Ismét néptáncpedagógus módszertani képzés indult Beregszászban

A Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja immáron második alkalommal szervezte meg kezdő néptáncpedagógus módszertani képzését a kárpátaljai pedagógusok és a néptánc iránt érdeklődők számára. 

A program nagy népszerűségnek örvendett az előző ciklusban, mutatja ezt az egyre növekedő részvételi létszám is. A szervezők célja, hogy ezáltal is segítsék a háború miatt kialakult káderhiány pótlását a kárpátaljai településeken.

A képzést ezúttal is a vidéken már jól ismert nyíregyházi Antal Dóra és Antal Roland néptáncpedagógusok, a Nyíregyházi Tánctanoda alapítói, művészeti vezetői, a Hagyományok Háza Hálózat ー Kárpátalja mentorprogramjának mentorai vezetik, akik egyben a módszertani képzés tananyagának kidolgozói is. Az idén a résztvevők a Felső-Tisza-vidék tájegységének több táncanyagával ismerkednek, kitérve a kárpátaljai régió anyagára is, emellett tanulnak még táncelőkészítő gimnasztikát és nyújtást, ritmusfejlesztést, mondókákat, népi énekeket, gyermekjátékokat, zenés mozdulattanítást eszközökkel.

A program elindítását Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat ー Kárpátalja kirendeltségének vezetője kezdeményezte még a háború előtt, akkor azon pedagógusokat megszólítva, akik néptáncpedagógusi képzettséggel rendelkeznek, de kevesebb ismeretanyaguk van a magyar néptáncoktatásról, hiszen az ukrajnai felsőoktatási művészeti intézményekben nincs lehetőség a magyar néptáncoktatás módszertanának elsajátítására. A háborút követően azonban a képzettséggel rendelkező néptáncpedagógusokból is egyre nagyobb hiány lett, így a hálózat reflektálva a szükségre, kezdő néptáncpedagógus módszertani képzést indított. A program által a néptáncoktatásban kevésbé vagy egyáltalán nem jártas pedagógusok is elsajátíthatják annak módszertani alapjait. Az idei képzés szeptember 23-án indult el, s havonta egy alkalommal találkoznak majd a résztvevők és oktatók. Az esemény májusban zárul majd, ahol a sikeresen vizsgázók elismerő oklevélben részesülnek.

Várady Enikő, a Hagyományok Háza Hálózat ー Kárpátalja kulturális szervezője elmondta: „Az elmúlt félévben nagy sikerrel zártuk az első kezdő néptáncpedagógus módszertani képzésünket. Az utolsó alkalom végén a résztvevők már kérték a folytatást. Sikerült megoldanunk, hogy újra elinduljon a program, így most egy hosszabb intervallumban, szeptembertől egészen májusig havonta egy alkalommal találkoznak majd a pedagógusok. Jelenleg a néptáncoktatás nehéz helyzetben van a megyében, hiszen jelentős káderhiány alakult ki. Ebben próbálunk segíteni azon pedagógusoknak, akik szívükön viselik a magyar népi kultúrát” ー mondta el Várady Enikő.

A jelenlegi alkalomra az Ungvári, Munkácsi, Beregszászi járás több településéről érkeztek résztvevők, összesen 20 fővel indították el a kilenc hónapon át zajló szakmai továbbképzést.

Kőváry

text