Szilágysomlyó: teltházas érdeklődés övezte a 31. Báthory Napokat

„Hagyomány, hogy szeptember utolsó hétvégéjén Szilágysomlyó magyarsága ünnepel. Az évről évre megrendezésre kerülő Báthory Napok alatt ünnepli az összetartozást, az egységet, a kulturális sokszínűséget, a nemzetiséget, a magyarságot. Teszi mindezt a folyamatos megújulás jegyében, jövőbe tekintve, miközben határozottan ragaszkodik az elődeink által megszabott szilárd alapokhoz” – fogalmazott Kovács Zoltán, a Báthory István Alapítvány elnöke.

Az idei rendezvénysorozat gazdag és színes kínálattal várta az érdeklődőket. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy sikert aratott a csütörtöki táncház-est, melyen számos fiatal vett részt szerte a megyéből és ropta a táncot. A pénteki rendezvénysorozatot Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) országos elnöke, Simon István Előd konzul és Széman Rózsa EMKE Szilágysomlyó és környéke elnöke nyitotta meg. A kiállítások után a megye pedagógusai konferencián vehettek részt, az előadók Kolozs, Maros és Fehér megyéből érkeztek. A tartalmas tanácskozáson közel 50 érdeklődő vett részt, ami a szervezők szerint azt bizonyítja, hogy szükség van hasonló találkozásokra, mert olyan gondolatok, példák is elhangzottak, melyek elősegítik a tanítási folyamatok eredményességét. A nap folyamán Laczikó Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára, valamint Pop Alíz, a National Democratic Institute romániai vezetője meglátogatta a Báthory István Általános Iskolát, sok sikert kívánva az új igazgatónak és a tanévet kezdő diákoknak.

A XXXI. Báthory Napok egyik legünnepélyesebb programpontja a díjátadó gála volt. Kovács Zoltán elmondása alapján olyan kiváló személyeket ünnepeltek, „akik életükkel, munkásságukkal lobogó fáklyaként világítottak, utat mutattak generációk sokaságának, s bizonyították, hogy a lelkiismeretesen végzett munka alázattal társulva csodás eredményeket szül”. „Példaképek ők, kiváló személyiségek, akik elvetve a tudás magvait a jövő építésén fáradoztak és messze vitték a hepehupás vén Szilágyság hírét. Életük, munkásságuk követésre méltó” – fogalmazott.

Az idén a Pedagógus Szolgálati Emlékérem díjat négy nyugdíjba vonuló pedagógus vette át: Filip Gyöngyi-Ana, a Szilágyperecseni 1-es számú Általános Iskola volt igazgatónője, Ozsváth Ilona, a krasznai Cserey-Goga Technológiai Líceum volt román szakos tanára, Széles Dénes, a szilágysomlyói Báthory István Általános Iskola volt matematika szakos tanára, Tyukodi Iolanda, a zilahi Mihai Eminescu Általános Iskola volt tanítónője. Mindannyian a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységük elismeréséül, nyugállományba vonulásuk alkalmából.

A Szilágy megyei RMPSZ együttműködve a Szilágy megyei RMDSZ Szervezetével és a szilágysomlyói székhelyű Báthory István Alapítvánnyal új díjakat alapított az idéntől több kategóriában is. Bíró Lajos szakmai díjban részesült Faluvégi Ervin Zoltán főtanfelügyelő-helyettes, aki 1989-től a zilahi Silvania Főgimnázium fizika szakos tanára. Faluvégi Ervin Zoltán a Szilágy megyei Tehetséggondozó Központ felkészítő és szervező tanára, tantárgyolimpiákon működik közre, tankönyvfordító, ugyanakkor 2021-től Szilágy megye főtanfelügyelő helyettese is.

 Fotó: A szerző felvétele

Ady Endre szakmai díjban részesült Fazakas Mária, az Ipp-i közösség pedagógusa. Ő a kezdeményezője és szervezője a megyei „Licurici” román nyelvű szavalóversenynek, amely az idén 12. alkalommal került megrendezésre. Három éve foglalkozik a ,,Minden gyermek olvas” című programmal, a ,,Noi Orizonturi Alapítvány” támogatásával, amely keretén belül megrendezték a ,,Brillián(S)uli” néven működött nyári iskolát.

Életműdíjban részesült két pedagógus is, akik ugyan már nyugdíjba vonultak, de tudományos-szakmai munkásságuk jelentős mértékben hozzájárult a Szilágy megyei magyar nyelvű oktatás fejlődéséhez, megmaradásához. A díjat Filip Gyöngyi-Ana a szilágypercseni óvoda volt pedagógusa, és Sólyom Erzsébet, a Sarmasági 1-es számú Szakképző Líceum nyugalmazott matematika szakos tanára vehették át.

Az RMPSZ Tudományos Tanácsának Díját Pocsveiler Ilona nyugalmazott magyar szakos tanárnő és dr. Kovács (Bóné) Éva, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium magyartanára vette át a Szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Szilágysági Magyarok Díjban részesült Iván József, és post mortem Szekeres Enikő volt igazgatónő.

Kovács Zoltán elnök, a Báthory Napok kapcsán elmondta, tartalmasak voltak az idei programok: a Tasi Ottilia Gyöngyvér által tartott pedagógus workshop nagy népszerűségnek örvendett, a Sárkányfogazó kézműves alkotó délelőtt sok boldog gyereket vonzott, felemelő alkalom volt a már lassan hagyományossá váló díjátadó gála, a Szederinda citeracsoport műsora, a táblaavató ünnepség, a Báthory szoba és a Mártonffy hagyaték bemutatása, valamint az Ampelopsis Versszínház felolvasószínház előadása, a Nagyváradi Művészeti Líceum diákjainak zenei programja és a 16. Báthory István cserkészcsapat Tábortűz Kalauza, és lehetne még sorolni. Összegezve, reméli, hogy minden résztvevő számára felüdülést hoztak az elmúlt napok.

A vasárnapi ünnepi szentmise után világi és egyházi elöljárók megkoszorúzták Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király mellszobrát. Marinka Viktor konzul ünnepi beszédében megköszönte, hogy immár 31. éve ápolja az alapítvány és a helyi közösség ezt a nagyon fontos hagyományt. Azt kívánta, hogy ez még nagyon hosszú ideig így legyen, ugyanakkor a rendezvényen jelenlévő nagyszámú fiatalság láttán ez szerinte megvalósul.

Kovács Irénke szenátor köszöntő beszédében gratulált a Báthory István Alapítvány elnökének, Kovács Zoltánnak és munkatársainak, valamint a szilágysomlyói magyar közösségnek, hogy immár 31. alkalommal színes, változatos programok keretében emlékeznek meg Báthory István híres erdélyi fejedelemről, lengyel királyról, korának egyik legnagyobb államférfijáról. „Nagyra becsülöm Önöket, hogy itt a Báthory család várában hűen őrzik fejedelmünk hagyatékát és úgy mint szerte Szilágy megyében, bebizonyítják, hogy itt egy erős magyar közösség van, amely él és élni akar” – fogalmazott a szenátor.

Kovács Zoltán elnök elmondta, a XXXI. Báthory Napok rendezvénysorozat célja kiszakítani a szilágysomlyói magyar közösséget és a velük ünneplőket a mindennapok szürkeségéből, és megállásra, számvetésre késztessen. „Az elmúlt néhány nap felüdített testet és lelket, közösséggé formált, rég látott ismerősöket hozott össze, új barátságokat alakított, meglévőket ápolt. Úgy gondolom, hogy a XXXI. Báthory Napok eseménysorozata elérte ebben az évben is célját: méltó módon tudtunk emlékezni a múltra, a dicső múlt nagy alakjára, miközben meg tudtunk maradni a jelenben, bepillantást nyerhettünk sokrétű kulturális örökségünk néhány szeletébe, amelyre alapozva bátran tekinthetünk előre, a reményteljes jövőbe. Továbbra is valljuk, hogy jövőt teremteni szülőföldünkön csak egységben, összefogással lehet” – zárta az elnök. Kulcsár Mária 

text