Idézet

Pávai István írta a dallamhangszerek heterofóniájáról

Ha a dallam különböző lehetséges variánsai együtt szólalnak meg, a köztük levő apró, lényegtelen eltérések hoznak létre egy áltöbbszólamúságot, hiszen akárcsak a nem koordinált többszólamúság esetében, itt sincs harmóniailag megtervezve az eltérés. Két prímás összjátéka esetén is a szándék a dallamnak azonos módon való megszólaltatása, de ezt nem a variánsra, hanem a dallam absztrakt tudati képére értik, amely a variánsban többféle módon realizálódhat.

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 346. oldal