Folkrádió

In memoriam id. Haáz Sándor
A székely népviselet tudora

Kilencvenöt éves korában tegnap Marosvásárhelyen elhunyt id. Haáz Sándor néprajzkutató. Édesapjával, Haáz Rezső festőművész-tanárral – a székelyudvarhelyi múzeum alapítójával – már kisdiák korában együtt járták a Székelyudvarhely környéki falvakat, felkutatták a népművészeti értékeket, népdalokat tanultak. Szobrásznak készült, ezért 1931-ben beiratkozott a kolozsvári Belle Arte iskolába, ahol Aurel Ciupe és Romulus Ladea tanítványa volt.

Később a budapesti Képzőművészeti Főiskolára került, ahol 1934-től szobrászat szakon tanult. Ebben az időben egyre inkább érdeklődni kezdett a néptánc iránt, Kolozsváron bekapcsolódott az erdélyi fiatalok falukutató mozgalmába. A háború kitörése miatt haza kellett térnie. Itthon mint szobrász és rajztanár helyezkedett el a székelyudvarhelyi Agyag- és Faipari Iskolában (1940–42), majd a tanonciskola igazgatója (1942–45), 1945-től rajztanár a Református Kollégiumban és Tanítóképzőben, 1948-tól Korondon, 1949–54 között a Székelykeresztúri Tanítóképzőben rajztanár. Rajztanári munkája mellett ezekben az iskolákban tánccsoportokat szervezett, népszerűsítő előadásokat tartott. Édesapja munkásságát folytatva elkezdte a népviseletek tanulmányozását is.

1964-től nyugdíjazásáig újból rajztanár Marosvásárhelyen. Életpályáján az 1974-es nyugdíjazás mit sem változtatott, ekkor teljesedett ki az erdélyi népviseleteket, varrottasokat leíró, bemutató, rendszerező munkássága. Ennek eredményeként jelent meg könyve, gyűjtése. A Székelyek ünneplőben című kötet jelentette munkássága betetőzését, a magyar kultúra és művelődés jelentős teljesítményét. Ez a könyv nyújtja mindeddig a legteljesebb képet a székely népviseletről.

Életműve a kultúrát egységében és sokoldalúságában szemlélő, megélő, népe kultúráját becsülő, annak értékeit átörökítő tudós, művész és művelődési szakember hosszú, töretlen pályájából bontakozik ki. Munkássága az egyetemes magyar kultúra értéke.

Néhai id. Haáz Sándort május 23-án 16 órától búcsúztatják a marosvásárhelyi vártemplom ravatalozójában, és május 24-én 16 órakor helyezik örök nyugalomra a székelyudvarhelyi református temetőben.

Krónika, 2007. május 22.