Idézet

Pávai István az interetnikus kapcsolatokról

A zenészek nemzetiségtől függetlenül általában többféle etnikum zenei kiszolgálását látják el, ezért összekötő szerepet töltenek be. Az etnikumok közötti kapcsolatoknak kedveztek a kisebb vegyeslakosságú települések közösen rendezett táncalkalmai, amelyek nyomán lokálisan etnikailag kevert táncrendek is létrejöttek [...].

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 379. oldal