Elkészült Abony népdalos könyve

Az Abonyi népdalok című hiánypótló kiadványt a minap mutatták be a városháza dísztermében. Terék József Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett zenei előadóművész, zeneszerző munkája Kodály Zoltán születésének száznegyvenedik évfordulója alkalmából íródott.

– Mi adta az ihletet a könyv megírásához? Mit tudhatunk a könyv tartalmáról?

– Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferenseként fő feladatom a megye 187 településének népzenekutatása. Abonyban e téren végzett kutatástörténeti előzményeket ismerve az elmúlt 150 évben több mint 100 helyi népdalt örökített meg kilenc kutató, beleértve saját kutatásaimat is. Abonyi Lajos, Kenesei Klein Ilona, Lajtha László, Paulovics Géza, Sárosi Bálint, Timár Sándor, Várhelyi Lajos, Szabó Sándor, Nagy Sándor és jómagam alkotjuk az igen rangos, tudományos és helyi gyűjtőkből álló kutatók névsorát. A könyvből a tudományos szempontok szerint rendszerezett dallamok mellett megismerhetjük Abony népzenekutatásának kutatástörténetét, Abonyi Lajos helyi szövegfolklór-értékeket dokumentáló munkásságát, Kodály Zoltán levelét – amely egyben igazolja a „Sej, Nagyabonyban...” kezdetű népdal abonyi vonatkozását –, illetve megismerhetjük az adatközlő énekeseket, a felhasznált irodalmi hivatkozásokat, sőt, még a dallamok tudományos elemző adattábláját is. Mindehhez gazdag fotóillusztráció található a korabeli településről és megismerhetjük régi újságcikkekből a város egykoron élt leghíresebb prímásának, Gudi Farkas Mihály munkásságát is.

– Kik segítették könyvének létrejöttét?

– A kiadvány megvalósítását prof. dr. Kásler Miklós, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere támogatta a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből megítélt támogatással. Ezenkívül Pető Zsolt, Abony polgármestere, Földi László országgyűlési képviselő, valamint Szabó István, Pest Megye közgyűlésének elnöke, mint a kötet fővédnökei segítették az eredeti archív hangfelvételeket tartalmazó DVD-ROM melléklettel megjelent kötet közreadását. A kötet kiadója az Abonyi Tarkaborjú Hagyományőrző, Kulturális, Turisztikai Egyesület Csányi Sándor elnök, a mindenki által ismert „gulyáskirály” vezetésével, akinek köszönettel tartozom a bizalomért, hogy kezembe adta a város népdalainak sorsát. A könyv lektora dr. habil. Fehér Anikó népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, akinek szakmai tapasztalatával és emberi hozzáállásával egy kimagasló értéket képviselő kiadvány valósulhatott meg.

– Milyen országosan is ismert népdalokat láthatunk viszont a műben?

– Több ismert régi és új stílusú népdal, szokásdal és folklorizálódott műdal található a könyvben a kifejezetten csak Abonyban előforduló népdalok mellett, azonban a legkiemelkedőbb a Kodály Zoltán által megalkotott „Sej, Nagyabonyban...” kezdetű, hiszen 1926-ban megjelent Háry János daljátékának egyik legismertebb dala, amelyet országosan ismernek és dalolnak az emberek. Szövegét az 1860-as években Abonyi Lajos Abonyban, míg dallamát maga Kodály Zoltán, a mai Szlovákia területén található Zsigárd községben gyűjtötte 1905-ben. Kodály által vált eggyé és népszerűvé a szöveg és a dallam.

– Hogy látja, miként lehet a város népdalait, zenei értékeit megismertetni a fiatal generációval?

– Az Abonyi népdalok című könyv egy tudományos és hétköznapi felhasználásra egyaránt alkalmas kötet, amely oktatási segédanyagként illeszkedik az alap-, közép-, illetve felsőfokú zenei neveléshez. A közösségek, családok számára is értékes információkat, legfőképpen helyi népdalokat tartalmazó kiadvány vokális értékeit, valamint a mindezekhez kötődő kiegészítő ismereteket megismerve, majd elsajátítva újabb három-négy generációra átörökíthetjük Abony népdalait. Erősíteni népdalainkkal helyi, megyei, nemzeti identitástudatunkat – ez volt a legfőbb cél az elmúlt tizenöt évben elkészített több mint hatvan kiadvánnyal, amelyeket szerkesztőként, zenei rendezőként megvalósíthattam. Saját hitvallásom, hogy „adjuk vissza a falvaknak, ami a falvaké.” Úgy érzem, ez most sikerült Abonyban.HARTAI GERGELY

text