Idézet

Pávai István a zenészek és a táncosok kapcsolatáról

Táncot kiszolgáló szerepkörben a falusi népzenészek igen szoros kapcsolatban állnak közönségükkel. Rendszerint maguk is tudnak táncolni, maximálisan igazodnak az előttük táncolóhoz, annak (gyakran pénzért megvásárolt, később az ő nevéről elnevezett) kedvenc dallamát játsszák, tempóban hozzá igazodnak, a tánc egyes elemeit ritmikailag külön kiemelik.

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 379. oldal