Idézet

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca klézsei asszony mondta Pávai Istvánnak

„[Klézsén régen] a lakadalmat mikor csináták, akkar vót egy kobzos s egy hegedüs, s akkor ott vót e zegész mozsikás. Akkor nem vótak ez e sok nagy zenék min mos vannak, s akkor még szebbnek teccett az.”

Pávai István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest, 1993

Kapcsolódó idézetek

Pávai István az énekkíséretről

„Ha a táncosok énekelnek, a zenész is énekszerűbben, díszítve, de simán, figurációk nélkül, esetleg csak sorvégi figurációkkal játszik. A dallamot se cserélheti másra, míg a táncosok nem énekelnek el annyi versszakot, amennyit csak akarnak. Az ének megszűntével viszont megismételheti ugyanazt a dallamot, ezúttal figurációkkal tarkítva.”

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 87. oldal