Néptánc tanár kerestetik

Washington DC

A Washington DC környéki magyar táncegyüttesek (Tisza Együttes, Regösök és Rózsafa) keresnek a Kőrösi Csoma Program keretében néptánc tanárt a 2023-2024-es évfolyamra. 

Néptánc tanár kerestetik

A Tisza Néptáncegyüttes 1982 óta megszakítás nélkül működik az Amerikai Egyesült Államok Washington DC/Maryland/Virginia területén. Az együttes tevékenysége a magyar népi kultúra (népzene/néptánc) bemutatásának területén fontos tevékenységet végez. A helyi magyarság egyetlen felnőtt néptánc oktatással foglalkozó csoportja. Catherine Lamont, az együttes alapító vezetője, múlhatatlan érdemeket szerzett az együttes alapításával, eddigi fenntartásával, és a felnővő nemzedékek tanításával.

Sikerült az elmúlt időszakban a csoportnak több Maryland állambeli pályázatot nyernie. A legutóbbi díj révén, egy erdélyi vendég táncoktató bevonásával valósította meg először a Magyar Zene és Tánc Hetet a DC/Maryland/Virginia régióban. Továbbá, a legfiatalabb táncos jelentős ösztöndíjat nyert a Maryland Állam Művészeti Tanácsától. Végül, alig egy hete Tisza létrehozta és befejezte az első túljelentkezéses egyetem-szintű magyar néptánc szakot a DMV metropoliszban.

https://tiszaensemble.org/

A Rózsafa Néptáncegyüttes 2012 óta létezik. Az csoport azért indult, hogy a már Amerikában élő, magyar származású kiskorúak is megkedveljék a magyar táncokat, népzenéket és ezáltal megőrizzék és életben tartsák népi örökségünket, kultúránkat. Női táncoktatója van a csoportnak, aki egyben az igazgató is. Az együttes küzd azonban a páros és férfi szólótáncok tanításával. 

https://www.facebook.com/rozsafaensemble/

A washingtoni 4.sz. Bátori József Cserkészcsapatnak több mint 21 éve része a néptáncoktatás. A Regős csoport az őrsvezető korú fiatalokból 2015-ben alakult meg hogy az őrsvezetők közösségét a néptáncon keresztül erősítse. Ez egy nagyon sikeres és lelkes csoporttá vált. A néptánc oktatás azonban egyes években megszakításokon ment keresztül oktató hiányában és jelenleg is küzd azzal, hogy találjon egy oktatót, aki legalább egy évre el tudja vállalni az ifjúság tanítását.

 

Ez a három kulcsfontosságú egység alkotja a három-állami térség néptánc és népzenei oktatás szervezeteit. E csoportok folyamatos növekedésének, hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához alapvető találni valakit (férfit vagy egy párt), aki/akik segítenének a magyar kultúra terjesztésében, nemcsak a diaszpórán belül, hanem azon kívül is. A közös oktató megtalálása tovább vinné a három együttes meglévő törekvéseit és segítené az együttműködésüket, továbbá hatékonyabban használhatnák a (korlátozott) erőforrásokat.

A fentemlített okok indokolttá teszik, hogy az együttesek próbálnak szerint egy magyarországi szakembert találni a Kőrösi Csoma Sándor Program keretein keresztül 2023-24-es időszakban.


Ha többet kíván valaki tudni a KCSP-ről, látogasson el a korosiprogram.hu oldalra és jelentkezzen. Ha többet szeretne megtudni a táncegyüttesekről, forduljon Pannihoz az Insta/Twitter @tiszaensemble vagy az eccepanni@yahoo.com címen.

KCSP: https://www.korosiprogram.hu

Tisza Ensemble

text