Kallós Archívum 2. Búsulni sohasem tudtam... Erdélyi magyar népzene

Előadó:

Kallós Zoltán, Ökrös együttes

Kiadó:

Kallós Zoltán Alapítvány

Megjelenés éve:

2017

Azonosító:

RNF 16598

Leírás

KALLÓS ZOLTÁN (1926., Válaszút, Kolozs megye) néprajzkutató. Elemi iskoláit Válaszúton, a középiskoláit és a tanítóképzőt Kolozsváron végezte, azután a kolozsvári Zenekonzervatórium hallgatója. 1946. és 1950. között tanító Magyar Vistán, 1951. és 1955. között egyetemi hallgató, majd tanító Lészpeden és a Gyimes-völgyében, azóta Kolozsváron él. Kötetei: „Balladák könyve” 1969., „Új guzsalyam mellett” 1973., „Tegnap a Gyimesben jártam” 1989., „Balladák új könyve” 1996.
Már középiskolás kora óta foglalkozik a vokális és a hangszeres népdalok gyűjtésével, minden erdélyi tájon kutatott, de fő területei: Moldva, Gyimes-völgye, Mezőség, Kalotaszeg. Számtalan települést végigjárt és Ő végezte a Magyar nyelvterületen a legnagyobb népzenei gyűjtést. Nagy érdeme a moldvai dialektikus vokális anyagának bemutatása és a mezőségi vokális, valamint tánczenei anyag felfedezése és összegyűjtése. Csak autentikus népzenével foglalkozik.
Gyűjtéseiből hanglemezeken válogatások jelentek meg és énekesként Ő maga is két lemezt készített, néprajzi filmek szaktanácsadója, archív hangzó anyagot tartalmazó kazetta sorozat szerkesztője és kiadója, népzenei fesztiválok ünnepelt énekese, előadója. Az erdélyi és magyarországi táncházmozgalom egyik életrehívója, népzenei és néptánc táborok szervezője. Nevelői hatása rendkívüli jelentőségű, mert hosszú évek során, fiatalok tömegeivel ismertette és szeretette meg a magyar nép művészetet. Szakmai tanácsai, útmutatásai több generációt indítottak el és segítettek a zenész, táncos és a néprajzos pályán.
A Magyarországi Reformárus Egyház tiszteletbeli presbitere, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Munkásságáért 1990-ben Életfa-díjat, 1993-ban Magyar Művészetért-díjat, 1996-ban Kossuth-díjat és Julianus-díjat, 1997-ben Martin György-díjat, majd Corvin láncot kapott és Szeged városa, díszpolgárává választotta.
Magasszintű szakmai felkészültsége és tapasztalatai, igaz emberi tisztessége, magyarságának és népe kultúrájának minden körülmények közt való vállalása, példaképpé avatta személyét és életútját.

Molnár János