Folkrádió

Csernakeresztúriak a bukovinai székelyek világtalálkozóján

Ha a bukovinai székelyek szét is rajzottak a világ különböző tájaira, mindenütt megőrizték hagyományaikat, és több nemzedéken át tisztelettel gondolnak arra a soknemzetisegű tájegységre a Kárpátokban, ahol több mint két évszázadon át otthonra leltek, miután a Siculicidiumnak nevezett madéfalvi veszedelem miatt őseik otthagyták hazájukat.

Az évenként megrendezett Bukovinai Világtalálkozó azt bizonyítja, hogy a hagyományokhoz való hűséges ragaszkodásra épülő bukovinai kultúrközösség továbbra is él híveinek és szimpatizánsainak szívében.

Az idei, a magyarországi Véménden rendezett világtalálkozón 32 bukovinai székely együttes, népdalkör és tánccsoport jelent meg. Az aldunai székelyek négy csoporttal voltak jelen, az Erdélybe települt bukovinai székelyeket a csernakeresztúri hagyományőrző együttes képviselte. Az ősök még Bukovinában születtek, a múlt század elején vándoroltak Hunyad megyébe. Utódaik ma is tevékenyen vesznek részt a falu kulturális életében, hagyományőrző egyesületük fő célja az ősi Székelyföldről kivitt és Bukovinában megőrzött hagyományok kutatása és ápolása. A Véménden bemutatott bukovinai székely aratási népszokások rendkívüli színpadi sikerét mindenekelőtt a dalcsoport azon ősi népi dallamokat bemutató előadásának köszönheti, melyeket annak idején Kodály is nagyrabecsült. Nagy sikert aratott tánccsoportjuk repertoárjának fő érdeme a bukovinai székely tánchagyomány felelevenítése. Dalkörük jól kiegészítette a lendületes és fiatal tánccsoport produkcióit.

A véméndi világtalálkozó után színvonalas műsorukat nagy elismerés közepette bemutatták a sombereki kultúrnapok keretében is.

***

Hazajövetelük után a csernakeresztúriak a Szent kereszt búcsúra készülődnek.
Az alkalomra a tolnamőzsi hagyományőrzők együttese tart előadást Hunyad megye bukovinai székelyek lakta településein: szeptember 10-én, pénteken 19 órakor a dévai magyar házban; szeptember 11-én, szombaton a pusztakaláni-napok keretében, szeptember 12-én, vasárnap 18 órakor a csernakeresztúri kultúrotthonban. Utána hajnalig tartó búcsúbál.

Schreiber István

Nyugati Jelen, 2004. szeptember 7.