készítő
kovács
népi bútorműves
népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
szűcs, bőrműves
rézműves
szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
tojásfestő
mézeskalács-készítő
textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipkekészítő, kékfestő
népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője


.....folyatatás a weboldalon

text