Ezért abszurd az LMBTQ-táncház gondolata

Berecz István

Volt már előzménye, és sejthető is volt, hogy előbb-utóbb a hagyományos műveltségünket is majd újra akarják értelmezni valamilyen új társadalmi "eszmények", ideológiák alapján. A jelenség olyannyira abszurd és nevetséges, hogy szinte kár kommentálni, de a cancel-culture nyugati példái mégis arra figyelmeztetnek, hogy idejében kell elejét venni ezeknek a jelenségeknek, mert identitásunk minden fontos létalapja kerül megkérdőjelezésre előbb-utóbb.
Egy-két fontos ellentételem volna az LGBTQ alapján újragondolt néptánchoz:
1. Egy, a szerves fejlődésében, kialakulásában már lezárult önkifejezési formát, közösségi nyelvet egy új eszme alapján újraértelmezni visszamenőleg- teljes abszurditás. Egy teljesen más eszményképből táplálkozó viselkedésmintát, egy teljesen más életmódból kinőtt emberi ideát egy modernkori ideológia nyomvonalán újrarajzolni- abnormalitás.
2. Ha a fejlődésében lezárult formanyelvre, mint kortárs önkifejezési formaként tekintünk, - mint ahogy magam is hiszem a hagyományos műveltség társdalmi szerepét, jelenét és jövőjét- akkor is le kell szögezni, hogy lényegi karakterét megváltoztatva már nem az eredetivel azonos önkifejezési nyelvről, kultúráról beszélhetünk.
3. Aki nem látja a hagyományos műveltségben- jelen esetben kivált a táncban- az elsődleges nemi szerepek eltérő, más karakterű, de éppen ezért lényegében összehasonlíthatatlan szerepét, szépségét különglegessét,- az nem ismeri, és nem érti eléggé ezt a műveltséget. Pl. egy kalotaszegi páros táncban a nő forgása nem kevésbé virtuóz, mint a férfi csapásoló motívumai- mind a kettő összehasonlíthatatlanul szép, és nemes a maga nemében. És a kettő együtt teljesíti be azt a harmóniát, amely férfi és nő különbözőségében, mégis külöbözőségük szintézisében jut érvérnyre.
4. Aki azt gondolja, hogy a mai táncházas társadalom kirekesztő a más szexuális identitások irányába, - szintén téved, és nem ismer minket- számos nem heteroszexuális identitású ember aktív részese a táncházas közösségnek - nem kevesen közülük kiemelkedő teljesítményükkel viszik előrébb közös missziónkat- a hagyományos műveltség társadalmiasításának ügyét.
5. Végezetül pedig elhiszem akár a naivitását, a jószándékát is a kezdeményezőknek, hiszen a táncházas közeg néha belterjesnek, nem befogadónak tűnik, emiatt érthető, és akár üdvözlendő is, ha újabb és újabb platformokon születik meg a hagyományos műveltség napi használatának igénye, de a Tiszta forrást ideológiai alapon ne bolygassuk!

Berecz István
(facebook)

text