Idézet

Pávai István írta a zenészek etnikumáról

A hivatásos falusi népzenészek között a nemzetiségi hovatartozás nem jelent egyszersmind hozzáértésbeli különbséget is. Ilyen téren tehát megtévesztő lehet az a statisztikai tény, amely szerint a népzenészek többségét cigány származásúak alkotják, hiszen ismerünk kiváló képességű magyar és román prímásokat is. Ugyanez a megállapítás a harmóniaérzék tekintetében is érvényes, mert a cigány kontrások és bőgősök között is találunk »botfülű«-eket, ugyanakkor a magyarok és a románok között is akadnak olyanok, akik a hagyománynak megfelelően játszanak.

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 106. oldal