Idézet

Bartók Béla írta a zene változékonyságáról és rögzüléséről

[...] az örök változékonyság ad a zenének életet, akár népi, akár műzene, akár jelentékenyek a változások, akár alig észrevehetők. A zenének ezek a benső jellegzetességei, úgy látszik, ellentétben állnak azzal a korunkbeli tendenciával, hogy egyre inkább mechanikai eszközökkel állítsunk elő zenét; eszerint a zene megfagyott és örökre változatlan formába préselődik.

Bartók Béla: A jugoszláv népdalgyűjtemény bevezetése. New York, 1951. Fordította Hankiss János. In: Bartók Béla válogatott írásai, 1956. 172–173. oldal