Folkrádió

Elhunyt Halmos István népzenekutató (1929-2016)

A neves népzenekutató 1952-ben szerzett az ELTE-n muzeológusi oklevelet. 1952-56 között a nyíregyházi Jósa András múzeum muzeológusa, 1957-től a Jászberényi múzeum igazgatója volt. Népzene-kutatói munkásságát a Népművelési Intézet, majd 1962-től nyugdíjazásáig az MTA Zenetudományi Intézet keretei között végezte.

Szoros szakmai kapcsolatban állt a Néprajzi Múzeummal és barátságban annak több munkatársával. 1967-1968-ban Boglár Lajossal közösen végeztek Venezuelában terepmunkát, melynek során a tárgygyűjtés mellett (köztük 70 hangszer) gazdag hangzóanyagot is rögzített. Hangszeres zenét, énekeket és szövegeket, mítoszokat örökített meg hangszalagon és filmen. A kb. 50 órányi zenei felvétel az MTA Zenetudományi Intézetében, a hangszerekről, hangszerkészítésről, zenélésről készült fotók pedig a Néprajzi Múzeum fotótárában találhatók. A piaroa zenéről írott angol nyelvű könyve (Music Among Piaroa Indians) zenei melléklettel és dallamlejegyzésekkel 2012-ben jelent meg a L­Harmattan-Libri kiadónál.

Az 1970-es és 80-as években Pakisztánban és Indiában végzett népzenei kutatásokat és hangszergyűjtést. Ezek egy része a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumba került. A tulajdonában maradt hangszereket és a gyűjtéseihez kapcsolódó iratokat, kottás lejegyzéseket, hangzó anyagot, filmeket és fotókat 2014-ben a Néprajzi Múzeumnak ajándékozta. Ma az Ázsia Gyűjtemény és az Etnológiai Adattár anyagát gazdagítják.

Élete végéig kapcsolatban volt a Néprajzi Múzeum munkatársaival, segített az általa ismert anyagok földolgozásában. A múzeum munkatársai az elmúlt két évben hosszabb videóriportot készítettek vele pályafutásáról, kutató munkájáról. Fájó szívvel búcsúzunk tőle, emlékét megőrizzük.

Halmos István temetésére 2016. április 8-án, pénteken 12 órakor az Óbudai Temetőben kerül sor. A hagyományos zsidó szertartást dr. Verő Tamás főrabbi és Nógrádi Gergely kántor vezeti. Népzenész ismerősei, barátai, kollégái muzsikával köszönnek el tőle.
Helyszín: Budapest, 3. kerület, Külső Bécsi út 369.

Forrás: http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=817

Néprajzi Múzeum, 2016. április 7.