Népművészeti fesztivál Perbetén

A Csemadok Perbetei Alapszervezete tizenegyedik alkalommal rendezett népművészeti fesztivált a Pándy Lajos Művelődési Házban.

Tárnok Katalin, a helyi Csemadok elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta: „Több, mint egy évtizedes rendezvényünket  minden alkalommal a zene hatja át, mégpedig a népzene. A magyar kultúrában elválaszthatatlanul kapcsolódik össze a népmese, népdal, a népi gyermekjátékok, a néptánc, de még a mondókák is, hiszen a ritmus sokszor magával hozza a dallamot is. Ezáltal észrevétlenül, már a kisgyermekkor kezdetétől olvad bele életünkbe a magyar népzene szeretete.”

A Csemadok Perbetei Alapszervezetének egyik legfőbb célja a hagyományok megőrzése. Megismertetik, megszerettetik a gyermekekkel, a fiatal generációval a népi kultúrát, mely mindig is közösségformáló erő volt.
Az alapszervezetünk mellett aktívan működik az Árvalányhaj Népdalkör, a Napraforgó Néptáncegyüttes, vannak énekeseik, mesemondóik.  Épp ezért döntött úgy 2010-ben az akkori vezetőség Török Sarolta elnöksége alatt, hogy összehívja a régió népművészeti csoportjait. Akkor indult útjára a Népművészeti Fesztivál című kezdeményezésük. Fontosnak tartották egymás megismerését, a tapasztalatcserét a csoportok közt.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” Ezt a szép, napjainkban érvényes gondolatot Morus Tamás, a 16. század nagy államférfija fogalmazta meg. Bízom benne, hogy a XI. Perbetei Népművészeti Fesztivál minden kedves fellépője és a közönség is ezt a lángot táplálja és viszi tovább” – zárta ünnepi gondolatait az elnök.

A fesztivál programjában  elsőként a perbetei Uzsák Laura mesemondó „A boszorkányok kocsmája” c. mesét adta elő.

A perbetei fiatalok már több éve művelik a népmesemondás egyedülálló műfaját. Mesemondóink rendszeresen részt vesznek az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen.
Uzsák Lara első alkalommal csatlakozott a népmesemondókhoz, és a regionális döntőn arany sávos minősítésben részesült.

A Csemadok helyi alapszervezete mellett működő Árvalányhaj Népdalkör a magyar népdal szépségét hirdeti. 1997-ben alakult és 2007-ben vette fel az Árvalányhaj Népdalkör nevet. Brath Tibor vezetésével a népdal iránti tisztelettel és hozzáértéssel nyúlnak ehhez az ősi kincshez.

A népdaléneklésnek községünkben szép hagyománya van, hiszen a Csemadok alapszervezetének fennállása óta szinte mindig volt éneklőcsoportja, vagy citeraegyüttese, amely számos fesztiválon képviselte falunkat.
Az Árvalányhaj Népdalkör 2013-ban a „Bíborpiros szép rózsa“ országos népzenei vetélkedőn ezüst sávos minősítést nyert el 2015-ben, majd 2017-ben arany sávos minősítésben részesült. A szép eredmény mellé még egy ajándék is járt: a csoport meghívást kapott Budapestre, a Vass Lajos Népzenei Versenyre, amelyen 2016-ban kiemelt nívódíjat kapott.

A Bellő Néptáncegyüttes az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda mellett működik. Céljuk a Kárpát-medence magyar néphagyományának átörökítése a következő nemzedékek számára.  A csoport minden évben új koreográfiákkal jelentkezik. Az évek során több elismerésben volt részük, melyek közül a legemlékezetesebb a Veszprémi Nemzetközi Táncversenyen szerzett ezüst és bronz minősítés, a magyarországi Népművészeti Ki Mit Tud-on szerzett ezüst minősítés, a szlovákiai Idú hrať országos versenyen szerzett ezüst minősítés, valamint a Bellő zenekar a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedőn szerzett arany minősítés. Európa több városában vendégszerepeltek már, több nemzetközi fesztivál sikeres szereplői voltak.  A csoport saját zenekarral rendelkezik. Művészeti vezető: Deme László, Koreográfusok: Molnár Gábor és Molnár Tálos Orsolya, vendég koreográfusok: Katona István és Tóth Zoltán.  A gyermekcsoportot Pivoda Vivien vezeti, ők a fesztiválon Madari böjti karéjt adnak elő. Az ifjúsági csoport pedig Gömöri táncokat mutat be.

A Csemadok naszvadi alapszervezetének régi terve és vágya volt, hogy hosszú szünet után a népművelő csoportok táborát táncosokkal is bővíthesse. A Pettyem néptánccsoport 2008-ban alakult, főleg alsó tagozatos diákokból. A Pettyem elnevezést, mely Naszvad község egyik utcájának régi nevét jelzi, a tánccsoport 2009-ben vette fel. Jelenleg 3 korosztályos csoportban zajlanak a próbák. Repertoárjukon délalföldi, moldvai, magyarbődi, somogyi, szatmári, rábaközi, csallóközi táncok szerepelnek. Vezetőjük a nagyigmándi Malomsoki házaspár, Nóra és István.

A Rozmaring Néptáncegyüttes 2017-ben alakult meg. Kezdetben mint Bényi menyecskék szerepeltek. A csoportot menyecskék alkották, de idővel csatlakoztak hozzájuk férfiak is. Csókás Feri bácsi hagyatékát szeretnék átadni az utókor számára. Számos fellépésen vannak már túl. Szerepeltek palóc világtalálkozón, fesztiválokon, szüreti felvonulásokon, falunapokon, a Nemzeti Kisebbségek Fesztiválján, ahol képviselték a magyarokat. Előadásuk címe: „Kinek szól a rigófütty“, melyben a bíró eldönti, melyik gazdának van igaza. Bényi táncokat adtak elő.

A Napraforgó Néptáncegyüttes a Perbetei Magyar Tannyelvű Alapiskola és a Csemadok alapszervezete mellett működik 2002 óta. Tagjai alsó és felső tagozatos alapiskolások, középiskolások és lelkes, a néptánc és a népzene iránt elkötelezett felnőttek, akik 2015-ben csatlakoztak a csoporthoz. Az együttesnek jelenleg 41 tagja van. Fő feladatának tekinti a magyar nyelvterület néptáncainak és gyermekjátékainak megismerését, valamint azok színpadra vitelét. Az elmúlt években a Kárpát-medence több tájegységének táncait, gyermekjátékait mutatta be. Bemutatkozott a Csemadok Országos Népművészeti Fesztiválon Deákiban és Zselízen, a Szent István Napokon Bécsben, a Tánc Világnapja alkalmából rendezett fesztiválon Naszvadon, az Ekhósszekér Fesztiválon Őrsújfalun, a kolozsnémai Járási- Dal és Táncünnepélyen, a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen Komáromban, a kicsik több alkalommal is eljutottak a Duna Menti Tavasz országos döntőjébe, ahol bronz sávos minősítést kaptak. A csoport vezetői Jakab Katalin és Szabó Edit.

A fesztivál vendége volt a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, mely 1951-ben alakult, 1974-ben vette fel az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes nevet. Fő célja a felvidéki magyar néptánckultúra hiteles képviselése otthon és külföldön egyaránt.
A tánckar vezetője Kupec Andrea, művészeti vezetők Kupec Mihály és Kupec Zsófia. 1991-ben megkapta a Csemadok Kiváló Együttese címet. A néptáncosok bemutató színpadán háromszor egymás után kiválóan minősült az együttes, a Kállai Kettős Néptáncfesztiválon több ízben lettek nívódíjasok. Több alkalommal léptek fel a Martin György Néptáncszövetség által szervezett Néptánc Antológián. 2007-ben akkori vezetőik, Kupec Mihály és Andrea megkapták a Martin György Néptáncszövetségtől az „Év művészeti vezetői“ címet.

A csoportok bemutató előadásai után következett a táncház, amelyen a Zagyva Banda muzsikált, akik a hazai fiatal muzsikusgeneráció meghatározó zenekara, mely 2002-ben alakult Turán. A zenekar több rangos elismerésben is részesült. 2014-ben elnyerték a Pest megye kultúrájáért díjat, valamint a zenekar két tagja – Boda Gellért és Fundák Kasza Lili – közművelődés és népművészet kategóriában 2017-ben Junior Prima díjban részesült. A külhoni magyarság gyakori vendégei, 2015 óta az észak-amerikai diaszpórában végeztek kulturális missziót. Tagjai Boda Gellért (hegedű), Boda Márton (nagybőgő), Szabó András (brácsa), Tóth Sebestyén (cimbalom). Állandó vendégeik Fundák Kasza Lili énekes, táncművész és Kádár Ignác énekes, táncművész, a népművészet ifjú mestere.

A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni a régióban működő népművészeti csoportok bemutatkozására, illetve szakmai továbbfejlődésükre. További célja a népművészeti értékek szélesebb körű népszerűsítése.
A rendezvény kiadásait egyrészt a községi önkormányzat által a Csemadoknak az idei évre megítélt összegből állták, valamint pályázati támogatást kaptak a Csoóri Sándor Alaptól is.  De támogatták a perbetei szervezetek, a református nőszövetség tagjai, vállalkozók, szülők, képviselők és a szimpatizánsok pedig sütemények garmadával látták el a szereplőket.

Miriák Ferenc

text