Idézet

Dincsér Oszkár lejegyzésről és variálásról

„A lejegyzett dallamváltozat a variálás népzeneileg halott alapanyaga csupán, szemben a száj, helyesebben fülhagyományra támaszkodó élő népi zenekultúrával.”

Dincsér Oszkár: A változat a magyar népzenei kutatásban. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Gunda Béla. Budapest, 1943. 133. oldal

Kapcsolódó idézetek

Dincsér Oszkár a hegedülésről

„A nóta megtanulása a hangszeren lényegében egy bizonyos ujjrend rögzítése. Nem sokat gondolkozik a muzsikus, ha valami nóta jut az eszébe, hogyan fogja játszani, hanem már játssza is azzal az ujjazattal, ami éppen önként adódik; s ha véletlenül úgy érzi, hogy az ujjrend nem fekszik eléggé, kezdi elülről, amíg csak az ujjrend magától ki nem alakul, meg nem állapodik.”