Karantének 1. - Rendhagyó "Dúdoló" Navratil Andrea népdalénekessel

"A hagyományos világban az élet nagy eseményei egy olyan keretbe illeszkedtek, aminek rendjét mindenekelőtt az egyházi év szabta meg. Az esztendő különböző ünnepköreiben emlékezés történt a keresztény ember életét meghatározó szent bibliai előidőre, és ehhez az időtagoláshoz az egyéni és közösségi élet egészen természetes módon alkalmazkodott. A megszentelt időkeretben rendelt ideje volt mindennek: az imavégzésnek és a munkának, az életörömet kifejező mulatozásnak és a halottakra való emlékezésnek. Az ember hajdan együtt élt a kozmosszal, benne a nap mint nap, sőt minden pillanatban megmutatkozó Szenttel." (Tánczos Vilmos)

„A magyar hagyomány ezt a koratavaszi Mária ünnepet nagyon szépen Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezi. Mária a döntésével, alázatos igenjével beleoltódott az Istenbe, kegyelemmel teljessé vált és ezáltal megnemesítette az emberiséget. Ő a kegyelem közvetítője. Alázata, engedelmessége példa minden ember számára, akit Isten meghív, kiválaszt.” (Berán Ferenc atya)

Elhangzó ének: Aranymiatyánk - Virágszombaton este…
Pusztina, Moldva
Forrás: Nincs Pusztina békerítve... c. dupla gyűjtéslemez
Énekes: László Józsefné Kis Erzsébet (1935-2012)
Gyűjtő és szerkesztő: Navratil Andrea, Nagy Bercel 

Aranymiatyánk

Virágszombatond este Mária Fiát kérdezte,
Jövő hétend mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?

Virágvasárnapjánd mit fogsz tenni, 
Szent Fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, király leszek, 
Jeruzsálemba bémegyek.

Még nagyhetfőn mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, beteg leszek, 
A templomba nem mehetek.

Hát nagykedden mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, vándorolak, 
Az utcákon le s fel járok.

Nagyszeredán mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, hamis Judás 
Engem harminc pénzért elád.

Nagycsütörtökön mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Anyám, Gecemányi kertbe’ 
Fenn az olajok hegyikbe’.

Jézus a Gecemányi kertbe’ 
Fend az olajfák hegyikbe’,
Térgyend állva imátkozik, 
Piros vérvel idzadozik.

Nagypénteken mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, egy keresztre 
Fel leszek én majd feszítve.

Te a kereszt alatt leszel, 
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel el nem érhetsz, 
Szűz öledbe le nem tehetsz.

Nagyszombaton mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?
Akkor, anyám, koporsómba 
Bészállok a gyászos sírba.

Húsvét napján mit fogsz tenni, 
Szent Fiam, mit fogsz művelni?
Akkor, anyám, feltámadok, 
Mennyországband uralkodok.

Húsvét után ötven napra, 
Piros pünkösd hajnalára
Elküldöm a Vígasztalót, 
A fejér színyű galambot.

Pünkösd után nyolcvan napra, 
Nagyboldogasszony napjára,
Felveszlek a mennyországba, 
A mennyei boldogságba. 


„Nincs Pusztina békerítve…” című dupla gyűjtéslemez egy székelyes csángó falu – Pusztina – ünnepeit és hétköznapjait kívánja bemutatni. A már Moldvában is eltűnőfélben lévő hagyományos világot két nagytudású, egyben különleges előadótehetséggel megáldott asszony – László Erzsébet (1935-2012) és László Katalin (1931-2005) – közvetítésével ismerhetjük meg, akik szülőfalujuk, Pusztina népi kultúrájának különféle műfajait tolmácsolják a legnagyobb hitelességgel. 

Szerkesztéskor igyekeztünk a folklóralkotásokat nem a folklorisztikai műfajok szerint csoportosítani; sokkal inkább arra törekedtünk, hogy funkcióiknak megfelelően az egyházi év nagy ünnepköreihez (advent, karácsony, farsang, nagyböjt, húsvét, évközi idő, őszi halottkultusz) kapcsoljuk őket, és ebben a megszentelt időkeret szerkezetbe helyezzük el az emberélet nagy fordulóihoz (születés, lakodalom, halál) valamint hétköznapjaihoz (gyermekgondozás, gyógyítás, katonáskodás, párválasztás, mindennapi imavégzés) kötődő folklórszövegeket, dallamokat is.


Karantének 1. - rendhagyó "Dúdoló" Navratil Andrea népdalénekessel 
Készült a nemzeti összetartozás évében, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, 
Tapolca-Kolozsvár, 2020

Videó: Búzási Gyopár

text