Néptánctanárt keres a pápai alapfokú művészeti iskola

A Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolája pályázatot hirdet néptánctanár munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, vagy részmunkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye. P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. székhelye és telephelyei.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Néptánctanári, valamint a munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési, adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak és az aktuális tantárgyfelosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, valamint a Munka Törvénykönyve vonatkozó részei az irányadók.
Munkakör betöltésének feltétele:
- Szakirányú főiskola, egyetem vagy folyamatban lévő BA. Esetleg egyéb – folyamatban lévő, vagy meglévő – pedagógiai végzettség + meglévő OKJ táncművész végzettség.
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó:
- Fényképes szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Munkakör betöltésének időpontja:
Legelőbb 2021. augusztus 23, legkésőbb szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az iskola titkárságán, a +36/89/313-037-es telefonszámon
kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. címére történő megküldésével (8500 Pápa, Március 15. tér 5.)
- Elektronikus úton a papaitanclanc@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. augusztus 19.

 

text