Gyermeklánc Fesztivál Alsóbodokon

A Gyermeklánc Gyermek és Ifjúsági Fesztivál a zoboraljai hagyományőrző gyermekek ünnepe. A fesztivál a Csemadok Nyitra Területi Választmánya által november 5-én vasárnap délután négy órakor került megrendezésre az alsóbodoki kultúrházban.

A zoboraljai magyar családok gyermekeikkel betöltötték a kultúrház nagytermét. Már a rendezvény megkezdése előtt a nézők sokasága és a gyermekek fokozódó jókedve emelte az esemény hangulatát. A mélabús nosztalgikus őszi délutánon a látogatók számára felüdülésként hatott a népdalokat éneklő, csengő hangú gyermekek életörömmel átitatott előadása.

A fesztivál műsorvezető párosa Bíró Gergő Csaba és Dávid Zsuzsanna – a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai – voltak, akik hathatós szervezőmunkájukkal segítik a Csemadok Területi Választmánya Nyitra és az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont munkáját.

A Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke, Gyepes Lajos a fesztivált megnyitó beszédében kiemelte:

„Örömmel tölt el, hogy nagyszüleink, dédszüleink hagyományai, énekei, népi játékai nem csupán lejegyzett régi ereklyeként porosodnak a levéltárak polcain, hanem a legkisebbjeink – gyermekeink s unokáink élő szórakozását és szabadidejének eltöltését, valamint kulturális nevelését szolgálják.“
„Számomra a gyermek egy áldás a Jó Istentől, amiből nekem egyellőre négy jutott” – osztotta meg a fesztivál talán egyik legmagvasabb gondolatát a jelenlévőkkel Paulisz Marián Alsóbodok község polgármestere a Gyermeklánc Fesztivál házigazdája.

 Az elhangzott beszédek után a műsorvezetők elsőként a Papatyka Folklórcsoportot szólították színpadra, akik a közeli Kolonból érkeztek.

A Vrábel Anna tanárnő szakmai vezetése alatt működő gyermekcsoport koloni és zoboraljai gyermekjátékokat és népdalokat mutatott be műsorában. Az előadásban a gyermekek őszinte játékát láthattuk és nem csupán egy színpadi előadást.

Ettől volt a Papatyka műsora eredeti és ez a két lány – Dolezsa Lilien és Sándor Olívia – szóló énekelőadásában csúcsosodott ki. Énekük az eredeti koloni tájszólás és hagyományos ének-előadásmód által a régi gyűjtések adatközlőit idézte, így múltunk egy eredeti részletét láthattuk s hallhattuk újra.

  
Ezen színvonalból nem adott lejjebb a következő fellépő Varga Viktória és Varga Vivien páros sem, a Kolonból érkezett lánytestvérek a gímesi alapiskola diákjai.

Tájszólásuk révén oly természetességgel, a családból hozott zenei igényesség révén pedig oly tisztasággal adták elő gímesi népdalcsokrukat, amely csak azoknak adatik meg, akik e dalokat értéktisztelő odaadással és tiszta szívvel sajátítják el.
A leánytestvéreket Zoboralja egyetlen népi hangszeren játszó gyermekcsoportja követte – a Nagycétényi Kisciterások.

 A nagycétényi iskoláskorú gyermekekből álló citeracsoportot Berkes Mária vezeti, a szakmai vezetést – a citerazene tanítását – pedig a csoport tagja Dojcsán Krisztina végzi. A csoport gyermekdalokból álló csokrot adott elő.

A Kisciterásoknál figyelemreméltó azon igyekezet és odaadás, mellyel előadták és énekelték a dalokat. A kamaszkor küszöbén álló gyermekekre korunkban ezernyi figyelemelvonó veszély leselkedik. Ezért példás a nagycétényi gyermekek elköteleződése a népzene és népdal iránt.

A nézők a gyermekek mindhárom előadását kitörő tapssal díjazták, s az elismerő oklevelek átvételét követően pedig mind a műsorban fellépő, mind a nézőtéren összegyűlt gyermekek kitombolhatták magukat a Pósfa zenekar nyújtotta táncházban, melyet Dóczé Mónika vezetett.

 A táncház szünetében a zenekar Hangszersimogató bemutatója főleg a legkisebbek érdeklődését keltette fel. A kreatív foglalkozásokat kedvelő gyermekek Göbő Jutka vezetésével gyöngyöt fűzni tanultak. A foglalkozás meglepően sok gyermeket vonzott és tette számukra még érdekesebbé a délutánt, mely tánccal, énekkel, falatozással és szabad szórakozással folytatódott.

Jancsó Badacs Károly

text