Folkrádió

SZABAD FÓRUM
Az Ifjú Szivek nyílt levele

Az Ifjú Szivek csaknem fél éve nem lépett színpadra, noha tucatnyi felkérést kapott. A Papp Sándor megválasztása óta eltelt időszak igazolja azokat az aggályokat és félelmeket, amelyeket a magyar és a szlovák szakma az igazgató megválasztása, személyi és szakmai hozzáértése miatt megfogalmazott. Az együttes mindeddig nem szólalt meg. Az elmúlt időszak tapasztalatai és történései kényszerítették az Ifjú Szivek táncegyüttest e nyílt levél megírására.

Az Ifjú Szivek szerepe és elismertsége művészeti, közművelődési, pedagógiai, kutatási tevékenységeiben megkérdőjelezhetetlen. A megbecsülés nemcsak együttesünknek, hanem mind a szlovákiai, mind az egyetemes magyar kultúrának szólt Sydneytől New Yorkig, Nádszegtől Királyhelmecen keresztül Gyimesközéplokig. Az új igazgató tevékenysége által azonban a hét éve működő hivatásos együttes megszűnhet. Sokkal távolabb állunk az együttműködéstől, mint valaha. Ennek lehetőségét Papp Sándor felelőtlen hozzáállása hiúsítja meg. Nem valósítja meg a pályázatában leírtakat, a művészeti vezető és a tánckar által benyújtott megoldási lehetőségeket pedig egyenesen ignorálja. Még a szándék sem mutatkozik. Szóbeli és írásbeli kérdéseinket, észrevételeinket, problémafelvetéseinket, sőt közös megegyezéseinket válasz nélkül hagyja, visszaél az együttes tagjainak jóindulatával. Az igazgató két ivóvíz-automata megvásárlása közben a mi elhivatottságunkkal fényesíti saját karrierjét.

A munka mindeközben zajlik. Feladatainkat természetesen végezzük mind a mai napig. Sőt, azokkal a tevékenységekkel sem hagytunk fel, amelyeket munkakörünk nem tartalmaz, de nélkülözhetetlenek az együttes működéséhez.

Az Ifjú Szivek hét évvel ezelőtt a hivatásos együttesek kötelezettségeit, igényességét vállalta magára. Az évi csaknem száz előadáshoz idővel egyéb tevékenységek is kapcsolódtak, a többi között a Magyar Táncművészeti Főiskola szlovákiai táncpedagógus-képzése, a középiskolai elméleti és gyakorlati foglalkozások, az archív felvételek dokumentálása és rendszerezése, valamint néhány országos rendezvény megszervezése. A fent említett tevékenységek megvalósítása érdekében önerőből, elhivatottságból, időt, energiát és anyagiakat nem sajnálva együtt teremtettük meg a működés feltételeit. Ez jelenti a felkészülés, a próbák, az előadások és az együttes székházában folyó főiskolai képzés technikai feltételeinek megteremtését és működtetését, az ifjúsági csoport képzését, viseletek, kellékek biztosítását, díszletek készítését, a színpadkép előadásonkénti felállítását, a rakodást stb.

Az igazgató nemcsak a tánckar munkájáról, hanem a múlt év szeptemberétől működtetett ifjúsági csoportról sem tud semmit, de nem is érdekli őt. A csoport létezése a szülők, a diákok és a mi elhivatottságunkon múlik. Papp Sándor felelőtlen hozzáállása az együttest jövőjétől fosztja meg. A hiányosságokról írásban többször is informáltuk Papp Sándort, hasztalanul. Az igazgatónak fogalma sincs arról, hogy az együttes székházában folyó főiskolai képzés milyen formában zajlik, biztosítottak-e a feltételek, vagy sem. Erre panasz is érkezett a diákok és az előadók részéről.

Az együttes székházában működő Hagyomány Archívum hét év után felmondta szerződését az együttessel. A közös munka eredményeként létrejött országos felnőtt-, gyermek- és népzenei fesztiválok sorsa a nemzetközi hírnév ellenére hidegen hagyja az igazgatót.

Leállt az az elmúlt évben megkezdett építkezés, amelynek eredményeképpen színházterem létesült volna az Ifjú Szivek pozsonyi székházában. Ez a terem lehetőséget biztosított volna a belvárosban – egyebek közt – különféle kamara jellegű színházi előadások bemutatására. Bízunk abban, hogy a székház továbbra is az együttesé marad.

A leírtak összegzéseképpen: Papp Sándor alkalmatlan erre a tisztségre, mivel a vezetői pozícióhoz elengedhetetlen a jó kommunikációs készség, a helyzetfelmérés és problémakezelés, a szakmai felkészültség, a nyelvtudás, a reprezentációs készség és nem utolsó sorban a jó modor.

Mindenki, aki felelősséget érez a minőségi szlovákiai magyar kultúra jelene és jövője iránt, és bízik szakmai tudásunkban, tegyen azért, hogy ez a több mint 50 éves intézmény ne váljon önös érdekek áldozatává. Aki ezzel nem ért egyet, vállalja, hogy erre a tevékenységre nincs szükség. A következményeket közösen viseljük.

Az Ifjú Szivek táncegyüttes

Új Szó, 2007. március 16.