Idézet

Pávai István írta a kultúrák keveredéséről

A történelem folyamán történt népességmozgások, teljes falucsoportok etnikumváltása, több etnikum közös népéleti keretekben való együttléte olyan mértékű szervesült kultúrakeveredést hozott létre Erdélyben, amelyben az egyik etnikum kulturális elemeinek előzményeit, összefüggéseit gyakran kell egy másik etnikum hagyományaiban keresnünk.

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 380. oldal