Kiscsősz nagy ünnepe

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület huszadik születésnapja

Konferenciával ünnepli az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület megalapításának huszadik évfordulóját. A hagyományőrzés, hagyományteremtés című szimpóziumra az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várnak vendégeket. 

A kiscsőszi kezdeményezés, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület két évtizedes munkája, immár fogalommá, s követendő példává vált. Az Egyesület feladatának tekinti a népművészet értékfeltáró, közvetítő és örökítő szerepének megismertetését és támogatását az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság körében. Ugyancsak célja a Kárpát-medencei kultúra ősi gyökereiből eredő meglévő szellemi, tárgyi alkotások, és azok alkotóinak megismertetése; különösképpen kiemelve a hagyománytörténet, a néprajz és a népművészet területét. Az Egyesület anyatelepülése Kiscsősz, a falu, ahol az emberek a történelem során ugyan nehezen teremtették elő a mindennapi betevő falatot, de hagyományaikat mind a mai napig híven őrzik. 

„A vidéki lét, a hagyományok mentén történő gondolkodás és életmód nemcsak, hogy lelki békét ad és élhető, hanem a globalizálódó világunkban a magyar nemzetnek a legfőbb megtartó ereje is – foglalta össze az Egyesület ars poeticáját Kovács Norbert Cimbi, elnök. – A vidékfejlesztés mindig napirenden van, de a társadalommal talán kevesebbet foglalkozunk, pedig a vidék szíve az egészségesen működő társadalomban rejlik, ami viszont a régi hagyományokon, a népi lélek rezdülésein és a generációkról generációkra átadott tudáson alapszik. Ez az egyénből, a családból indul ki, s a faluközösségben teljesedik ki. Ezeket a gondolatokat szeretnénk megosztani a konferencia résztvevőivel.”

Kiscsősz élő példa az elmondottakra. Egy tucat közösségnek, színjátszóknak, tánccsoportoknak ad otthont, s évente több ezer ember keresi fel programjait.

A március 17-19-e között szervezett, A hagyományőrzés, hagyományteremtés című konferenciára az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várnak szakembereket. A jeles esemény fővédnöke Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, a bevezető előadást Kovács Norbert Cimbi, az Egyesület elnöke és Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója tartja.

A háromnapos találkozót az előadások mellett kerekasztal-beszélgetések is színesítik, s ez alkalommal mutatják be a szakmai közönségnek a Bölcsőnk a jövő című riportkötetet, ami a hagyományok helyi éltetőinek a szavak és a fotográfiák erejével állít emléket.

text